Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia Genetyki Molekularnej i Wirusologii

dr hab. Irena Horwacik, profesor UJ
pokój: B139 (3.0.32), telefon: 12 664 63 69, e-mail: irena.horwacik@uj.edu.pl

prof. dr hab.  Hanna Rokita, profesor emerytowany
pokój: B140 (3.0.31), telefon: 12 664 63 37, e-mail: hanna.rokita@uj.edu.pl

dr inż. Beata Bakera, adiunkt
pokój: B101 (3.0.36), telefon: 12 664 6376, e-mail: beata.bakera@uj.edu.pl

dr Małgorzata Durbas, adiunkt
pokój: B141 (3.0.30), telefon: 12 664 63 60, e-mail: malgorzata.durbas@uj.edu.pl

mgr inż. Anna Gontarska, samodzielny biolog
pokój: B141 (3.0.30), telefon: 12 664 63 60, e-mail: anna.gontarska@uj.edu.pl

mgr Maja Kudrycka, pokój: B101 (3.0.36), tel.: 12 664 63 76

mgr Agnieszka Ostromęcka, pokój: B101 (3.0.36), tel.: 12 664 6376, e-mail: agnieszka.ostromecka@uj.edu.pl

 • Chemoimmunoterapia chorób nowotworowych pochodzenia neuroektodermalnego
 • Molekularne mechanizmy indukcji śmierci komórek neuroblastoma przez związanie się przeciwciał z gangliozydem GD2

Techniki

 • Mikromacierze DNA i macierze proteomiczne
 • Ilościowy RT-PCR
 • Western blotting
 • Cytometria przepływowa
 • Mikroskopia fluorescencyjna
 • Wyciszanie ekspresji i nadekspresja genów
 • Immunoprecypitacja RNA

Aparatura

 • Aparat do ilościowego RT-PCR, Illumina

 1. Hanna Rokita: Udział PHLDA1 w odpowiedzi komórek neuroblastoma na kliniczne i doświadczalne sposoby leczenia neuroblastoma wysokiego ryzyka. (2019–2023). OPUS 15, 2018/29/B/NZ7/01564, NCN

 1. Durbas M, Rokita H, Horwacik I, Wiśniewska A, Nowak I. (2022) Apoptosis is responsible for the cytotoxic effects of anti-GD2 ganglioside antibodies and aurora A kinase inhibitors on human neuroblastoma cells. Acta Biochim. Pol. 69:485-494. doi: 10.18388/abp.2020_634.
 2. Nowak I, Brożyna AA, Zabłocka M, Student S, Durbas M, Bugara B, Rokita H. (2021) MCPIP1 expression positively correlates with melanoma-specific survival of patients, and its overexpression affects vital intracellular pathways of human melanoma cells. Mol. Carcinog. 60:227-241. Doi.org/10.1002/mc.23286.
 3. Nowak I, Boratyn E, Student S, Bernhart SF, Fallmann J, Durbas M, Stadler PF, Rokita H. (2021) MCPIP1 ribonuclease can bind and cleave AURKA mRNA in MYCN-amplified neuroblastoma cells. RNA Biol. 18:144-156.  Doi.org/10.1080/15476286.2020.1804698.
 4. Boratyn E, Nowak I, Karnas E, Ryszawy D, Wnuk D, Polus A, Durbas M, Horwacik I, Rokita H. (2020) MCPIP1 overexpresion in human neuroblastoma cell lines causes cell-cycle arrest by G1/S checkpoint block. J. Cell. Biochem. 121:3406-3425. Doi: 10.1002/jcb.29614.
 5. Durbas M, Pabisz P, Wawak K, Wiśniewska A, Boratyn E, Nowak I, Horwacik I, Woźnicka O, Rokita H. (2018) GD2 ganglioside-binding antibody 14G2a and specific Aurora A kinase inhibitor MK-5108 induce autophagy in IMT-32 neuroblastoma cells. Apoptosis 23:492-511. doi: 10.1007/s10495-018-1472-9.
 6. Boratyn E, Nowak I, Durbas M, Horwacik I, Sawicka A, Rokita H. (2017) MCPIP1 exogenous overexpression inhibits pathways regulating MYCN oncoprotein stability in neuroblastoma. J. Cell. Biochem. 118:1741-1755. Doi.org/10.1002/jcb.25832. 
 7. Horwacik I, Rokita H. (2017) Modulation of interactions of neuroblastoma cell lines with extracellular matrix proteins affects their sensitivity to treatment with the anti-GD2 ganglioside antibody 14G2a. Int. J. Oncol. 50:1899-1914. Doi.org/10.3892/ijo.2017.3959.
 8. Durbas M, Horwacik I, Boratyn E, Rokita H. (2016) Downregulation of the PHLDA1 gene in IMR-32 neuroblastoma cells increases levels of Aurora A, TRKB and effects proteins involved in apoptosis and autophagy pathways. Int. J. Oncol. 49:823-837. Doi.org/10.3892/ijo.2016.3572.
 9. Boratyn E, Nowak I, Horwacik I, Durbas M, Mistarz A, Kukla M, Kaczówka P, Łastowska M, Jura J, Rokita H. (2016) Monocyte chemoattractant protein-1-induced protein 1 overexpression modulates transcriptome, including microRNA, in human neuroblastoma cells. J. Cell. Biochem. 117:694-707. doi: 10.1002/jcb.25354.
 10. Horwacik I, Golik P, Grudnik P, Koliński M, Zdzalik M, Rokita H, Dubin G. (2015) Structural basis of GD2 ganglioside and mimetic peptide recognition by 14G2a antibody. Mol. Cell. Proteomics. 14:2577-2590. doi: 10.1074/mcp.M115.052720.
 11. Horwacik I, Rokita H. (2015) Targeting of tumor-associated gangliosides with antibodies affects signaling pathways and leads to cell death including apoptosis. Apoptosis 20:679-688. doi: 10.1007/s10495-015-1103-7.
 12. Durbas M, Horwacik I, Boratyn E, Kamycka E, Rokita H. (2015) GD2 ganglioside specific antibody treatment down-regulates PI3K/Akt/mTOR signaling network in human neuroblastoma cell lines. Int. J. Oncol. 47:1143-1159. doi: 10.3892/ijo.2015.3070.

 • Badanie mechanizmu działania przeciwciał na komórki neuroblastoma in vitro
 • Badanie mechanizmów działania cytostatyków na komórki neuroblastoma in vitro
 • Analiza procesu autofagii w komórkach neuroblastoma
 • Analiza typów śmierci komórek neuroblastoma traktowanych przeciwciałem terapeutycznym rozpoznającym gangliozyd GD2 oraz niskocząsteczkowymi inhibitorami kluczowych kinaz

Znajomość: biochemii, biologii molekularnej, języka angielskiego.