Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Biochemii Ogólnej

Strona WWW

 http://www.zbo.wbbib.uj.edu.pl

Kierownik

prof. dr hab. Jolanta Jura (do 2000 r. Kwiatkowska), profesor nadzwyczajny
pokój: B125 (3.0.29), telefon: 12 664 63 59, e-mail: jolanta.jura@uj.edu.pl

Pracownicy

dr Jerzy Kotlinowski, adiunkt
pokój: C144 (2.0.32), telefon: 12 664 61 39, e-mail: j.kotlinowski@uj.edu.pl

dr Katarzyna Miękus, adiunkt
pokój: A116 (4.0.19), telefon: 12 664 65 23, e-mail: katarzyna.miekus@uj.edu.pl

dr Dariusz Żurawek, adiunkt
pokój: C145 (2.0.33), telefon: 12 664 62 18, e-mail: dariusz.zurawek@uj.edu.pl

dr Agata Lichawska-Cieślar, asystent
pokój: C144 (2.0.32), telefon: 12 664 61 39, e-mail: agata.lichawska@uj.edu.pl

dr Tomasz Herjan, asystent
e-mail: tomasz.herjan@uj.edu.pl 

dr Mateusz Wilamowski, asystent
pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12, e-mail: mateusz.wilamowski@uj.edu.pl

mgr Monika Kolanek, specjalista inżynieryjno-techniczny
pokój: A117 (4.0.20), telefon: 12 664 65 31, e-mail: monika.dziendziel@uj.edu.pl

mgr Monika Regiec, samodzielny referent techniczny
pokój: A117 (4.0.20), telefon: 12 664 65 31, e-mail: monika.hubacz@uj.edu.pl

mgr Barbara Strzelbicka, st. specj. naukowo-techniczny
pokój: A117 (4.0.20), telefon: 12 664 65 31, e-mail: barbara.strzelbicka@uj.edu.pl

mgr Beata Bugara, samodzielny biolog
pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12, e-mail: beata.bugara@doctoral.uj.edu.pl

mgr Mateusz Wilamowski, samodzielny biolog
pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12, e-mail: mateusz.wilamowski@uj.edu.pl

Doktoranci

mgr Oliwia Głąbica, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12
mgr Judyta Górka, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12
mgr Paulina Marona, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12
mgr Weronika Ostapczuk, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12
mgr Róża Pietrzycka, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12
mgr Natalia Pydyn, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12


 

Tematyka badań naukowych

 • Regulacja procesów zapalnych
 • Aktywacja szlaków sygnałowych
 • Rola MCPIP1 w adipogenezie
 • Analiza strukturalna MCPIP1
 • Podłoże molekularne raka nerki: badania genetyczne i molekularne
 • Różnicowanie komórek, stan zapalny towarzyszący chorobom skóry
 • Rola stanu zapalnego w etiologii chorób metabolicznych
 • miRNA/lncRNA/mRNA profil w wybranych jednostkach chorobowych/stanach patogennych

Techniki badawcze

 • Hodowla komórek pierwotnych i linii komórkowych
 • Techniki transferu genów: transfekcja, transdukcja
 • Strategia siRNA
 • Analizy z pomiarem ekspresji genu reporterowego
 • PCR, real-time PCR, RACE, metoda różnicowej ekspresji
 • Western Blot, immunoprecypitacją białek, barwienia immunohistochemiczne
 • Klonowanie molekularne – wektory plazmidowe i wirusowe
 • Testy kolorymetryczne, fluorymetryczne i luminometryczne: proliferacji, migracji, żywotności, apoptozy
 • Modele in vivo: iniekcja komórek nowotworowych, myszy z warunkowym wyłączeniem genu MCPIP1, transgeniczna świnia z ekspresją genu MCPIP1 w tkance tłuszczowej

Projekty badawcze

 1. Jolanta Jura: Rola białka MCPIP1 w fizjologii i patofizjologii naskórka. (2017-2020). OPUS 12, NCN.
 2. Tomasz Herjan: Rola białka wiążącego RNA - HuR w ciężkiej, powiązanej z IL-17 postaci astmy. (2017-2020). SONATA 11, NCN.
 3. Jerzy Kotlinowski: MCPIP1 jako ważny regulator indukcji i progresji niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby. (2016-2020). SONATA 10, NCN.
 4. Jerzy Kotlinowski: Rola RNazy Mcpip1 w upośledzonym funkcjonowaniu śródbłonka towarzyszącym niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby. (2018-2021). OPUS 14, NCN.
 5. Katarzyna Miękus: Rola białka MCPIP1 w procesach wzrostu, progresji i unaczynienia jasnokomórkowego raka nerki. (2016-2020). OPUS 10, NCN.
 6. Katarzyna Miękus: Regulacja procesu przejścia epitelialno-mezenchymalnego i oporności na stosowane terapie przeciwnowotworowe przez białko MCPIP1. (2018-2023). SONATA BIS 7, NCN.
 7. Paulina Marona: Rola białka MCPIP1, jako potencjalnego supresora, w rozwoju i terapii jasnokomórkowego raka nerki. (2018-2020). PRELUDIUM 13, NCN.

Najważniejsze publikacje

 1. Kotlinowski J, Bukowska-Strakova K, Koppolu A, Kosinska J, Pydyn N, Stawinski P, Wilamowski M, Nowak W, Jozkowicz A, Baran J, Ploski R, Jura J. A Novel Monoallelic Nonsense Mutation in the NFKB2 Gene Does Not Cause a Clinical Manifestation. Front. Genet. 2019; Feb 26 10:140. doi: 10.3389/fgene.2019.00140
 2. Wilamowski M, Gorecki A, Dziedzicka-Wasylewska M, Jura J. Substrate specificity of human MCPIP1 endoribonuclease. Scientefic Reports. 2018. 8:7381 10.1038/s41598-018-25765-2
 3. Lichawska- Cieslar A, Pietrzycka R, Ligeza J, Kulecka M, Paziewska A, Kalita A, Dolicka D.D, Wilamowska M, Miekus K, Ostrowski J, Mikula M, Jura J. RNA sequencing reveals widespread transcriptome changes in a renal carcinoma cell line. Oncotarget. 2018; Vol. 9, (No. 9), pp: 8597-8613.
 4. Losko M, Lichawska-Cieslar A, Kulecka M, Paziewska A, Rumienczyk I, Mikula M, Jura J. Ectopic overexpression of MCPIP1 impairs adipogenesis by modulating microRNAs. Biochim Biophys Acta. 2017; Sep 19. pii: S0167-4889(17)30253-7. 
 5. Marona P, Górka J, Mazurek Z, Wilk W, Rys J, Majka M, Jura J, Miekus K. MCPIP1 Downregulation in Clear Cell Renal Cell Carcinoma Promotes Vascularization and Metastatic Progression. Cancer Res. 2017; Sep 15;77(18):4905-4920. 
 6. Lipert B, Wilamowski M, Gorecki A, Jura J. MCPIP1, alias Regnase-1 binds and cleaves mRNA of C/EBPβ. PLoS One. 2017; Mar 22;12(3):e0174381. 
 7. Ligeza J, Marona P, Gach N, Lipert B, Miekus K, Wilk W, Jaszczynski J, Stelmach A, Loboda A, Dulak J, Branicki W, Rys J, Jura J. MCPIP1 contributes to clear cell renal cell carcinomas development. Angiogenesis. 2017; Aug;20(3):325-340. 
 8. Dobosz E, Wilamowski M, Lech M, Bugara B, Jura J, Potempa J, Koziel J. MCPIP-1, alias Regnase-1 controls epithelial inflammation by post-transcriptional regulation of IL-8 production. J Innate Immun. 2017. 8(6): 564–578. doi:10.1159/000448038.
 9. Ruiz-Romeu E, Ferran M, Giménez-Arnau A, Bugara B, Lipert B, Jura J, Florencia EF, Prens EP, Celada A, Pujol RM, Santamaria-Babi LF. MCPIP1 RNase is aberrantly distributed in psoriatic epidermis and rapidly induced by IL-17A. J Invest Dermatol. 2016; S0022-202X(16)31153-8.
 10. Skrzypek K, Kusienicka A, Szewczyk B, Adamus T, Lukasiewicz E, Miekus K, Majka M. Constitutive activation of MET signaling impairs myogenic differentiation of rhabdomyosarcoma and promotes its development and progression. Oncotarget. 2015;13;6(31):31378-98.

 

Tematyka prac licencjackich i magisterskich

 • Zaburzenia ekspresji wybranych genów w regulacji procesów zapalnych
 • Zaburzenia regulacji stabilności mRNA kodujących cytokiny i czynniki wzrostu w patogenezie nowotworów, cukrzycy, zespołu metabolicznego
 • MCPIP jako ważny regulator stanu zapalnego
 • Rola kinaz białkowych w przekazie sygnału mitogennego
 • Wpływ składników odżywczych na poziom endogennych uszkodzeń oksydacyjnych DNA

Wymagania stawiane studentom

Co najmniej dobra znajomość biochemii i genetyki molekularnej