Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin

www.zfibr.wbbib.uj.edu.pl/

prof. dr hab. Jerzy Kruk
stanowisko: profesor z tytułem honorowym profesora zwyczajnego
pokój: B221 (3.1.25), telefon: 12 664 63 61

prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, profesor emeritus
pokój: A222 (4.1.24), telefon: 48 12 664 65 09, e-mail: kazimierz.strzalka@uj.edu.pl

prof. dr hab. Leszek Fiedor, profesor
pokój: B224 (3.1.31), telefon: 12 664 63 58, e-mail: leszek.fiedor@uj.edu.pl

dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel, profesor uczelni
pokój: B227 (3.1.31), telefon: 12 664 63 64, e-mail: b.mysliwa-kurdziel@uj.edu.pl

dr hab. Dariusz Latowski, adiunkt
pokój: A225 (4.1.27), telefon: 12 664 65 36, e-mail: dariusz.latowski@uj.edu.pl

dr hab. Przemysław Malec, adiunkt
pokój: A221 (4.1.23), telefon: 12 664 65 20, e-mail:przemyslaw.malec@uj.edu.pl

dr hab. Beatrycze Nowicka, adiunkt
pokój: B226 (3.1.30), telefon: 12 664 63 66, e-mail: beatrycze.nowicka@uj.edu.pl

dr Monika Bojko, adiunkt
pokój: B225 (3.1.29), telefon: 12 664 63 68, e-mail: m.bojko@uj.edu.pl

dr Michał Gabruk, adiunkt
pokój B222 (3.1.26), telefon: 12 664 65 63, e-mail: michal.gabruk@uj.edu.pl

dr Małgorzata Jemioła-Rzemińska, adiunkt
pokój: B222 (3.1.26), telefon: 12 664 65 37, e-mail: malgorzata.jemiola-rzeminska@uj.edu.pl

dr hab. Beatrycze Nowicka, adiunkt
pokój: B226 (3.1.30), telefon: 12 664 63 66, e-mail: beatrycze.nowicka@uj.edu.pl

dr Paweł Brzezowski, adiunkt
pokój: A221 (4.1.23), telefon: 12 664 63 72, e-mail: pawel.brzezowski@uj.edu.pl

dr Kinga Kłodawska, adiunkt
pokój: A226 (4.1.28), telefon: 12 664 65 34, e-mail: kinga.klodawska@uj.edu.pl

dr Paweł Jedynak, asystent 
pokój: A220  (4.1.22), telefon: 12 664 65 45, e-mail: pawel.jedynak@uj.edu.pl

dr Magdalena Kędra, st. specjalista naukowo-techniczny
pokój: A223 (4.1.25), telefon: 12 664 65 19, e-mail: magdalena.kedra@uj.edu.pl

dr Bartosz Pluciński, samodzielny biolog
pokój: A220 (4.1.22), telefon: 12 664 65 45, e-mail: bartosz.plucinski@uj.edu.pl

mgr inż. Anna Kowalczyk, specjalista
pokój: A226 (4.1.28), telefon: 12 664 65 34, e-mail: kowalczyk.kowalczyk@uj.edu.pl

mgr Mateusz Zbyradowski, samodzielny biolog
pokój: A230 (4.1.7), telefon: 12 664 65 64, e-mail: mateusz.zbyradowski@uj.edu.pl

mgr Justyna Kowalczyk, pokój: A230 (4.1.7), telefon: 12 664 65 64

mgr Jan Pukalski, pokój: A220 (4.1.22), telefon: 12 664 65 45

mgr Michał Szczygieł, pokój: A230 (4.1.7), telefon: 12 664 65 64

mgr Martyna Rogala, pokój: A230 (4.1.7), telefon: 12 664 65 64

 • Ochronna i regulacyjna rola karotenoidów
 • Mechanizmy transferu energii i elektronów w kompleksach fotosyntetycznych – badania w układach modelowych
 • Regulacja biosyntezy i biodegradacji barwników fotosyntetycznych
 • Mechanizmy formowania się fotosyntetycznych kompleksów barwnikowo-białkowych
 • Udział antyutleniaczy w odpowiedzi na stres wywołany metalami ciężkimi
 • Analiza prenyllipidów w roślinach i ich funkcja antyoksydacyjna
 • Rola lipidów prenylowych w odpowiedzi roślin na stres
 • Generacja i zmiatanie reaktywnych form tlenu w fotosyntezie
 • Rola oligomeryzacji fotosystemu i u cyjanobakterii, adaptacje roślin do podwyższonych stężeń metali ciężkich
 • Metabolizm ściany komórkowej sinic
 • Tworzenie błon fotosyntetycznych u roślin wyższych – biosynteza chlorofilu
 • Termotropowe przejścia fazowe lipidów
 • Modyfikacje przemian faz termotropowych w strukturach lipidowych
 • Zmiany płynności błon i ich wpływ na funkcjonowanie błon biologicznych
 • Rola mikroorganizmów w stresie biotycznym i abiotycznym roślin
 • Fotoautotrofy w fitoremediacji
 • Spektroskopowe właściwości chlorofili i karotenoidów
 • Prooksydacyjne właściwości karotenoidów
 • Synteza modelowych barwników fotosyntetycznych i fotosensybilizatorów dla zastosowań w terapii fotodynamicznej – modyfikacje chlorofili i bakteriochlorofili

 • Chromatografia cieczowa (HPLC-DAD, FPLC-DAD, HP-TLC)
 • Chromatografia gazowa (GC-FID)
 • PCR i inne techniki biologii molekularnej
 • Spektroskopia EPR
 • Spektroskopia absorpcyjna i emisyjna
 • Spektroskopia fluorescencyjna (metody stacjonarne i rozdzielcze czasowo, w temperaturze pokojowej i w 77K, anizotropia fluorescencji)
 • Elektroforeza
 • Spektroskopia dichroizmu kołowego
 • Obliczenia kwantowo-chemiczne
 • Hodowle roślinne i komórkowe
 • Ekspresja i oczyszczanie białek w systemie ekspresyjnym E. coli
 • Transformacja stabilna A. thaliana przy użyciu Agrobacterium

 1. Paweł Brzezowski: Identyfikacja i charakterystyka mechanizmów odpowiedzialnych za przekazywanie chloroplastowego sygnału wstecznego indukowanego tlenem singletowym przy wykorzystaniu organizmu modelowego Chlamydomonas reinhardtii. POLONEZ BIS NCN, (2023–2025), 2022/47/P/NZ1/01947. 
 2. Leszek Fiedor: Chlorofile i karotenoidy pod presją – zastosowanie metod spektroskopii optycznej i wysokich ciśnień w badaniach procesów fotosyntetycznych. OPUS 17, NCN, (2020–2025), 2019/33/B/NZ1/02418
 3. Michał Gabruk: Kierowana ewolucja molekularna i uczenie maszynowe w badaniach nad zależną od światła oksydoreduktazą protochlorofilidu. SONATA 15 NCN, (2019–2024), 2019/35/D/NZ1/00295

 

 1. Aleku, G. A., Nowicka, B., & Turner, N. J. (2018). Biocatalytic Potential of Enzymes Involved in the Biosynthesis of Isoprenoid Quinones. ChemCatChem, 10, 124-135.
 2. Bojko, M., Olchawa-Pajor, M., Goss, R., Schaller-Laudel, S., Strzałka, K., & Latowski, D. (2019). Diadinoxanthin de-epoxidation as important factor in the short-term stabilization of diatom photosynthetic membranes exposed to different temperatures. Plant, Cell & Environment, 42, 1270-1286.
 3. Budziak, I., Karcz, D., Makowski, M., Myśliwa-Kurdziel, B., Kasprzak, K., Matwijczuk, A. & Matwijczuk, A. (2019). Spectroscopic and theoretical investigation into substituent-and aggregation-related dual fluorescence effects in the selected 2-amino-1, 3, 4-thiadiazoles. Journal of Molecular Liquids, 291, e111261.
 4. Fiedor, L., Dudkowiak, A. & Pilch, M. (2019). The origin of the dark S1 state in carotenoids: a comprehensive model. Journal of the Royal Society Interface, 16, e20190191.
 5. Gabruk, M., Myśliwa-Kurdziel, B. & Kruk, J. (2017). MGDG, PG and SQDG regulate the activity of light-dependent protochlorophyllide oxidoreductase. Biochemical Journal, 474, 1307 – 1320.
 6. Kłodawska, K., Bujas, A., Turos-Cabal, M., Żbik, P., Fu, P. & Malec, P. (2019). Effect of growth temperature on biosynthesis and accumulation of carotenoids in cyanobacterium Anabaena sp. PCC 7120 under diazotrophic conditions. Microbiological Research, 226, 34-40.
 7. Kłodawska, K., Kovács, L., Vladkova, R., Rzaska, A., Gombos, Z., Laczkó-Dobos, H., & Malec, P. (2019). Trimeric organization of photosystem I is required to maintain the balanced photosynthetic electron flow in cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803. Photosynthesis Research, in press.
 8. Kovacs, T., Szalontai, B., Kłodawska, K., Vladkova, R., Malec, P., Gombos, Z., & Laczko-Dobos, H. (2019). Photosystem I oligomerization affects lipid composition in Synechocystis sp. PCC 6803. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular and Cell Biology of Lipids, 1864, 1384-1395.
 9. Kowalczyk, A. & Latowski, D. (2018). Role of Plant-Microorganism Interactions in Plant Tolerance to Arsenic. In Mechanisms of Arsenic Toxicity and Tolerance in Plants , 219-237, Springer, Singapore.
 10. Lang, J., Melnykova, M., Catania, M., Inglot, A., Zyss, A., Mikruta, K., ... & Nalepa, P. (2019). A water-soluble [60] fullerene-derivative stimulates chlorophyll accumulation and has no toxic effect on Chlamydomonas reinhardtii. Acta Biochimica Polonica, 66, 257-262.
 11. Lin, T. Y., Abbassi, N. E. H., Zakrzewski, K., Chramiec-Głąbik, A., Jemioła-Rzemińska, M., Różycki, J., & Glatt, S. (2019). The Elongator subunit Elp3 is a non-canonical tRNA acetyltransferase. Nature Communications, 10, e625.
 12. Michalik, M., Zbyradowski, M., & Fiedor, L. (2019). Tuning the Photophysical Features of Self-Assembling Photoactive Polypeptides for Light-Harvesting. Materials, 12, e3554.
 13. Nowicka B. (2019) Target genes for plant productivity improvement, Journal of Biotechnology 298: 21-34.
 14. Nowicka, B. (2019). Practical aspects of the measurements of non-photochemical chlorophyll fluorescence quenching in green microalgae Chlamydomonas reinhardtii using Open FluorCam. Physiologia Plantarum, in press.
 15. Olchawa-Pajor, M., Bojko, M., Strzałka, W., Strzałka, K., & Latowski, D. (2019). Violaxanthin conversion by recombinant diatom and plant de-epoxidases, expressed in Escherichia coli – comparative analysis. Acta Biochimica Polonica, 66, 249-255.
 16. Szymańska R., Nowicka B., Trela A., Kruk J. (2019) Vitamin E: structure and forms, in: Molecular Nutrition Vitamins (Ed. V. P. Patel), Academic Press UK, 67-90, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811907-5.00021-X.
 17. Trela, A., Silska, G., Chyc, M., Latowski, D., Kruk, J., & Szymańska, R. (2019). Tocochromanols and fatty acid composition in flax (Linum usitatissimum L.) accessions. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 88, e3636.
 18. Vaňousová, K., Beranová, J., Fišer, R., Jemioła-Rzemińska, M., Lišková, P. M., Cybulski, L., & Konopásek, I. (2018). Membrane fluidization by alcohols inhibits DesK-DesR signalling in Bacillus subtilis. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Biomembranes, 1860, 718-727.

 

 • Fotosynteza w warunkach stresowych – adaptacje i mechanizmy obronne; cykl ksantofilowy; formowanie się aparatu fotosyntetycznego; reakcje świetlne fotosyntezy
 • Badanie pierwotnych procesów fotosyntezy i oddziaływań między kompleksami fotosyntetycznymi w układach modelowych; fizykochemiczne właściwości błon tylakoidów; modyfikacje barwników fotosyntetycznych w aspekcie zastosowań w terapii fotodynamicznej; karotenoidy i ich rola w fotosyntezie
 • Rola lipidów prenylowych w odpowiedzi roślin na stres
 • Antyoksydacyjne własności lipidów prenylowych w układach in vitro i in vivo
 • Wytwarzanie i zmiatanie reaktywnych form tlenu w fotosyntezie
 • Rekonstytucja fotosyntetycznych kompleksów barwnikowo-białkowych; prooksydacyjne właściwości karotenoidów
 • Metabolity roślinne i ich znaczenie w medycynie; sztuczne błony; reakcje redukcji i utleniania w chloroplastach
 • Analiza własności fotofizycznych protochlorofilidu w układach modelowych; organizacja fotoaktywnych kompleksów protochlorofilid:oksydoreduktaza, protochlorofilid: NADPH – badania metodą wygaszania fluorescencji
 • Działanie wybranych metali ciężkich na świetlną fazę fotosyntezy roślin wyższych na różnych poziomach organizacji 
 • Rośliny i mikroorganizmy w bioremediacji terenów zanieczyszczonych – aspekty molekularne, praktyczne zastosowanie
 • Biochemiczna charakterystyka wybranych enzymów biorących udział w metabolizmie peptydoglikanu w komórkach sinic
 • Biosynteza chlorofilu i prekursorów chlorofili w roślinach
 • Badanie mechanizmów katalizy i regulacji aktywności chlorofilazy
 • Rola NO w rozwoju rośliny; charakterystyka białek aktywnych w morfogenezie
 • Wpływ warunków świetlnych w hodowli in vitro na ekspresję genów i reakcje adaptacyjne roślin
 • Transformacja i selekcja roślin transgenicznych; analiza ekspresji i aktywności wybranych białek w mutantach fotoreceptorowych i fotomorfogenetycznych Arabidopsis thaliana
 • Aklimatyzacja i adaptacja okrzemek do zmieniających się warunków środowiska
 • Badanie udziału antyutleniaczy drobnocząsteczkowych oraz enzymów deaktywujących reaktywne formy tlenu w odpowiedzi na stres wywołany jonami metali ciężkich

Dobra znajomość biochemii i fizjologii roślin, podstawowe wiadomości z fizyki i chemii, dobra znajomość języka angielskiego, umiejętność pracy laboratoryjnej.