Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Biochemii Ogólnej

 http://www.zbo.wbbib.uj.edu.pl

prof. dr hab. Jolanta Jura (do 2000 r. Kwiatkowska), profesor z tytułem honorowym profesora zwyczajnego
pokój: B125 (3.0.29), telefon: 12 664 63 59, e-mail: jolanta.jura@uj.edu.pl

dr hab. Katarzyna Miękus, adiunkt
pokój: A116 (4.0.19), telefon: 12 664 65 23, e-mail: katarzyna.miekus@uj.edu.pl

dr Jerzy Kotlinowski, adiunkt
pokój: C144 (2.0.32), telefon: 12 664 61 39, e-mail: j.kotlinowski@uj.edu.pl

dr Dariusz Żurawek, adiunkt
pokój: C145 (2.0.33), telefon: 12 664 62 18, e-mail: dariusz.zurawek@uj.edu.pl

dr Agata Lichawska-Cieślar, adiunkt
pokój: C144 (2.0.32), telefon: 12 664 61 39, e-mail: agata.lichawska@uj.edu.pl

dr Mateusz Wilamowski, asystent
pokój: A145 (2.0.33), telefon: 12 664 62 18, e-mail: mateusz.wilamowski@uj.edu.pl

mgr Monika Kolanek, specjalista inżynieryjno-techniczny
pokój: A117 (4.0.20), telefon: 12 664 65 31, e-mail: monika.dziendziel@uj.edu.pl

mgr Paulina Grychtal, samodzielny biolog
pokój: A117 (4.0.20), telefon: 12 664 65 31, e-mail: paulina.grychtal@uj.edu.pl

mgr Oliwia Kwapisz, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12
mgr Judyta Górka, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12
mgr Paulina Marona, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12
mgr Weronika Szukała, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12
mgr Róża Pietrzycka, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12
mgr Natalia Pydyn, pokój: A115 (4.0.18), telefon: 12 664 65 12

 • Regulacja procesów zapalnych
 • Aktywacja szlaków sygnałowych
 • Rola MCPIP1 w adipogenezie
 • Analiza strukturalna MCPIP1
 • Podłoże molekularne raka nerki: badania genetyczne i molekularne
 • Różnicowanie komórek, stan zapalny towarzyszący chorobom skóry
 • Rola stanu zapalnego w etiologii chorób metabolicznych
 • miRNA/lncRNA/mRNA profil w wybranych jednostkach chorobowych/stanach patogennych

 • Hodowla komórek pierwotnych i linii komórkowych
 • Techniki transferu genów: transfekcja, transdukcja
 • Strategia siRNA
 • Analizy z pomiarem ekspresji genu reporterowego
 • PCR, real-time PCR, RACE, metoda różnicowej ekspresji
 • Western Blot, immunoprecypitacją białek, barwienia immunohistochemiczne
 • Klonowanie molekularne – wektory plazmidowe i wirusowe
 • Testy kolorymetryczne, fluorymetryczne i luminometryczne: proliferacji, migracji, żywotności, apoptozy
 • Modele in vivo: iniekcja komórek nowotworowych, myszy z warunkowym wyłączeniem genu MCPIP1, transgeniczna świnia z ekspresją genu MCPIP1 w tkance tłuszczowej

 1. Jolanta Jura: Rola białka MCPIP1 w fizjologii i patofizjologii naskórka. (2017–2021). OPUS 12, NCN.

 2. Tomasz Herjan: Rola białka wiążącego RNA – HuR w ciężkiej, powiązanej z IL-17 postaci astmy. (2017–2021). SONATA 11, NCN.

 3. Jerzy Kotlinowski: Rola RNazy Mcpip1 w upośledzonym funkcjonowaniu śródbłonka towarzyszącym niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby. (2018–2021). OPUS 14, NCN.

 4. Katarzyna Miękus: Rola białka MCPIP1 w procesach wzrostu, progresji i unaczynienia jasnokomórkowego raka nerki. (2016–2021). OPUS 10, NCN.

 5. Katarzyna Miękus: Regulacja procesu przejścia epitelialno-mezenchymalnego i oporności na stosowane terapie przeciwnowotworowe przez białko MCPIP1. (2018–2023). SONATA BIS 7, NCN.

 6. Paulina Marona: Rola białka MCPIP1, jako potencjalnego supresora, w rozwoju i terapii jasnokomórkowego raka nerki. (2018–2021). PRELUDIUM 13, NCN.

 7. Natalia Pydyn: Wyjaśnienie antyfibrotycznej roli Mcpip1 w wątrobie. (2020–2022). PRELUDIUM 17, NCN.

 1. Pydyn N, Kadluczka J, Kus E, Pospiech E, Losko M, Fu M, Jura J, Kotlinowski J. RNase MCPIP1 regulates hepatic peroxisome proliferator-activated receptor gamma via TXNIP/PGC-1alpha pathway. Biochim. Biophys. Acta – Mol. Cell Biol. Lipids. 2019; 1864, 1458-1471.
 2. Losko M, Dolicka D, Pydyn N, Jankowska U, Kedracka-Krok S, Kulecka M, Paziewska A, Mikula M, Major P, Winiarski M, Budzynski A, Jura J. Integrative genomics reveal a role for MCPIP1 in adipogenesis and adipocyte metabolism. Cell Mol Life Sci. 2019. Online ahead of print.
 3. Konieczny P, Lichawska-Cieslar A, Kwiecinska P, Cichy J, Pietrzycka R, Szukala W, Declercq W, Devos M, Paziewska A, Rumienczyk I, Kulecka M, Mikula M, Fu M, Borowczyk J, Santamaria-Babí LF, Jura J. Keratinocyte-specific ablation of Mcpip1 impairs skin integrity and promotes local and systemic inflammation. J Mol Med (Berl). 2019; 97, 1669-1684.
 4. Marona P, Gorka J, Kotlinowski J, Majka M, Jura J, Miekus K. C-Met as a Key Factor Responsible for Sustaining Undifferentiated Phenotype and Therapy Resistance in Renal Carcinomas. Cells 2019; 8, 272.
 5. Wilamowski M, Gorecki A, Dziedzicka-Wasylewska M, Jura J. Substrate specificity of human MCPIP1 endoribonuclease. Scientefic Reports. 2018. 8:7381 10.1038/s41598-018-25765-2
 6. Lichawska- Cieslar A, Pietrzycka R, Ligeza J, Kulecka M, Paziewska A, Kalita A, Dolicka D.D, Wilamowska M, Miekus K, Ostrowski J, Mikula M, Jura J. RNA sequencing reveals widespread transcriptome changes in a renal carcinoma cell line. Oncotarget. 2018; Vol. 9, (No. 9), pp: 8597-8613.
 7. Losko M, Lichawska-Cieslar A, Kulecka M, Paziewska A, Rumienczyk I, Mikula M, Jura J. Ectopic overexpression of MCPIP1 impairs adipogenesis by modulating microRNAs. Biochim Biophys Acta. 2017; Sep 19. pii: S0167-4889(17)30253-7. 
 8. Marona P, Górka J, Mazurek Z, Wilk W, Rys J, Majka M, Jura J, Miekus K. MCPIP1 Downregulation in Clear Cell Renal Cell Carcinoma Promotes Vascularization and Metastatic Progression. Cancer Res. 2017; Sep 15;77(18):4905-4920. 
 9. Ligeza J, Marona P, Gach N, Lipert B, Miekus K, Wilk W, Jaszczynski J, Stelmach A, Loboda A, Dulak J, Branicki W, Rys J, Jura J. MCPIP1 contributes to clear cell renal cell carcinomas development. Angiogenesis. 2017; Aug;20(3):325-340. 
 10. Ruiz-Romeu E, Ferran M, Giménez-Arnau A, Bugara B, Lipert B, Jura J, Florencia EF, Prens EP, Celada A, Pujol RM, Santamaria-Babi LF. MCPIP1 RNase is aberrantly distributed in psoriatic epidermis and rapidly induced by IL-17A. J Invest Dermatol. 2016; S0022-202X(16)31153-8.

 

 • Zaburzenia ekspresji wybranych genów w regulacji procesów zapalnych
 • Zaburzenia regulacji stabilności mRNA kodujących cytokiny i czynniki wzrostu w patogenezie nowotworów, cukrzycy, zespołu metabolicznego
 • MCPIP jako ważny regulator procesów komórkowych

Co najmniej dobra znajomość biochemii i genetyki molekularnej