Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Biotechnologii Roślin

www.zbtr.wbbib.uj.edu.pl

dr hab. Wojciech Strzałka, adiunkt
pokój: B242 (3.1.33), telefon: 12 664 64 10, e-mail: wojciech.strzalka@uj.edu.pl

prof. dr hab. Halina Gabryś, profesor emerytowany
pokój: B223 (3.1.27), telefon: 12 664 63 40, e-mail: halina.gabrys@uj.edu.pl

dr Agnieszka Katarzyna Banaś, adiunkt
pokój: B242 (3.1.33), telefon: 12 664 64 10, e-mail: a_katarzyna.banas@uj.edu.pl

dr Ewa Kowalska, adiunkt
pokój: B242 (3.1.33), telefon: 12 664 64 10, e-mail: ewa.b.kowalska@uj.edu.pl

dr Weronika Krzeszowiec-Jeleń, adiunkt
pokój: B223 (3.1.27), telefon: 12 664 63 40, e-mail: weronika.krzeszowiec@uj.edu.pl

dr Jan Łyczakowski, adiunkt
pokój: B105 (3.0.33), telefon: 12 664 63 47, e-mail: jan.lyczakowski@uj.edu.pl

dr Arkadiusz Borek, asystent naukowy
pokój: A220 (4.1.22), telefon: 12 664 65 45, e-mail: arkadiusz.borek@uj.edu.pl

dr Piotr Zgłobicki, asystent naukowy
pokój: B105 (3.0.33), telefon: 12 664 63 47, e-mail: piotr.zglobicki@uj.edu.pl

mgr Maria Niemczura, samodzielny referent techniczny
pokój: B232 (3.1.8), telefon: 12 664 63 91, e-mail: maria.niemczura@uj.edu.pl

mgr Aneta Bażant, pokój: B105 (3.0.33), telefon 12 664 63 47
mgr Aleksandra Liszka, pokój: B105 (3.0.33), telefon + 48 12 664 63 47
mgr Aleksandra Lewandowska, pokój: A220 (4.1.22), telefon: 12 664 65 45
mgr Katarzyna Leja, A220 (4.1.22), telefon: 12 664 65 45

 • Charakterystyka białek zaangażowanych w metabolizm DNA (PCNA, Fen1, fotoliazy)
 • Sygnalizacyjna rola kinaz roślinnych
 • Rola modyfikacji potranskrypcyjnych i potranslacyjnych w odpowiedzi roślin na stres
 • Zastosowanie aptamerów DNA w biologii molekularnej, biotechnologii oraz medycynie
 • Rola fotoreceptorów w funkcjonowaniu roślin
 • Identyfikacja sygnałów pochodzących z chloroplastów sterujących ich przemieszczeniami 
 • Sygnałowa rola metabolitów podstawowych w reakcjach chloroplastów sterowanych przez fototropiny
 • Tworzenie mapy wtórnych przekaźników sygnału światła niebieskiego w komórce roślinnej (fosfatydyloinozytole i Ca2+)
 • Udział roślinnych kanałów GLR w procesach ruchowych i wzrostowych sterowanych światłem niebieskim
 • Badania nad strukturą polisacharydów tworzących roślinne ściany komórkowe oraz nad molekularnymi podstawami ich biosyntezy.

 • Hodowle roślinne in vitro
 • Fotometryczna i mikroskopowa analiza ruchu organelli roślinnych
 • Mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna
 • Transformacje bakterii i drożdży
 • Przejściowe i stabilne transformacje roślin – agroinfiltracja, mikrowstrzeliwanie
 • Analiza białek: ELISA, Western blotting, SDS page, chromatografia
 • Oddziaływania białek: drożdżowe systemy dwuhybrydowe, BIFC, pull-down, koimmunoprecypitacja
 • Badanie uszkodzeń DNA: ELISA
 • Analiza mRNA i DNA: real-time PCR, Southern blotting
 • Luminometria Ca2+ z użyciem  roślin transgenicznych z ekspresją ekworyny

 1. Wojciech Strzałka: Analiza funkcji izoform roślinnego białka FEN1 z wykorzystaniem modelu doświadczalnego Arabidopsis thaliana (2020–2023) OPUS 17, NCN
 2. Jan Łyczakowski: Zmienność architektury molekularnej drewna drzew szpilkowych pod wpływem środowiska (2019–2022) SONATINA 3, NCN
 3. Agnieszka Katarzyna Banaś: Fotoliazy Arabidopsis: rola modyfikacji potranskrypcyjnych i potranslacyjnych, wpływ na naprawę DNA, funkcjonowanie chloroplastów oraz odpowiedź roślin na stresy abiotyczne. (2017–2022). SONATA BIS 6, NCN.
 4. Halina Gabryś: Sygnałowa rola metabolitów podstawowych w reakcjach chloroplastów sterowanych fototropinami. (2017–2020). OPUS 12, NCN.

 

 1. Eckstein A, Grzyb J, Hermanowicz P, Zgłobicki P, Łabuz J, Strzałka W, Dziga D, Banaś AK. Arabidopsis phototropins participate in the regulation of dark-induced leaf senescence. International Journal of Molecular Sciences. 2021, 22(4), 1836; 
 2. Łabuz J, Sztatelman O, Jagiełło-Flasińska D, Hermanowicz P, Bażant A, Banaś AK, F, Giza A, Kozłowska A, Lasok H, Sitkiewicz E, Krzeszowiec W, Gabryś H, Strzałka W. Phototropin interactions with SUMO proteins. Plant and Cell Physiology, pcab027,
 3. Banaś AK, Zgłobicki P, Kowalska E, Bażant A, Dziga D, Strzałka W. All You Need Is Light. Photorepair of UV-Induced Pyrimidine Dimers. Genes (Basel). 2020 Nov 4;11(11):1304. doi: 10.3390/genes11111304. PMID: 33158066; PMCID: PMC7694213.
 4. Strzałka W, Zgłobicki P, Kowalska E, Bażant A, Dziga D, Banaś AK. The Dark Side of UV-Induced DNA Lesion Repair. Genes (Basel). 2020 Dec 2;11(12):1450. doi: 10.3390/genes11121450. PMID: 33276692; PMCID: PMC7761550.
 5. Kowalska E, Strzalka W, Takuji O. A crystallization and preliminary X-ray diffraction study of the Arabidopsis thaliana proliferating cell nuclear antigen (PCNA2) alone and in complex with a PIP-box peptide from Flap endonuclease 1. Acta Biochimica Polonica. 2020, Vol 67(1): 49-52  DOI: https://doi.org/10.18388/abp.2020_2896
 6. Krzeszowiec W, Novokreshchenova M, Gabryś H. Chloroplasts in C3 grasses move in response to blue-light. Plant Cell Reports. 2020. doi: 10.1007/s00299-020-02567-3.
 7. Kowalska E, Bartnicki F, Fujisawa R, Bonarek P, Hermanowicz P, Tsurimoto T, Muszyńska K, Strzalka W. Inhibition of DNA replication by an anti-PCNA aptamer/PCNA complex. Nucleic Acid Research. 2018, 46:25-41. doi: 10.1093/nar/gkx1184.
 8. Bartnicki F, Bonarek P, Kowalska E, Strzałka W. The Argi-system: one step purificaztion of proteins tagged with arginine-rich cell-penetrating peptides. Scientific Reports. 2017, volume  2619 DOI:10.1038/s41598-017-02432-6
 9. Banaś AK, Hermanowicz P, Sztatelman O, Łabuz J, Aggarwal Ch, Zgłobicki P, Jagiełło-Flasińska D, Strzałka W. 6,4 - PP Photolyase Encoded by AtUVR3 is Localized in Nuclei, Chloroplasts and Mitochondria and Its Expression is Down-Regulated by Light in a Photosynthesis-Dependent Manner. Plant and Cell Physiology. 2017, pcx159, https://doi.org/10.1093/pcp/pcx159 
 10. Muszyńska K, Ostrowska D, Bartnicki F, Kowalska E, Bodaszewska-Lubaś M, Hermanowicz P, Faulstich H, Strzałka W. Selection and analysis of a DNA aptamer binding α-amanitin from Amanita phalloides. Acta Biochimica Polonica. 2017, 64:401-406. doi: 10.18388/abp.2017_1615

Tematyka prac licencjackich i magisterskich jest ściśle związana z tematem badań naukowych prowadzonych w Zakładzie.

Znajomość biochemii, mikrobiologii, genetyki molekularnej, biologii komórki oraz fizjologii/biotechnologii roślin, konieczna znajomość języka angielskiego.