Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Biochemii Ogólnej

 http://www.zbo.wbbib.uj.edu.pl

prof. dr hab. Jolanta Jura, profesor z tytułem honorowym profesora zwyczajnego
pokój: B125 (3.0.29), telefon: 12 664 63 59, e-mail: jolanta.jura@uj.edu.pl

dr hab. Katarzyna Miękus, profesor uczelni
pokój: A116 (4.0.19), telefon: 12 664 65 23, e-mail: katarzyna.miekus@uj.edu.pl

dr Jerzy Kotlinowski, adiunkt
pokój: C144 (2.0.32), telefon: 12 664 61 39, e-mail: j.kotlinowski@uj.edu.pl

dr Agata Lichawska-Cieślar, adiunkt
pokój: C144 (2.0.32), telefon: 12 664 61 39, e-mail: agata.lichawska@uj.edu.pl

dr Mateusz Wilamowski, adiunkt
pokój: A145 (2.0.33), telefon: 12 664 62 18, e-mail: mateusz.wilamowski@uj.edu.pl

dr Jarosław Cisowski, adiunkt
pokój: A145 (2.0.33), telefon: 12 664 62 18, e-mail: jaroslaw.cisowski@uj.edu.pl

dr Tomasz Gromowski, adiunkt 
pokój: A145 (2.0.33), telefon: 12 664 62 18, e-mail: tomasz.gromowski@uj.edu.pl

dr Paulina Marona, asystent 
pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12, e-mail: paulina.marona@uj.edu.pl

dr Judyta Górka, asystent 
pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12, e-mail: judyta.gorka@uj.edu.pl

mgr Monika Kolanek, specjalista inżynieryjno-techniczny
pokój: A117 (4.0.20), telefon: 12 664 65 31, e-mail: monika.dziendziel@uj.edu.pl

mgr inż. Karolina Podgórska, samodzielny referent techniczny
pokój: A117 (4.0.20), telefon: 12 664 65 31, e-mail: karolina1.podgorska@uj.edu.pl

mgr Oliwia Kwapisz, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12
mgr Paweł Piłat, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12
mgr Weronika Szukała, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12
mgr Katarzyna Trzos, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12
mgr Piotr Czarnota, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12
mgr Rafał Myrczek, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12
mgr Szymon Surma, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12

 • Regulacja procesów zapalnych
 • Aktywacja szlaków sygnałowych
 • Rola MCPIP1 w adipogenezie
 • Analiza strukturalna MCPIP1
 • Podłoże molekularne raka nerki: badania genetyczne i molekularne
 • Różnicowanie komórek, stan zapalny towarzyszący chorobom skóry
 • Rola stanu zapalnego w etiologii chorób metabolicznych
 • miRNA/lncRNA/mRNA profil w wybranych jednostkach chorobowych/stanach patogennych

 • Hodowla komórek pierwotnych i linii komórkowych
 • Techniki transferu genów: transfekcja, transdukcja
 • Strategia siRNA
 • Analizy z pomiarem ekspresji genu reporterowego
 • PCR, real-time PCR, RACE, metoda różnicowej ekspresji
 • Western Blot, immunoprecypitacją białek, barwienia immunohistochemiczne
 • Klonowanie molekularne – wektory plazmidowe i wirusowe
 • Testy kolorymetryczne, fluorymetryczne i luminometryczne: proliferacji, migracji, żywotności, apoptozy
 • Modele in vivo: iniekcja komórek nowotworowych, myszy z warunkowym wyłączeniem genu MCPIP1, transgeniczna świnia z ekspresją genu MCPIP1 w tkance tłuszczowej

 1. Katarzyna Miękus: Molekularne i komórkowe mechanizmy odpowiedzialne za inicjację i progresję jasnokomórkowego raka nerki. (2023–2027). OPUS 23, NCN.
 2. Paulina Marona: Znaczenie delecji genu Zc3h12a w hepatocytach i komórkach proksymalnych kanalików nerkowych dla transformacji nowotworowej i oporności na sorafenib. (2023–2027). OPUS 24, NCN. 
 3. Agata Lichawska-Cieślar: Czy MCPIP1 i MCPIP3 odgrywają analogiczną, a może przeciwną rolę w utrzymaniu funkcji skóry? (2023–2026). SONATA 18, NCN.
 4. Jerzy Kotlinowski: Rola Mcpip1 w patobiologii dróg żółciowych: nowe potencjalne możliwości terapeutyczne. (2022–2027). SONATA BIS 11, NCN.
 5. Jolanta Jura: Rola białek zawierających domenę PIN w regulacji niekodujących RNA. (2022–2026). OPUS 21, NCN.
 6. Oliwia Kwapisz: Korelacja pomiędzy hormonami płci, a progresją raka wątrobowokomórkowego w modelu mysim. (2022–2025). PRELUDIUM 20, NCN.
 7. Judyta Górka: Regulacyjna rola miRNA i modyfikacji β-kateniny w potencjale przerzutowym jasnokomórkowego raka nerki. (2022–2025). PRELUDIUM 20, NCN
 8. Jarosław Cisowski: Badanie mechanizmów przerzutów wspomaganych terapią i roli enzymów przetwarzających białka CAAX w raku wątroby. (2021–2025). OPUS 19, NCN.
 9. Weronika Szukała: MCPIP1 w regulacji homeostazy skóry. (2021–2024). PRELUDIUM 19, NCN.
 10. Jerzy Kotlinowski: Analiza funkcji białka MCPIP1 w etiologii i rozwoju pierwotnego zapalenia dróg żółciowych u myszy – implikacje kliniczne. (2021–2023). Naukowa Fundacja Polpharmy.
 11. Katarzyna Miękus: Regulacja procesu przejścia epitelialno-mezenchymalnego i oporności na stosowane terapie przeciwnowotworowe przez białko MCPIP1. (2018–2023). SONATA BIS 7, NCN.

 1. Szukala W, Pilarczyk-Zurek M, Folkert J, Kotlinowski J, Koziel J, Jura J. Depletion of Mcpip1 in murine myeloid cells results in intestinal dysbiosis followed by allergic inflammation. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2023; 1869(7):166764.
 2. Marona P, Górka J, Kwapisz O, Jura J, Rys J, Hoffman RM, Miekus K. Resistance to tyrosine kinase inhibitors promotes renal cancer progression through MCPIP1 tumor-suppressor downregulation and c-Met activation. Cell Death Dis. 2022; 13(9):814. 
 3. Kotlinowski J, Hutsch T, Czyzynska-Cichon I, Wadowska M, Pydyn N, Jasztal A, Kij A, Dobosz E, Lech M, Miekus K, Pośpiech E, Fu M, Jura J, Koziel J, Chlopicki S. Deletion of Mcpip1 in Mcpip1fl/flAlbCre mice recapitulates the phenotype of human primary biliary cholangitis. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2021; 1867, 166086.
 4. Szukala W, Lichawska-Cieslar A, Pietrzycka R, Kulecka M, Rumienczyk I, Mikula M, Chlebicka I, Konieczny P, Dziedzic K, Szepietowski JC, Fontemaggi G, Rys J, Jura J. Loss of epidermal MCPIP1 is associated with aggressive squamous cell carcinoma. J Exp Clin Cancer Res. 2021; 40, 391.
 5. Gorka J, Marona P, Kwapisz O, Waligórska A, Pospiech E, Dobrucki JW, Rys J, Jura J, Miekus K. MCPIP1 inhibits Wnt/β-catenin signaling pathway activity and modulates epithelial-mesenchymal transition during clear cell renal cell carcinoma progression by targeting miRNAs. Oncogene. 2021 Oct 16. 
 6. Losko M, Dolicka D, Pydyn N, Jankowska U, Kedracka-Krok S, Kulecka M, Paziewska A, Mikula M, Major P, Winiarski M, Budzynski A, Jura J. Integrative genomics reveal a role for MCPIP1 in adipogenesis and adipocyte metabolism. Cell Mol Life Sci. 2020;77(23):4899-4919.
 7. Konieczny P, Lichawska-Cieslar A, Kwiecinska P, Cichy J, Pietrzycka R, Szukala W, Declercq W, Devos M, Paziewska A, Rumienczyk I, Kulecka M, Mikula M, Fu M, Borowczyk J, Santamaria-Babí LF, Jura J. Keratinocyte-specific ablation of Mcpip1 impairs skin integrity and promotes local and systemic inflammation. J Mol Med (Berl). 2019; 97, 1669-1684.
 8. Wilamowski M, Gorecki A, Dziedzicka-Wasylewska M, Jura J. Substrate specificity of human MCPIP1 endoribonuclease. Scientefic Reports. 2018. 8:7381 10.1038/s41598-018-25765-2
 9. Marona P, Górka J, Mazurek Z, Wilk W, Rys J, Majka M, Jura J, Miekus K. MCPIP1 Downregulation in Clear Cell Renal Cell Carcinoma Promotes Vascularization and Metastatic Progression. Cancer Res. 2017; Sep 15;77(18):4905-4920. 
 10. Ligeza J, Marona P, Gach N, Lipert B, Miekus K, Wilk W, Jaszczynski J, Stelmach A, Loboda A, Dulak J, Branicki W, Rys J, Jura J. MCPIP1 contributes to clear cell renal cell carcinomas development. Angiogenesis. 2017; Aug;20(3):325-340.

 • Zaburzenia ekspresji wybranych genów w regulacji procesów zapalnych
 • Zaburzenia regulacji stabilności mRNA kodujących cytokiny i czynniki wzrostu w patogenezie nowotworów, cukrzycy, zespołu metabolicznego
 • MCPIP jako ważny regulator procesów komórkowych

Co najmniej dobra znajomość biochemii i genetyki molekularnej