Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Biotechnologii Roślin

www.zbtr.wbbib.uj.edu.pl

dr hab. Wojciech Strzałka, adiunkt
pokój: B242 (3.1.33), telefon: 12 664 64 10, e-mail: wojciech.strzalka@uj.edu.pl

prof. dr hab. Halina Gabryś, profesor emerytowany
pokój: B223 (3.1.27), telefon: 12 664 63 40, e-mail: halina.gabrys@uj.edu.pl

dr Agnieszka Katarzyna Banaś, adiunkt
pokój: B242 (3.1.33), telefon: 12 664 64 10, e-mail: a_katarzyna.banas@uj.edu.pl

dr Ewa Kowalska, adiunkt
pokój: B242 (3.1.33), telefon: 12 664 64 10, e-mail: ewa.b.kowalska@uj.edu.pl

dr Weronika Krzeszowiec-Jeleń, adiunkt
pokój: B223 (3.1.27), telefon: 12 664 63 40, e-mail: weronika.krzeszowiec@uj.edu.pl

dr Jan Łyczakowski, adiunkt
pokój: B105 (3.0.33), telefon: + 48 12 664 63 47 e-mail: jan.lyczakowski@uj.edu.pl

dr Anna Hebda, asystent
pokój: A220 (4.1.22), telefon: 12 664 6545 e-mail: a.hebda@uj.edu.pl

dr Piotr Zgłobicki, asystent naukowy
pokój: B105 (3.0.33), telefon: + 48 12 664 63 47 e-mail: piotr.zglobicki@uj.edu.pl

mgr Maria Niemczura, samodzielny referent techniczny
pokój: B232 (3.1.8), telefon: 12 664 63 91, e-mail: maria.niemczura@uj.edu.pl

mgr Aneta Bażant, pokój: B105 (3.0.33), telefon 12 664 63 47
mgr Aleksandra Liszka, pokój: B105 (3.0.33), telefon + 48 12 664 63 47
mgr Aleksandra Lewandowska, pokój: A220 (4.1.22), telefon: 12 664 65 45

 • Charakterystyka białek zaangażowanych w metabolizm DNA (PCNA, Fen1, fotoliazy)
 • Sygnalizacyjna rola kinaz roślinnych
 • Rola modyfikacji potranskrypcyjnych i potranslacyjnych w odpowiedzi roślin na stres
 • Zastosowanie aptamerów DNA w biologii molekularnej, biotechnologii oraz medycynie
 • Rola fotoreceptorów w funkcjonowaniu roślin
 • Identyfikacja sygnałów pochodzących z chloroplastów sterujących ich przemieszczeniami 
 • Sygnałowa rola metabolitów podstawowych w reakcjach chloroplastów sterowanych przez fototropiny
 • Tworzenie mapy wtórnych przekaźników sygnału światła niebieskiego w komórce roślinnej (fosfatydyloinozytole i Ca2+)
 • Udział roślinnych kanałów GLR w procesach ruchowych i wzrostowych sterowanych światłem niebieskim
 • Badania nad strukturą polisacharydów tworzących roślinne ściany komórkowe oraz nad molekularnymi podstawami ich biosyntezy.

 • Hodowle roślinne in vitro
 • Fotometryczna i mikroskopowa analiza ruchu organelli roślinnych
 • Mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna
 • Transformacje bakterii i drożdży
 • Przejściowe i stabilne transformacje roślin – agroinfiltracja, mikrowstrzeliwanie
 • Analiza białek: ELISA, Western blotting, SDS page, chromatografia
 • Oddziaływania białek: drożdżowe systemy dwuhybrydowe, BIFC, pull-down, koimmunoprecypitacja
 • Badanie uszkodzeń DNA: ELISA
 • Analiza mRNA i DNA: real-time PCR, Southern blotting
 • Luminometria Ca2+ z użyciem  roślin transgenicznych z ekspresją ekworyny

 1. Wojciech Strzałka: Analiza funkcji izoform roślinnego białka FEN1 z wykorzystaniem modelu doświadczalnego Arabidopsis thaliana (2020–2023) OPUS 17, NCN
 2. Jan Łyczakowski: Zmienność architektury molekularnej drewna drzew szpilkowych pod wpływem środowiska (2019–2022) SONATINA 3, NCN
 3. Agnieszka Katarzyna Banaś: Fotoliazy Arabidopsis: rola modyfikacji potranskrypcyjnych i potranslacyjnych, wpływ na naprawę DNA, funkcjonowanie chloroplastów oraz odpowiedź roślin na stresy abiotyczne. (2017–2022). SONATA BIS 6, NCN.
 4. Halina Gabryś: Sygnałowa rola metabolitów podstawowych w reakcjach chloroplastów sterowanych fototropinami. (2017–2020). OPUS 12, NCN.

 

 1. Kowalska E, Strzalka W, Takuji O. 2020. A crystallization and preliminary X-ray diffraction study of the Arabidopsis thaliana proliferating cell nuclear antigen (PCNA2) alone and in complex with a PIP-box peptide from Flap endonuclease 1. Acta Biochimica Polonica Vol 67(1): 49-52  DOI: https://doi.org/10.18388/abp.2020_2896
 2. Krzeszowiec W, Novokreshchenova M, Gabryś H.2020. Chloroplasts in C3 grasses move in response to blue-light. Plant Cell Reports  doi: 10.1007/s00299-020-02567-3.
 3. Kowalska E, Bartnicki F, Fujisawa R, Bonarek P, Hermanowicz P, Tsurimoto T, Muszyńska K, Strzalka W. 2018. Inhibition of DNA replication by an anti-PCNA aptamer/PCNA complex. Nucleic Acid Research 46:25-41. doi: 10.1093/nar/gkx1184.
 4. Bartnicki F, Bonarek P, Kowalska E, Strzałka W. 2017. The Argi-system: one step purificaztion of proteins tagged with arginine-rich cell-penetrating peptides. Scientific Reports 7, volume  2619 DOI:10.1038/s41598-017-02432-6
 5. Banaś AK, Hermanowicz P, Sztatelman O, Łabuz J, Aggarwal Ch, Zgłobicki P, Jagiełło-Flasińska D, Strzałka W. 2017. 6,4 - PP Photolyase Encoded by AtUVR3 is Localized in Nuclei, Chloroplasts and Mitochondria and Its Expression is Down-Regulated by Light in a Photosynthesis-Dependent Manner. Plant and Cell Physiology. pcx159, https://doi.org/10.1093/pcp/pcx159 
 6. Muszyńska K, Ostrowska D, Bartnicki F, Kowalska E, Bodaszewska-Lubaś M, Hermanowicz P, Faulstich H, Strzałka W. 2017. Selection and analysis of a DNA aptamer binding α-amanitin from Amanita phalloides. Acta Biochimica Polonica 64:401-406. doi: 10.18388/abp.2017_1615
 7. Sztatelman O, Łabuz J, Hermanowicz P, Banaś AK, Bażant A, Zgłobicki P, Aggarwal Ch, Nadzieja M, Krzeszowiec W, Strzałka W, Gabryś H. 2016. Fine tuning chloroplast movements through physical interactions between phototropins. Journal of Experimental Botany 67: 4963–4978. doi: 10.1093/jxb/erw265
 8. Bartnicki F, Kowalska E, Pels K, W. Strzalka W. 2015. Imidazole-free purification of His3-tagged recombinant proteins using ssDNA aptamer-based affinity chromatography. Journal of  Chromatography A 1418:130-9.  DOI: 10.1016/j.chroma.2015.09.055
 9. Sztatelman O, Grzyb J, Gabryś H, Banaś AK. 2015. The effect of UV-B on Arabidopsis leaves depends on light conditions after treatment. BMC Plant Biology 15:281  doi:10.1186/s12870-015-0667-2. 
 10. Strzałka W, Aggarwal C, Krzeszowiec W, Jakubowska A, Sztatelman O,  Banaś AK. 2015. Arabidopsis PCNAs form complexes with selected D-type cyclins. Frontiers in Plant Science 6:516. doi: 10.3389/fpls.2015.00516 

Tematyka prac licencjackich i magisterskich jest ściśle związana z tematem badań naukowych prowadzonych w Zakładzie.

Znajomość biochemii, mikrobiologii, genetyki molekularnej, biologii komórki oraz fizjologii/biotechnologii roślin, konieczna znajomość języka angielskiego.