Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Biochemii Ogólnej

Strona WWW

 http://www.zbo.wbbib.uj.edu.pl

Kierownik

prof. dr hab. Jolanta Jura (do 2000 r. Kwiatkowska), profesor nadzwyczajny
pokój: B125 (3.0.29), telefon: 12 664 63 59, e-mail: jolanta.jura@uj.edu.pl

Pracownicy

dr Jerzy Kotlinowski, adiunkt
pokój: C144 (2.0.32), telefon: 12 664 61 39, e-mail: j.kotlinowski@uj.edu.pl

dr Katarzyna Miękus, adiunkt
pokój: A116 (4.0.19), telefon: 12 664 65 23, e-mail: katarzyna.miekus@uj.edu.pl

dr Dariusz Żurawek, adiunkt
pokój: C145 (2.0.33), telefon: 12 664 62 18, e-mail: dariusz.zurawek@uj.edu.pl

dr Agata Lichawska-Cieślar, asystent
pokój: C144 (2.0.32), telefon: 12 664 61 39, e-mail: agata.lichawska@uj.edu.pl

dr Tomasz Herjan, asystent
e-mail: tomasz.herjan@uj.edu.pl 

mgr Monika Dziendziel, specjalista inżynieryjno-techniczny
pokój: A117 (4.0.20), telefon: 12 664 65 31, e-mail: monika.dziendziel@uj.edu.pl

mgr Barbara Strzelbicka, st. specj. naukowo-techniczny
pokój: A117 (4.0.20), telefon: 12 664 65 31, e-mail: barbara.strzelbicka@uj.edu.pl

mgr Beata Bugara, samodzielny biolog
pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12, e-mail: beata.bugara@doctoral.uj.edu.pl

mgr Mateusz Wilamowski, samodzielny biolog
pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12, e-mail: mateusz.wilamowski@uj.edu.pl

Doktoranci

mgr Anna Adamczyk, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12

mgr Piotr Konieczny, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12

mgr Magdalena Łośko, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12

mgr Paulina Marona, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12

mgr Magdalena Kukla-Bartoszek, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12

mgr Natalia Pydyn, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12

mgr Judyta Górka, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12

mgr Róża Pietrzycka, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12

Tematyka badań naukowych

 • Regulacja procesów zapalnych
 • Aktywacja szlaków sygnałowych
 • Rola MCPIP1 w adipogenezie
 • Analiza strukturalna MCPIP1
 • Podłoże molekularne raka nerki: badania genetyczne i molekularne
 • Różnicowanie komórek, stan zapalny towarzyszący chorobom skóry
 • Rola stanu zapalnego w etiologii chorób metabolicznych
 • miRNA/lncRNA/mRNA profil w wybranych jednostkach chorobowych/stanach patogennych

Techniki badawcze

 • Hodowla komórek pierwotnych i linii komórkowych
 • Techniki transferu genów: transfekcja, transdukcja
 • Strategia siRNA
 • Analizy z pomiarem ekspresji genu reporterowego
 • PCR, real-time PCR, RACE, metoda różnicowej ekspresji
 • Western Blot, immunoprecypitacją białek, barwienia immunohistochemiczne
 • Klonowanie molekularne – wektory plazmidowe i wirusowe
 • Testy kolorymetryczne, fluorymetryczne i luminometryczne: proliferacji, migracji, żywotności, apoptozy
 • Modele in vivo: iniekcja komórek nowotworowych, myszy z warunkowym wyłączeniem genu MCPIP1, transgeniczna świnia z ekspresją genu MCPIP1 w tkance tłuszczowej

Projekty badawcze

 1. Jolanta Jura: Rola białka MCPIP1 w fizjologii i patofizjologii naskórka. (2017-2020). OPUS 12, NCN.
 2. Tomasz Herjan: Rola białka wiążącego RNA - HuR w ciężkiej, powiązanej z IL-17 postaci astmy. (2017-2020). SONATA 11, NCN.
 3. Jerzy Kotlinowski: MCPIP1 jako ważny regulator indukcji i progresji niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby. (2016-2019). Sonata 10, NCN.
 4. Katarzyna Miękus: Rola białka MCPIP1 w procesach wzrostu, progresji i unaczynienia jasnokomórkowego raka nerki. (2016-2019). Opus 10, NCN.
 5. Jolanta Jura: Analiza struktury i identyfikacja matryc degradowanych przez Regnazę-1. (2016-2018). Opus 9, NCN.
 6. Piotr Konieczny: Rola RNazy MCPIP1 w proliferacji i różnicowaniu ludzkich pierwotnych keratynocytów. (2015-2018). Preludium 7, NCN.
 7. Jolanta Jura: Identyfikacja transkryptów degradowanych przez regnazę-1 i ich znaczenie w adipogenezie. (2014-2018). Opus 6, NCN.
 8. Katarzyna Miękus: Analiza molekularna progresji jasnokomórkowego raka nerki w aspekcie poszukiwania czynników predykcyjnych przed planowanym leczeniem. (2014-2018). Sonata 5, NCN.

Najważniejsze publikacje

 1. Losko M, Lichawska-Cieslar A, Kulecka M, Paziewska A, Rumienczyk I, Mikula M, Jura J. Ectopic overexpression of MCPIP1 impairs adipogenesis by modulating microRNAs. Biochim Biophys Acta. 2017; Sep 19. pii: S0167-4889(17)30253-7. 
 2. Marona P, Górka J, Mazurek Z, Wilk W, Rys J, Majka M, Jura J, Miekus K. MCPIP1 Downregulation in Clear Cell Renal Cell Carcinoma Promotes Vascularization and Metastatic Progression. Cancer Res. 2017; Sep 15;77(18):4905-4920. 
 3. Lipert B, Wilamowski M, Gorecki A, Jura J. MCPIP1, alias Regnase-1 binds and cleaves mRNA of C/EBPβ. PLoS One. 2017; Mar 22;12(3):e0174381. 
 4. Ligeza J, Marona P, Gach N, Lipert B, Miekus K, Wilk W, Jaszczynski J, Stelmach A, Loboda A, Dulak J, Branicki W, Rys J, Jura J. MCPIP1 contributes to clear cell renal cell carcinomas development. Angiogenesis. 2017; Aug;20(3):325-340. 
 5. Ruiz-Romeu E, Ferran M, Giménez-Arnau A, Bugara B, Lipert B, Jura J, Florencia EF, Prens EP, Celada A, Pujol RM, Santamaria-Babi LF. MCPIP1 RNase is aberrantly distributed in psoriatic epidermis and rapidly induced by IL-17A. J Invest Dermatol. 2016; S0022-202X(16)31153-8.
 6. Skrzypek K, Kusienicka A, Szewczyk B, Adamus T, Lukasiewicz E, Miekus K, Majka M. Constitutive activation of MET signaling impairs myogenic differentiation of rhabdomyosarcoma and promotes its development and progression. Oncotarget. 2015;13;6(31):31378-98.
 7. Pośpiech E, Ligęza J, Wilk W, Gołas A, Jaszczyński J, Stelmach A, Ryś J, Blecharczyk A, Wojas-Pelc A, Jura J, Branicki W. Variants of SCARB1 and VDR Involved in Complex Genetic Interactions May Be Implicated in the Genetic Susceptibility to Clear Cell Renal Cell Carcinoma. Biomed Res Int. 2015;2015:860405.
 8. Lipert B, Wegrzyn P, Sell H, Eckel J, Winiarski M, Budzynski A, Matlok M, Kotlinowski J, Ramage L, Malecki M, Wilk W, Mitus J, Jura J. Monocyte chemoattractant protein-induced protein 1 impairs adipogenesis in 3T3-L1 cells. Biochim Biophys Acta. 2014;1843(4):780-8.
 9. Konieczny P, Goralczyk AG, Szmyd R, Skalniak L, Koziel J, Filon FL, Crosera M, Cierniak A, Zuba-Surma EK, Borowczyk J, Laczna E, Drukala J, Pyza E, Semik D, Woznicka O, Klein A, Jura J. Effects triggered by platinum nanoparticles on primary keratinocytes. Int J Nanomedicine. 2013;8:3963-75.
 10. Skalniak L, Koj A, Jura J. Proteasome inhibitor MG-132 induces MCPIP1 expression. FEBS J. 2013;280(11):2665-74.

Tematyka prac licencjackich i magisterskich

 • Zaburzenia ekspresji wybranych genów w regulacji procesów zapalnych
 • Zaburzenia regulacji stabilności mRNA kodujących cytokiny i czynniki wzrostu w patogenezie nowotworów, cukrzycy, zespołu metabolicznego
 • MCPIP jako ważny regulator stanu zapalnego
 • Rola kinaz białkowych w przekazie sygnału mitogennego
 • Wpływ składników odżywczych na poziom endogennych uszkodzeń oksydacyjnych DNA

Wymagania stawiane studentom

Co najmniej dobra znajomość biochemii i genetyki molekularnej