Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIO JEST COOL

BIO JEST COOL

Niezwykle dynamiczny rozwój wiedzy o otaczającym nas świecie prowadzi do powstawania nowych dyscyplin, których nie da się jednoznacznie przypisać do starych, dobrze znanych kategorii.

Idea zorganizowania wydarzenia popularyzującego wiedzę o interdyscyplinarnych gałęziach nauk przyrodniczych, takich jak biochemia, biotechnologia, biofizyka czy bioinformatyka, zrodziła w roku 2016. Akcji nadana została nazwa „Bio jest cool”.

Wydarzenie odbywa się cyklicznie, co dwa lata, w maju, i składa się z wykładów oraz pokazów. Odbiorcami docelowymi są licealiści.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Edycja 2018

Program wydarzenia

W roku 2018 akcja Bio jest cool odbędzie się w piątek, 18 maja. Startujemy o godzinie 9:30, kończymy o 14:15. Tematem przewodnim tegorocznej edycji są różne oblicza biofizyki. Program obejmuje dwa wykłady oraz cztery różne pokazy. Pokazy odbywają się równolegle, ale są powtarzane kilkukrotnie w ciągu dnia. W danym pokazie może wziąć udział maksymalnie 12 osób. Poniżej prezentujemy harmonogram oraz krótkie opisy zajęć. Materiały w formie ulotki można pobrać TUTAJ.

WYKŁADY

Fascynujący świat maszyn molekularnych
prof. dr hab. Artur Osyczka
Żywa komórka zawiera w sobie skomplikowane układy molekularne niezbędne dla podtrzymywania procesów fizjologicznych. Układami tymi mogą być białka, które często grupują się w kompleksy złożone z wielu podjednostek. Okazuje się że działanie tych kompleksów przypomina działanie znanych nam maszyn, dlatego często określane są one mianem maszyn molekularnych. Naukowcy, przy pomocy zaawansowanych technik badawczych uzyskują coraz większa wiedzę na temat mechanizmów działania tych białkowych kompleksów, z których znacząca część bierze udział w procesach związanych z przekształcaniem energii (oddychaniu, fotosyntezie) działając jak silniki molekularne z niezwykle wysoka wydajnością. Poznanie tajników działania takich silników może w przyszłości przyczynić się do konstrukcji układów, które wykorzystywane będą w nanotechnologii.

Podróż do wnętrza organizmu w towarzystwie fal
dr hab. Martyna Elas
Obserwowanie wnętrza żywego organizmu bez interwencji chirurgicznej stało się możliwe dopiero pod koniec XIX wieku wraz z odkryciem promieniowania X. Przez kilkadziesiąt lat klasyczna rentgenografia była jedyną dostępną powszechnie techniką obrazowania. W drugiej połowie XX stulecia rozwinięte zostały nowe metody pozwalające zobaczyć nasze ciała od środka. Jednak czy to, co widać na takich obrazach jest dla nas od razu zrozumiałe? Czy promieniowanie elektromagnetyczne może być szkodliwe dla organizmu, a jeśli tak – to dlaczego? Co to jest działko laserowe i jakie są skutki jego działania na tkanki? W trakcie wykładu postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te pytania.

POKAZY

Białko w komputerze
dr Anna Wójcik-Augustyn
W trakcie pokazu przekonamy się jak za pomocą myszki, klawiatury i komputera można poznać sekrety enzymów trudne do rozszyfrowania w tradycyjnym laboratorium. Zobaczymy od czego zależy katalityczna aktywność tych białek. Zademonstrujemy jak korzystając z odpowiednich programów można symulować zachowanie się białek w interesującym nas środowisku.

Dwie twarze światła
dr Martyna Krzykawska-Serda, mgr Ewa Kowolik
Nad tym co to jest światło naukowcy zastanawiali się przez wieki. My postaramy się wykazać, że światło jest jednocześnie cząsteczką i falą. Ponadto, pokażemy jak to możliwe, że światło może leczyć, ale też jednocześnie wywoływać poważne choroby.

Oscylacje wokół nas
mgr Agnieszka Drzał
W przyrodzie bardzo często obserwujemy rozmaite procesy oscylacyjne – znane są one zarówno fizyce, astronomii, biologii czy chemii. To dzięki nim nasze serca biją a komórki nerwowe przewodzą impulsy kontrolujące procesy życiowe. W trakcie pokazu zademonstrujemy reakcje oscylacyjne w układach chemicznych i wyjaśnimy co umożliwia ich zachodzenie.

Prawo Hooke’a a długość życia
mgr Krystian Mokrzyński, mgr Norbert Wolan
Siłomierz (inaczej dynamometr) to proste urządzenie, które, w zależności od modelu, służy do pomiaru siły nacisku, siły ciągu lub do pomiaru masy. Można je spotkać w gospodarstwie domowym czy w gabinecie fizjoterapeutycznym. Wyniki najnowszych badań wskazują, że na podstawie znajomości siły chwytu dużej grupy osób można prognozować jakość i długość życia w populacji. Jak widać, od mechaniki do zdrowia publicznego, droga jest krótsza niż można by się spodziewać. Zapraszamy na pokaz, w czasie którego będzie można zmierzyć siłę swoich mięśni.

HARMONOGRAM

Godzina 9:30-10:00

Sala P0.2
Pokaz: Białko w komputerze (nia ma wolnych miejsc
Pokaz: Oscylacje wokół nas (nia ma wolnych miejsc)
Sala P0.3
Pokaz: Dwie twarze światła (nia ma wolnych miejsc
Pokaz: Prawo Hooke’a a długość życia (nia ma wolnych miejsc

Godzina 10:15-10:45

Sala P0.2
Pokaz: Białko w komputerze (nia ma wolnych miejsc
Pokaz: Oscylacje wokół nas (nia ma wolnych miejsc)
Sala P0.3
Pokaz: Dwie twarze światła (nia ma wolnych miejsc
Pokaz: Prawo Hooke’a a długość życia (nia ma wolnych miejsc

Godzina 10:15-10:45

Aula P0.1.1
Quiz z nagrodami (310 miejsc)

Godzina 11:00-11:45

Aula P0.1.1
Wykład: Fascynujący świat maszyn molekularnych (113 wolnych miejsc)

Godzina 12:00-12:45

Aula P0.1.1
Wykład: Podróż do wnętrza organizmu w towarzystwie fal (113 wolnych miejsc)

Godzina 13:00-13:30

Aula P0.1.1
Quiz z nagrodami (340 miejsc)

Godzina 13:00-13:30

Sala P0.2
Pokaz: Białko w komputerze (nia ma wolnych miejsc
Pokaz: Oscylacje wokół nas (nia ma wolnych miejsc)
Sala P0.3
Pokaz: Dwie twarze światła (nia ma wolnych miejsc
Pokaz: Prawo Hooke’a a długość życia (nia ma wolnych miejsc

Godzina 13:45-14:15

Sala P0.2
Pokaz: Białko w komputerze (nia ma wolnych miejsc
Pokaz: Oscylacje wokół nas (nia ma wolnych miejsc)
Sala P0.3
Pokaz: Dwie twarze światła (nia ma wolnych miejsc
Pokaz: Prawo Hooke’a a długość życia (nia ma wolnych miejsc

Rezerwacja miejsc

Udział w wykładach oraz pokazach jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych konieczna jest rezerwacja miejscZapisy na wykłady i pokazy przyjmujemy do 11 maja 2018 r. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

W celu rezerwacji miejsc należy wysłać e-mail pod adres:

  • magdalena.tworzydlo@uj.edu.pl.

Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji zostanie przesłane pocztą elektroniczną.

Osoby indywidualne w e-mailu powinny podać:
a) imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji (dot. wykładów i pokazów)
b) tytuł wykładu (ów) i/lub tytuł pokazu
c) godzinę zajęć: 9:30, 10:15, 13:00 lub 13:45 (dot. pokazów)
d) liczbę osób bioracych udział w zajęciach (dot. wykładów i pokazów),
e) telefon kontaktowy – w przypadku braku miejsc w wybranej grupie, będzie nam łatwiej i szybciej zaproponować inną (dot. pokazów).

Przykładowo:
Joanna Kowalska
Wykład: Fascynujący świat maszyn molekularnych; liczba osób – 1.
Wykład: Podróż do wnętrza organizmu w towarzystwie fal; liczba osób – 1.
Pokaz: Oscylacje wokół nas; godzina 9.30; liczba osób – 1.

Nauczyciele przyjeżdżający z uczniami w e-mailu powinni podać:
a) swoje imię i nazwisko (dot. wykładów i pokazów)
b) pełną nazwę szkoły (dot. wykładów i pokazów)
c) tytuł wykładu (ów) i/lub tytuł pokazu
d) godzinę zajęć: 9:30, 10:15, 13:00 lub 13:45 (dot. pokazów)
e) liczbę uczniów bioracych udział w danym wydarzeniu (dot. wykładów i pokazów),
f) telefon kontaktowy – w przypadku braku miejsc w wybranej grupie, będzie nam łatwiej i szybciej zaproponować inną (dot. wykładów i pokazów).

Przykładowo:
Aleksander Nowak
II L.O. im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
Wykłady: Podróż do wnętrza organizmu w towarzystwie fal; liczba uczniów – 24.
Pokaz: Oscylacje wokół nas; godzina 13:00; liczba uczniów – 12.
Pokaz: Dwie twarze światła; godzina 13:00; liczba uczniów – 12.

Odwołanie rezerwacji

W przypadku, gdy nie będą Państwo mogli przybyć na pokazy, uprzejmie prosimy o jak najszybsze elektroniczne lub telefoniczne anulowanie rezerwacji. Dzięki temu będziemy mieli możliwość zaproszenia do udziału w zajęciach osoby z listy rezerwowej.

  • telefon: 12 664 79 59 (godz. 10.00-14.00)
  • e-mail: magdalena.tworzydlo@uj.edu.pl

Lokalizacja i dojazd

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kompleks Dydaktyczno-Biblioteczny
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Dojazd środkami komunikacji miejskiej (przystanek Kampus UJ):

  • tramwaj – linie 11, 17, 18, 52
  • autobus – linia 194