Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STRATEGIA ROZWOJU WBBIB UJ DO ROKU 2030

Strategia Rozwoju Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego do roku 2030 to dokument definiujący najważniejsze cele, jakie stoją przed Wydziałem. Koncepcja rozwoju oraz plan realizacji poszczególnych zadań zostały opracowane przez specjalnie w tym celu powołany Zespół i zatwierdzone w listopadzie 2023 r. przez Radę Wydziału. Dokument pozostaje w zgodzie z misją i wizją rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego jako całości.

Okładka dokumentu Strategia Rozwoju Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego do roku 2030

Pliki do pobrania
pdf
Strategia Rozwoju WBBiB