Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia Genetyki Molekularnej i Wirusologii

Kierownik

prof. dr hab. Hanna Rokita, profesor zwyczajny
pokój: B140 (3.0.31), telefon: 12 664 63 37, e-mail: hanna.rokita@uj.edu.pl

Pracownicy

 • dr hab. Irena Horwacik, adiunkt pokój: B139 (3.0.32), telefon: 12 664 63 69, e-mail: irena.horwacik@uj.edu.pl
 • dr Małgorzata Durbas, asystent pokój: B141 (3.0.30), telefon: 12 664 63 60, e-mail: malgorzata.durbas@uj.edu.pl
 • mgr inż. Anna Książek, samodzielny biolog pokój: B101 (3.0.36), telefon: 12 664 63 76

Doktoranci

 • mgr Iwona Nowak, pokój: B101 (3.0.36), telefon: 12 664 63 76

Tematyka badań naukowych

 • Chemoimmunoterapia chorób nowotworowych pochodzenia neuroektodermalnego
 • Badanie podstaw strukturalnych rozpoznawania gangliozydu GD2 i mimetyków peptydowych tego gangliozydu przez przeciwciało monoklonalne 14G2a
 • Molekularne mechanizmy indukcji śmierci komórek neuroblastoma przez związanie przeciwciał 14 G2a do gangliozydu GD2
 • Rola MCPIP1 w neuroblastoma

Techniki badawcze i najważniejsza aparatura

Techniki

 • Mikromacierze DNA i macierze proteomiczne
 • Ilościowy RT-PCR
 • Western blotting
 • Cytometria przepływowa
 • Mikroskopia fluorescencyjna
 • Wyciszanie ekspresji i nadekspresja genó

Aparatura

 • Aparat do ilościowego RT-PCR, Illumina

Projekty badawcze

 1. Iwona Nowak: Rola aktywności rybonukleazowej białka MCPIP1 w hamowaniu wzrostu  neuroblastoma. (2018-2021). PRELUDIUM 13, 2017/25/N/NZ1/01254, NCN.
 2. Irena Horwacik: Rola białek ścieżki Hippo w regulacji losów komórek neuroblastoma – zastosowanie modeli trójwymiarowych (3D). 35p/2/2016 (2017-2018), KNOW.
 3. Małgorzata Durbas: Określenie typu śmierci komórek neuroblastoma linii IMR-32 po farmakologicznym zahamowaniu kinazy Aurora A niskocząsteczkowym inhibitorem MK-5108. BMN 15/2018.
 4. Iwona Nowak: Analiza odwrotnej korelacji ekspresji ZC3H12A i czynników transkrypcyjnych z rodziny MYC w komórkach nowotworów pochodzenia neuroektodermalnego. BMN 12/2018

​​

Najważniejsze publikacje

 1. Durbas M, Pabisz P, Wawak K, Wiśniewska A, Boratyn E, Nowak I, Horwacik I, Woźnicka O, Rokita H. (2018) GD2 ganglioside-binding antibody 14G2a and specific Aurora A kinase inhibitor MK-5108 induce autophagy in IMT-32 neuroblastoma cells. Apoptosis, 23 (9-10), 492-511.
 2. Boratyn E, Nowak I, Durbas M, Horwacik I, Sawicka A, Rokita H. (2017) MCPIP1 exogenous overexpression inhibits pathways regulating MYCN oncoprotein stability in neuroblastoma. J Cell Biochem, 2017, 118, 1741-1755. DOI 10.1002/jcb.25832. 
 3. Horwacik I, Rokita H. (2017) Modulation of interactions of neuroblastoma cell lines with extracellular matrix proteins affects their sensitivity to treatment with the anti-GD2 ganglioside antibody 14G2a. Int J Oncol. 2017 May;50(5):1899-1914. doi: 10.3892/ijo.2017.3959.
 4. Durbas M, Horwacik I, Boratyn E, Rokita H. (2016) Downregulation of the PHLDA1 gene in IMR-32 neuroblastoma cells increases levels of Aurora A, TRKB and effects proteins involved in apoptosis and autophagy pathways. Int J Oncol, 49, 823-837. doi: 10.3892/ijo.2016.3572.
 5. Boratyn E, Nowak I, Horwacik I, Durbas M, Mistarz A, Kukla M, Kaczówka P, Łastowska M, Jura J, Rokita H. (2016) Monocyte chemoattractant protein-1-induced protein 1 overexpression modulates transcriptome including microRNA in human neuroblastoma cells, J Cell Biochem, 117, 694-707.
 6. Horwacik I, Golik P, Grudnik P, Koliński M, Zdzalik M, Rokita H, Dubin G. (2015) Structural basis of GD2 ganglioside and mimetic peptide recognition by 14G2a antibody. Mol Cell Proteomics, 14 (10), 2577-2590.
 7. Horwacik I, Rokita H. (2015) Targeting of tumor-associated gangliosides with antibodies affects signaling pathways and leads to cell death including apoptosis. Apoptosis, 20(5), 679-688.
 8. Durbas M, Horwacik I, Boratyn E, Kamycka E, Rokita H. (2015) GD2 ganglioside specific antibody treatment down-regulates PI3K/Akt/mTOR signaling network in human neuroblastoma cell lines, Int J Oncol, 47(3), 1143-1159.
 9. Skalniak A, Boratyn E, Tyrkalska SD, Horwacik I, Durbas M, Łastowska M, Jura J, Rokita H. (2014) Expression of the monocyte chemotactic protein-1-induced protein 1 decreases human neuroblastoma cell survival. Oncol Rep, 31 (5), 2385-2392.
 10. Horwacik I, Durbas M, Boratyn E, Węgrzyn P, Rokita H. (2013) Targeting GD2 ganglioside and aurora A kinase as a dual strategy leading to cell death in cultures of human neuroblastoma cells. Cancer Lett, 341, 248-264.

Tematyka prac licencjackich i magisterskich

 

 • Badanie mechanizmu działania przeciwciał na komórki neuroblastoma in vitro
 • Badanie mechanizmów działania cytostatyków na komórki neuroblastoma in vitro
 • Analiza procesu autofagii w komórkach neuroblastoma

Wymagania stawiane studentom

Znajomość: biochemii, biologii molekularnej, języka angielskiego.