Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Posiedzenie Rady Wydziału BBiB

  • 19 września 2023, godz. 12.00

Obrona pracy doktorskiej mgr Jessici Catapano 

pt. Wpływ nabytej lekooporności na wrażliwość komórek raka prostaty na działanie blokerów metabolicznych

  • czwartek, 7 września 2023 r., godz. 10.00

Obrona pracy doktorskiej mgr Doroty Mularczyk 

pt. Termodynamiczne i strukturalne następstwa substytucji reszt aminokwasowych w rejonie kieszeni wiążącej β-laktoglobuliny

  • piątek, 8 września 2023 r., godz. 12.00, sala konferencyjna 1.1.14

Obrona pracy doktorskiej mgr Oktawii Osieckiej

pt. Rola białka SLPI w patofizjologii ludzkich granulocytów

  • poniedziałek 25 września 2023 r., godz. 10.00

Obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Morytko  

pt. Wydzielniczy inhibitor proteaz leukocytarnych (SLPI) w patofizjologii skóry

  • środa, 4 października 2023 r., godz. 12.00, sala 1.1.14

Obrona pracy doktorskiej mgr Alicji Martyniak

pt. Nowe mechanizmy rozwoju kardiomiopatii w dystrofii mięśniowej Duchenne'a – rola mikroRNA-378a

  • piątek, 6 października 2023 r., godz. 10.00

Mapa witryny Mapa witryny