Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KWARTALNIK WBBiB „TRIPLET”

W 2008 roku Wydział Biochemiii, Biofizyki i Biotechnologii rozpoczął wydawanie kwartalnika, w którym prezentowane są aktualne wydarzenia związane z działalnością jednostki. Pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia była dr hab. Martyna Elas. Jej projekt uzyskał  pełną akceptację i wsparcie ze strony ówczesnego Prodziekana ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. Józefa Dulaka. W skład pierwszego zespołu redakcyjnego, obok wspomnianych  już prof. Dulaka i dr Elas, wszedł także mgr Sebastian Szytuła – autor kwartalnikowego logo.

Do konkursu na tytuł biuletynu zgłoszono kilkanaście propozycji. Obok tytułów żartobliwych, jak np. „Wieści spod rybosomu", znalazło się także kilka propozycji znakomicie spełniających wyznaczone kryteria, czyli krótkich, interlingwalnych i kojarzących się z Wydziałem: „Lakmus", „Ferment", „Blot", czy „Medium". Redakcja wybrała „Triplet", ponieważ tytuł ten nawiązuje (i to trzykrotnie!) do: kodowania informacji w DNA, potrójnego B w nazwie naszego Wydziału, a także do planowanej częstości publikowania biuletynu – raz na trzy miesiące.

Wydawany pierwotnie w nakładzie 200 bezpłatnych egzemplarzy, od stycznia 2011 roku „Triplet" ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z aktualnymi oraz archiwalnymi numerami.

Redakcja

  • dr hab. Martyna Elas
  • dr Monika Rak
  • dr Magdalena Tworzydło

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DO POBRANIA

(38)3/2017 pobierz
(37)2/2017  
(36)1/2017  
(35)4/2016 pobierz
(34)3/2016 pobierz
(33)2/2016 pobierz
(32)1/2016 pobierz
(31)4/2015 pobierz
(30)3/2015 pobierz
(29)2/2015 pobierz
(28)1/2015 pobierz
(27)4/2014 pobierz
(26)3/2014 pobierz
(25)2/2014 pobierz
(24)1/2014 pobierz
(23)4/2013 pobierz
(22)3/2013 pobierz
(21)2/2013 pobierz
(20)1/2013 pobierz
(19)4/2012 pobierz
(18)3/2012 pobierz
(17)2/2012 pobierz
(16)1/2012 pobierz
(15)4/2011 pobierz
(14)3/2011 pobierz
(13)2/2011 pobierz
(12)1/2011 pobierz
(11)4/2010 pobierz
(10)3/2010 pobierz
(9)2/2010 pobierz
(8)1/2010 pobierz
(7)/2009 pobierz
(6)/2009 pobierz
(5)/2009 pobierz
(4)/2009 pobierz
(3)/2008 pobierz
(2)/2008 pobierz
(1)/2008 pobierz

 

(35)4/2016   download
(34)3/2016    
(33)2/2016   download
(32)1/2016   download
(31)4/2015   download
(30)3/2015   download
(29)2/2015   downlaod
(28)1/2015   download
(27)4/2014   download
(24)1/2014   download
(23)4/2013   download
(21)2/2013   download
(20)1/2013   download
(19)4/2012   download
(18)3/2012   download
(17)2/2012   download
(16)1/2012   download
(15)4/2011   download
(13)2/2011   download
(12)1/2011   download
(11)4/2010   download
(10)3/2010   download
(9)2/2010   download
(8)1/2010   download
4/2009   download
2/2008   download
1/2008   download