Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Pyziak

pt. Rozwój metod i modeli badawczych umożliwiających selekcję oraz potwierdzenie specyficzności i mechanizmu działania innowacyjnych związków małocząsteczkowych celujących w białka kompleksu SWI/SNF

  • Wtorek, 1 lutego 2022, godz. 12.00

Obrona pracy doktorskiej mgr Pauliny Podkalickiej

pt. Badanie roli mikroRNA-378a oraz zaburzeń angiogenezy w mysim modelu dystrofii mięśniowej Duchenne’a

  • Piątek, 4 lutego 2022, godz. 12.00

Obrona pracy doktorskiej mgr Justyny Martyki

pt. Charakterystyka molekularnego mechanizmu hamowania metabolizmu seryny jako potencjalnego celu terapeutycznego w zwalczaniu nowotworów

  • Piątek, 25 lutego 2022, godz. 10.00

Mapa witryny Mapa witryny