Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

FUNDACJA IM. PROF. Z. WASYLEWSKIEGO DLA WBBIB UJ

O Fundacji

„Fundacja im. prof. Zygmunta Wasylewskiego dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego" powstała 13 czerwca 2007 roku. Jej celem jest wspieranie Wydziału w działalności naukowej i dydaktycznej.  Patronem Fundacji jest Profesor Wasylewski, wybitny biochemik, od początku swej kariery naukowej związany z Instytutem Biologii Molekularnej, z którego następnie powstał nasz Wydział. Profesor był niestrudzonym propagatorem wykorzystywania nowoczesnych metod fizycznych do badań struktury i dynamiki białek. 

Działalność

W ramach swej działalności Fundacja świadczy usługi obejmujące prowadzenie badań naukowych, testów, analiz itp. z dziedziny biochemii, biofizyki i biotechnologii.

Na mocy Umowy Użyczenia podpisanej z Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w celu świadczenia wyżej wymienionych usług Fundacja może korzystać z aparatury pomiarowej dostępnej na Wydziale. 

Ceny

Ceny usług ustalane są indywidualnie w zależności od charakteru zlecenia. Koszty pośrednie prac zleconych Fundacji a prowadzonych z wykorzystaniem infrastruktury badawczej WBBiB UJ wynoszą 20 procent kosztów bezpośrednich. Koszty bezpośrednie obejmują przykładowo: ceny odczynników, zakup zużywalnego sprzętu laboratoryjnego, wynagrodzenia dla osób prowadzących pomiary. 

Kontakt

W celu nawiązania współpracy prosimy kontaktować się z prezesem Fundacji.

Prezes Zarządu Fundacji: prof. dr. hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
telefon: 12 664 61 22, telefon kom.: 519 537 846
adres: ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
NIP: 676-236-53-70
REGON: 120 598 125
NR KONTA: 89 8589 0006 0000 0030 9985 0001
 
Pliki do pobrania
pdf
Statut Fundacji