Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia Genetyki Molekularnej i Wirusologii

Kierownik

prof. dr hab. Hanna Rokita, profesor zwyczajny
pokój: B140 (3.0.31), telefon: 12 664 63 37, e-mail: hanna.rokita@uj.edu.pl

Pracownicy

dr hab. Irena Horwacik, adiunkt
pokój: B139 (3.0.32), telefon: 12 664 63 69, e-mail: irena.horwacik@uj.edu.pl

dr Małgorzata Durbas, asystent
pokój: B141 (3.0.30), telefon: 12 664 63 60, e-mail: malgorzata.durbas@uj.edu.pl

dr Beata Bugara, asystent
pokój: B141 (3.0.30), telefon: 12 664 63 60, e-mail: beata.bugara@uj.edu.p

mgr inż. Anna Gontarska, samodzielny biolog
pokój: B141 (3.0.30), telefon: 12 664 63 76, e-mail: anna.gontarska@uj.edu.pl

Doktoranci

mgr Iwona Nowak, pokój: B101 (3.0.36), telefon: 12 664 63 76
mgr Maja Kudrycka, pokój: B101 (3.0.36), telefon: 12 664 63 76

Tematyka badań naukowych

 • Chemoimmunoterapia chorób nowotworowych pochodzenia neuroektodermalnego
 • Badanie podstaw strukturalnych rozpoznawania gangliozydu GD2 i mimetyków peptydowych tego gangliozydu przez przeciwciało monoklonalne 14G2a
 • Molekularne mechanizmy indukcji śmierci komórek neuroblastoma przez związanie przeciwciał 14 G2a do gangliozydu GD2
 • Rola MCPIP1 w neuroblastoma
 • Rola MCPIP1 i mikroRNA w czerniaku

Techniki badawcze i najważniejsza aparatura

Techniki

 • Mikromacierze DNA i macierze proteomiczne
 • Ilościowy RT-PCR
 • Western blotting
 • Cytometria przepływowa
 • Mikroskopia fluorescencyjna
 • Wyciszanie ekspresji i nadekspresja genó

Aparatura

 • Aparat do ilościowego RT-PCR, Illumina

Projekty badawcze

 1. Hanna Rokita: Udział PHLDA1 w odpowiedzi komórek neuroblastoma na kliniczne i doświadczalne sposoby leczenia neuroblastoma wysokiego ryzyka. (2019-2022). OPUS 15, 2018/29/B/NZ7/01564, NCN
 2. Iwona Nowak: Rola aktywności rybonukleazowej białka MCPIP1 w hamowaniu wzrostu  neuroblastoma. (2018-2021). PRELUDIUM 13, 2017/25/N/NZ1/01254, NCN​

Najważniejsze publikacje

 1. Mistarz A, Komorowski MP, Graczyk MA, Gil M, Jiang A, Opyrchal M, Rokita H, Odunsi KO, Kozbor D. (2019) Recruitment of intratumoral CD103+ dendritic cells by a CXCR4 antagonist-armed virotherapy enhances antitumor immunity. Molecular Therapy Oncolytics, 14, 233-245. Doi.org/10.1016/j.omto.2019.06.003.
 2. Durbas M, Pabisz P, Wawak K, Wiśniewska A, Boratyn E, Nowak I, Horwacik I, Woźnicka O, Rokita H. (2018) GD2 ganglioside-binding antibody 14G2a and specific Aurora A kinase inhibitor MK-5108 induce autophagy in IMT-32 neuroblastoma cells. Apoptosis, 23 (9-10), 492-511.
 3. Boratyn E, Nowak I, Durbas M, Horwacik I, Sawicka A, Rokita H. (2017) MCPIP1 exogenous overexpression inhibits pathways regulating MYCN oncoprotein stability in neuroblastoma. J Cell Biochem, 118, 1741-1755. DOI 10.1002/jcb.25832. 
 4. Horwacik I, Rokita H. (2017) Modulation of interactions of neuroblastoma cell lines with extracellular matrix proteins affects their sensitivity to treatment with the anti-GD2 ganglioside antibody 14G2a. Int J Oncol. 2017 May;50(5):1899-1914. doi: 10.3892/ijo.2017.3959.
 5. Durbas M, Horwacik I, Boratyn E, Rokita H. (2016) Downregulation of the PHLDA1 gene in IMR-32 neuroblastoma cells increases levels of Aurora A, TRKB and effects proteins involved in apoptosis and autophagy pathways. Int J Oncol, 49, 823-837. doi: 10.3892/ijo.2016.3572.
 6. Boratyn E, Nowak I, Horwacik I, Durbas M, Mistarz A, Kukla M, Kaczówka P, Łastowska M, Jura J, Rokita H. (2016) Monocyte chemoattractant protein-1-induced protein 1 overexpression modulates transcriptome including microRNA in human neuroblastoma cells, J Cell Biochem, 117, 694-707.
 7. Horwacik I, Golik P, Grudnik P, Koliński M, Zdzalik M, Rokita H, Dubin G. (2015) Structural basis of GD2 ganglioside and mimetic peptide recognition by 14G2a antibody. Mol Cell Proteomics, 14 (10), 2577-2590.
 8. Horwacik I, Rokita H. (2015) Targeting of tumor-associated gangliosides with antibodies affects signaling pathways and leads to cell death including apoptosis. Apoptosis, 20(5), 679-688.
 9. Durbas M, Horwacik I, Boratyn E, Kamycka E, Rokita H. (2015) GD2 ganglioside specific antibody treatment down-regulates PI3K/Akt/mTOR signaling network in human neuroblastoma cell lines, Int J Oncol, 47(3), 1143-1159.
 10. Horwacik I, Durbas M, Boratyn E, Węgrzyn P, Rokita H. (2013) Targeting GD2 ganglioside and aurora A kinase as a dual strategy leading to cell death in cultures of human neuroblastoma cells. Cancer Lett, 341, 248-264.​

Tematyka prac licencjackich i magisterskich

 

 • Badanie mechanizmu działania przeciwciał na komórki neuroblastoma in vitro
 • Badanie mechanizmów działania cytostatyków na komórki neuroblastoma in vitro
 • Analiza procesu autofagii w komórkach neuroblastoma
 • Analiza typów śmierci komórek neuroblastoma traktowanych przeciwciałem terapeutycznym rozpoznającym gangliozyd GD2 oraz niskocząsteczkowymi inhibitorami kluczowych kinaz

Wymagania stawiane studentom

Znajomość: biochemii, biologii molekularnej, języka angielskiego.