Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Biotechnologii Roślin

Strona www

www.zbtr.wbbib.uj.edu.pl

Kierownik

dr hab. Wojciech Strzałka, adiunkt
pokój: B242 (3.1.33), telefon: 12 664 64 10, e-mail: wojciech.strzalka@uj.edu.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Halina Gabryś, profesor emerytowany
pokój: B223 (3.1.27), telefon: 12 664 63 40, e-mail: halina.gabrys@uj.edu.pl

dr Agnieszka Katarzyna Banaś, adiunkt
pokój: B242 (3.1.33), telefon: 12 664 64 10, e-mail: a_katarzyna.banas@uj.edu.pl

dr Ewa Kowalska, adiunkt
pokój: B242 (3.1.33), telefon: 12 664 64 10, e-mail: ewa.b.kowalska@uj.edu.pl

dr Weronika Krzeszowiec-Jeleń, adiunkt
pokój: B223 (3.1.27), telefon: 12 664 6340, e-mail: weronika.krzeszowiec@uj.edu.pl

dr Jan Łyczakowski, adiunkt
pokój: B105 (3.0.33), telefon: + 48 12 664 63 47 e-mail: jan.lyczakowski@uj.edu.pl

dr Filip Bartnicki, asystent naukowy
pokój: B232 (3.1.8), telefon: 12 664 63 91, e-mail: filip.bartnicki@uj.edu.pl

dr Anna Hebda, asystent
pokój: A220 (4.1.22), telefon: 12 664 6545 e-mail: a.hebda@uj.edu.pl

mgr Maria Niemczura, samodzielny referent techniczny
pokój: B232 (3.1.8), telefon: 12 664 63 91, e-mail: maria.niemczura@uj.edu.pl

Doktoranci

mgr Klaudia Arciszewska, pokój: B105 (3.0.33), telefon: 12 664 63 47
mgr Aneta Bażant, pokój: B105 (3.0.33), telefon 12 664 63 47
mgr Aleksandra Liszka, pokój: B105 (3.0.33), telefon + 48 12 664 63 47

Tematyka badań

 • Charakterystyka białek zaangażowanych w metabolizm DNA (PCNA, Fen1, fotoliazy)
 • Sygnalizacyjna rola kinaz roślinnych
 • Rola modyfikacji potranskrypcyjnych i potranslacyjnych w odpowiedzi roślin na stres
 • Zastosowanie aptamerów DNA w biologii molekularnej, biotechnologii oraz medycynie
 • Rola fotoreceptorów w funkcjonowaniu roślin
 • Identyfikacja sygnałów pochodzących z chloroplastów sterujących ich przemieszczeniami 
 • Sygnałowa rola metabolitów podstawowych w reakcjach chloroplastów sterowanych przez fototropiny
 • Tworzenie mapy wtórnych przekaźników sygnału światła niebieskiego w komórce roślinnej (fosfatydyloinozytole i Ca2+)
 • Udział roślinnych kanałów GLR w procesach ruchowych i wzrostowych sterowanych światłem niebieskim

Techniki badawcze

 • Hodowle roślinne in vitro
 • Fotometryczna i mikroskopowa analiza ruchu organelli roślinnych
 • Mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna
 • Transformacje bakterii i drożdży
 • Przejściowe i stabilne transformacje roślin – agroinfiltracja, mikrowstrzeliwanie
 • Analiza białek: ELISA, Western blotting, SDS page, chromatografia
 • Oddziaływania białek: drożdżowe systemy dwuhybrydowe, BIFC, pull-down, koimmunoprecypitacja
 • Badanie uszkodzeń DNA: ELISA
 • Analiza mRNA i DNA: real-time PCR, Southern blotting
 • Luminometria Ca2+ z użyciem  roślin transgenicznych z ekspresją ekworyny

Projekty badawcze

 1. Jan Łyczakowski: Zmienność architektury molekularnej drewna drzew szpilkowych pod wpływem środowiska (2019-2022) SONATINA 3, NCN
 2. Agnieszka Katarzyna Banaś: Fotoliazy Arabidopsis: rola modyfikacji potranskrypcyjnych i potranslacyjnych, wpływ na naprawę DNA, funkcjonowanie chloroplastów oraz odpowiedź roślin na stresy abiotyczne. (2017-2022). SONATA BIS 6, NCN.
 3. Halina Gabryś: Sygnałowa rola metabolitów podstawowych w reakcjach chloroplastów sterowanych fototropinami. (2017-2020). OPUS 12, NCN.
 4. Wojciech Strzałka: Charakterystyka funkcji roslinnych białek PCNA1 i PCNA2 z wykorzystaniem modelu doświadczalnegoArabidopsis thaliana.(2014-2019). SONATA-BIS, NCN.
 5. Anna Hebda: Ścieżka przekazu sygnału w odpowiedzi sosny zwyczajnej na stres zanieczyszczenia powietrza w krakowskiej aglomeracji miejskiej. (2019). MINIATURA 2, NCN

 

Najważniejsze publikacje

 1. Robson TM, Aphalo PJ, Banaś AK, Barnes PW, Brelsford CC, Jenkins GI, Kotilainen TK, Łabuz J, Martínez-Abaigar J, Morales LO, Neugart S, Pieristè M, Rai N, Vandenbussche F, Jansen MAK 2019. A perspective on ecologically relevant plant-UV research and its practical application. Photochemical & Photobiological Science
 2. Kowalska E, Bartnicki F, Fujisawa R, Bonarek P, Hermanowicz P, Tsurimoto T,   Muszyńska K, Strzalka W 2018. Inhibition of DNA replication by an anti-PCNA aptamer/PCNA complex. Nucleic Acid Research 46:25-41.
 3. Banaś AK, Hermanowicz P, Sztatelman O, Łabuz J, Aggarwal Ch, Zgłobicki P, Jagiełło-Flasińska D, Strzałka W. 2018. 6,4 - PP photolyase encoded by AtUVR3 is localized in nuclei, chloroplasts and mitochondria and its expression is down-regulated by light in a photosynthesis-dependent manner. Plant and Cell Physiology. 59 (1): 44-57, doi: 10.1093/pcp/pcx159
 4. Bartnicki F, Bonarek P, Kowalska E, Strzałka W. 2017. The Argi system: one-step purification of proteins tagged with arginine-rich cell-penetrating peptides. Scientific Reports 2017; vol. 7: 2619, 1-12, DOI:10.1038/s41598-017-02432-6
 5. Łabuz J, Samardakiewicz S, Hermanowicz P, Wyroba E, Pilarska M, Gabryś H. 2016. Blue light-dependent changes in loosely bound calcium in Arabidopsis mesophyll cells: an X-ray microanalysis study. Journal of Experimental Botany, doi:10.1093/jxb/erw089
 6. Sztatelman O, Łabuz J, Hermanowicz P, Banaś AK, Bażant A, Zgłobicki P, Aggarwal C, Nadzieja M, Krzeszowiec W, Strzałka W, Gabryś H. 2016. Fine tuning chloroplast movements through physical interactions between phototropins. Journal of Experimental Botany 67, 4963-4978, doi:10.1093/jxb/erw265. IF 5,677
 7. Eckstein A, Krzeszowiec W, Waligórski P, Gabryś H. 2015. Auxin and chloroplast movements. Physiologia Plantarum 105: 271-281.
 8. Sztatelman O, Grzyb J, Gabryś H, Banaś AK. 2015. The effect of UV-B on Arabidopsis leaves depends on light conditions after treatment. BMC Plant Biology 15:281.
 9. Strzałka W, Aggarwal C, Krzeszowiec W, Jakubowska A, Sztatelman O,  Banaś AK. 2015. Arabidopsis PCNAs form complexes with selected D-type cyclins. Frontiers in Plant Science 6:516.
 10. Aggarwal Ch, Banaś AK, Kasprowicz-Maluśki A, Borghetti C, Łabuz J, Dobrucki J, Gabryś H. 2014. Blue-light-activated phototropin2 trafficking from the cytoplasm to Golgi/post-Golgi vesicles. Journal of Experimental Botany 66 (12): 3263–3276.

Tematyka prac licencjackich i magisterskich

Tematyka prac licencjackich i magisterskich jest ściśle związana z tematem badań naukowych prowadzonych w Zakładzie.

Wymagania stawiane studentom

Znajomość biochemii, mikrobiologii, genetyki molekularnej, biologii komórki oraz fizjologii/biotechnologii roślin, konieczna znajomość języka angielskiego.