Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Kultura jakości kształcenia, jako alternatywa dla kontroli jakości kształcenia, jest kluczowym elementem edukacji współczesnej szkoły wyższej. Wspólne budowanie tej kultury przez nauczycieli akademickich, studentów, a także przez inne, wewnętrzne i zewnętrzne podmioty, stanowi w myśl deklaracji bolońskiej najważniejszą składową i ostateczny układ odniesienia dla procesu kształcenia na uczelni.

W myśl obowiązujących przepisów, w naszej działalności na rzecz tej idei współpracujemy z innymi jednostkami Uniwersytetu Jagiellońskiego, równolegle jednak dążymy do wypracowania własnych sposobów i własnej polityki budowania kultury jakości przez całą społeczność Wydziału – wszystkich zainteresowanych utrzymaniem wysokiej jakości nauczania, rozwojem oferty edukacyjnej oraz nabywaniem przez studentów wyjątkowych kwalifikacji.

Jednym z głównych celów prowadzonej na WBBiB polityki jakości jest zachowanie dotychczasowych standardów i osiągnięć: szacunek dla studentów, prowadzenie unikatowych i elitarnych kierunków studiów w obszarze nauk o życiu, kształcenie świetnie wykwalifikowanych pracowników dla sektorów przemysłu i usług związanych z biotechnologią oraz utrzymanie czołowego miejsca wśród analogicznych placówek w skali krajowej i międzynarodowej.

Nad jakością kształcenia czuwają władze dziekańskie oraz specjalnie w tym celu powołane zespoły, w skład których wchodzą także studenci oraz przedstawiciele podmiotów zewnętrznych.

W myśl Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 roku (treść zarządzenia dostępna jest tutaj) z późniejszymi zmianami (Zarządzenie Rektora UJ z 17 stycznia 2017 roku (treść zarządzenia dostępna tutaj) Wydziałowe Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia (WZDJK) odpowiadają za:

 • sporządzanie raportów z oceny własnej w poszczególnych obszarach działalności dydaktycznej, zgodnie z procedurami i harmonogramem zatwierdzonym przez prorektora UJ ds. dydaktyki i wytycznymi ustalonymi przez Uczelniany Zespół;
 • opracowanie planów i harmonogramu realizacji działań naprawczych;
 • inicjowanie działań projakościowych związanych ze specyfiką działalności dydaktycznej prowadzonej w jednostce oraz rekomendowanie ich Uczelnianemu Zespołowi;
 • inicjowanie i organizowanie działań związanych z podnoszeniem kultury jakości kształcenia w środowisku akademickim;
 • upowszechnianie najlepszych praktyk dotyczących doskonalenia jakości kształcenia.

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia WBBiB na lata 2022–2024

Pełnomocnik dziekana WBBiB ds. doskonalenia jakości kształcenia – przewodnicząca zespołu:
dr hab. Małgorzata Bzowska

Pełnomocnik dziekana WBBiB ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia:
dr Małgorzata Dutka, prof UJ (członek Rady Programowej kierunku biofizyka molekularna i komórkowa)

Pełnomocnik dziekana WBBiB UJ ds. współpracy ze środowiskiem zewnętrznym i praktyk studenckich:
dr hab. Dariusz Latowski (członek Rady Programowej kierunku biotechnologia)

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:
dr hab. Ibeth Guevara–Lora, prof. UJ (członek Rady Programowej kierunku biochemia)
dr hab. Monika Bzowska, prof. UJ (członek Rady Programowej kierunku biochemia)
dr Michał Gabruk (członek Rady Programowej kierunku bioinformatyka)
dr Ewa Kowalska

Sekretarz:
dr Ewa Kowalska

Przedstawiciel administracji ds. studenckich:
mgr Dorota Żołnierczyk

Przedstawiciele studentów w roku 2023/2024:

Sylwia Bożek (kierunek bioinformatyka, studia II st.)

Aleksandra Osiecka (kierunek biotechnologia molekularna, studia II st.)

Aleksandra Szczygieł (kierunek biochemia, studia I st.)

Gabriela Supel (kierunek biofizyka molekularna i komórkowa, studia I st.)

Veronika Vrublevs'ka (kierunek biotechnologia, studia I st.)

KONTAKT

Chcesz zmian – napisz do nas: jk.wbbib@uj.edu.pl

Wydziałowy Komitet Pomocy Cudzoziemcom został stworzony z inicjatywy WZDJK m.in. w celu wsparcia cudzoziemców pochodzących z krajów objętych konfliktami. W skład Komitetu wchodzą:

dr Krystyna Stalińska (Zakład Biochemii Komórki)
e-mail: krystyna.stalinska@uj.edu.pl
tel: 797 257 064

oraz

dr Joanna Skrzeczyńska-Moncznik (Zakład Immunologii)
e-mail: j.skrzeczynska-moncznik@uj.edu.pl

Sprawozdania z analizy wyników ankiet studenckich oraz rekrutacji na studia są dostępne na stronie poniżej po zalogowaniu.

Do pobrania: raport samooceny, kierunek biotechnologia, studia I stopnia, styczeń 2024.

Edycja 2024

Edycja 2023

Edycja 2022

Edycja 2019

Edycja 2017

materiały informacyjne:

Edycja 2016

Edycja 2015

Edycja 2013

 • Podsumowanie wydziałowych działań w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia na UJ – edycja 2013 (pobierz plik)

„Bioperpektywy” to cykl spotkań organizowanych z inicjatywy Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia z przedstawicielami branży „life science” oraz absolwentami WBBiB. Celem spotkań jest pomoc studentom i doktorantom w planowaniu kariery zawodowej oraz w odnalezieniu się na rynku pracy. Spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowanych odbywają się zwykle co dwa tygodnie w budynku WBBiB przy ulicy Gronostajowej 7. Swobodnej rozmowie sprzyja pizza sponsorowana przez zaproszoną firmę. Więcej informacji na naszym instagramie: @bioperspektywy

Edycja 2.0

Środa, 24 kwietnia 2024, godz. 18:30, sala D107
 1. Spotkanie z przedstawicielem firmy Adamed, dr. Michałem Szymanikiem
 2. Wystąpienie absolwenta WBBiB:
  Konrad Jazgar
 3. Gość specjalny – dr Mariusz Gogól (Rzecznicy Nauki, Fundacja Nauka. To Lubię, PAN), który udzieli wskazówek jak w ciekawy sposób mówić o nauce
Środa, 17 kwietnia 2024, godz. 18:30, sala D107

Specjalne wydanie Bioperspektyw poświęcone mikroskopii krioelektronowej (cryoEM)

Masz próbki białek/kompleksów? Dowiesz się czy nadają się na cryoEM. Chcesz wykonać pomiary? Sprawdź ile potrzebujesz próbki, jakiego stężenia użyć, i co należy zoptymalizować. Potrzebujesz materiałów zużywalnych do pomiarów? Porozmawiaj z przedstawicielami firm o ich ofercie. Chciałabyś/chciałbyś nauczyć się analizować dane? Dowiesz się jakich programów używać.

Plan spotkania

18:00 – dr Sebastian Pintscher – Kompleksy bioenergetyczne

18:20 – prezentacja firmy Pik Instruments: Łukasz Remez

18:35 – dr Mariusz Madej – Bakteryjne kompleksy błonowe

18:55 – prezentacja firmy Labsoft: Daniel Wojnarski (udział zdalny)

19:10 – dr Michał Gabruk – Białka rekombinantowe i układy helikalne

19:30 – pizza

Środa, 10 kwietnia 2024, godz. 18:30, sala D107

 1. Spotkanie z przedstawicielem firmy Genomed, Piotrem Małysą
 2. Wystąpienie absolwentki WBBiB:
  Wiktoria Ogrodzińska
 3. Gość specjalny – dr Rafał Mostowy (Rzecznicy Nauki oraz MCB), który udzieli wskazówek jak w ciekawy sposób mówić o swoich badaniach i wynikach

Środa, 6 marca 2024, godz. 18:30, sala D107

 1. Spotkanie z Bartłomiejem Świstakiem Piotrowskim, konsultantem strategii biznesu
 2. Wystąpienie absolwenta WBBiB:
  Paweł Dominik, Pfizer
 3. Wystąpienie doktorantki WBBiB:
  Marta Walczak – Struktura i biochemiczna charakterystyka tiolacji RNA

Środa, 17 stycznia 2024, godz. 18:30, sala D107

 1. Spotkanie z przedstawicielką firmy Eppendorf – Magdaleną Szymanek
 2. Wystąpienie absolwentki WBBiB:
  Kinga Wróbel, Krakowski Park Technologiczny
 3. Wystąpienie doktoranta WBBiB:
  Patryk Chudy – Rola oksygenazy hemowej-1 w procesach jądrowych
Środa, 13 grudnia 2023, godz. 18:30, sala D107 
 1. Spotkanie z przedstawicielką firmy Polpharma Biologics , Alicją Kryczało-Larą (Head of Talent Attraction) 
 2. Wystąpienie absolwenta WBBiB:
  Dr Michał Rudnik, InSphero
 3. Wystąpienie doktoranta WBBiB:
  Adrian Kania – Metody analizy sekwencji biologicznych w oparciu o tzw. reprezentację gry chaosu
Środa, 29 listopada 2023, godz. 18.30, D107 
 1. Spotkanie z przedstawicielami firmy Selvita, Pamelą Rojek (manager działu rekrutacji) i  Martyną Śniegocką (dyrektor działu In Vivo)
 2. Wystąpienie absolwentki WBBiB:
  Dr Agnieszka Węgrzyn – Jak założyć i prowadzić start-up 
 3. Wystąpienie doktoranta WBBiB:
  Aleksandra Wielento – Nowe mechanizmy manipulowania odpowiedzią gospodarza przez Porphyromonas gingivalis
Środa, 15 listopada 2023, godz. 18:30, sala D107 
 1. Spotkanie z przedstawicielami firmy Ryvu Therapeutics, Oskarem Jopkiem ( Recruitment Specialist), Dominiką Stańko (Associate Scientist II) i Kamilą Kozłowską-Tomczyk (Associate Scientist I) 
 2. Wystąpienie absolwentki WBBiB:
  Dr Natalia Harasymowicz, University of Utah – Jak stworzyć swoją grupę badawczą w Stanach Zjednoczonych 
 3. Wystąpienie doktorantki WBBiB:
  Mariola Wolska-Gębarzewska – Prezentacja wyników dotyczących oportunistycznych gronkowców 
Edycja 1.0
Wtorek, 23 maja 2023, godz. 19:00, sala D107 
 1. Spotkanie z przedstawicielkami firmy Celon Pharma, Eweliną Nicką (HR Manager), dr Olgą Abramczyk (Lider Grupy Badawczej Biotechnologia), Małgorzatą Siewierską (Kierownik Działu Komunikacji i Relacji Inwestorskich)
 2. Wystąpienie absolwenta WBBiB:
  Michał Paszota, właściciel gospodarstwa i gorzelni Podole Wielkie – Jak studiowanie na WBBiB pomogło mi odpowiedzieć na pytanie, co chcę robić w życiu
 3. ​​​​Wystąpienie doktorantki WBBiB:
  Katarzyna Sarad – Omówienie badań dotyczących heterogenności i wzajemnego oddziaływania komórek naczyń w miażdżycy i w stresie oksydacyjnym
Wtorek, 9 maja 2023, godz. 19:00, sala D107 
 1. Spotkanie z przedstawicielką firmy BIOKOM, Klaudią Błaszczyk 
 2. Wystąpienie absolwenta WBBiB:
  Dr Ewa Oleszycka – Doktorat i staż podoktorski w Irlandii oraz powrót do kraju
 3. Wystąpienie doktoranta WBBiB:
  Norbert Wroński – Różne modele badawcze do określenia inwazyjności komórek czerniaka: model hodowli komórkowej 2D, model hodowli komórkowej 3D (sferoidy), model in ovo z wykorzystaniem błony CAM zarodków kurczaków oraz model in vivo z wykorzystaniem myszy
Wtorek, 18 kwietnia 2023, godz. 19:00, sala D107 
 1. Spotkanie z przedstawicielką firmy VWR International, Anną Dunkowską-Sepioło
 2. Wystąpienie absolwenta WBBiB:
  Dr Agata Drewniak, clinical biomarker lead w firmie Sanofi w Holandii
 3. Wystąpienie doktorantki WBBiB:
  Patrycja Dudek – Prezentacja wyników dotyczących komórek macierzystych
Wtorek, 28 marca 2023, godz. 19:00, sala D107
 1. Spotkanie z przedstawicielami firmy Ryvu Therapeutics, Oskarem Jopkiem (rekruter i członek zespołu HR), dr Adrianną Moszyńską (naukowczyni pracująca nad projektem klinicznym RVU120), Zuzanną Kurzejamską (naukowczyni zajmująca się nowymi celami molekularnymi) 
 2. Wystąpienie absolwentki WBBiB: 
  Dr Anna Góralczyk,  lider grupy laboratoriów przedklinicznej toksykologii specjalizujących się w dziedzinie In Vitro Alternatives w Philip Morris International w Szwajcarii
 3. Wystąpienie absolwentki WBBiB: 
  Dr Aleksandra Kopacz, laureatka stypendium L’Oréal Dla Kobiet i Nauki – Wyniki badań dotyczących funkcji komórek śródbłonka i patologii aorty
Wtorek, 14 marca 2023, godz. 19:00, sala D107 
 1. Spotkanie z przedstawicielem firmy Refeyn, dr. Tomásem de Garay
  Nowa technika badania oddziaływań między biomolekułami – fotometria masowa
 2. Wystąpienie absolwentki WBBiB:
  Dr Katarzyna Dziedzic, Ryvu – Doktorat wdrożeniowy i badania biotechnologiczne prowadzone w polskich firmach
 3. Wystąpienie doktorantki WBBiB:
  Irena Waligórska – Prezentacja wyników badań nad proteazami ludzkich patogenów
Wtorek, 28 lutego 2023, godz. 19:00, sala D107
 1. Spotkanie z przedstawicielem firmy Genomed S.A., Piotrem Małysą
 2. Wystąpienie absolwenta WBBiB:
  Dr Konrad Zych, Lifebit – Moje doświadczenie oraz badania z dziedziny bioinformatyki
 3. Wystąpienie doktorantki WBBiB:
  Angelika Mazur – Wyniki badań dotyczących immunologii
Wtorek, 24 stycznia 2023, godz. 19:00, sala D107 
 1. Spotkanie z przedstawicielką firmy Ardigen, Anną Sanecką-Duin
 2. Wystąpienie absolwentki WBBiB:
  Agnieszka Sitarska – Jak robić karierę w branży life-science bez doktoratu
 3. Wystąpienie doktoranta WBBiB:
  Igor Kaczmarczyk – Prezentacja wyników badań dotyczących biologii strukturalnej rodopsyny
Wtorek, 10 stycznia 2023, godz. 19.00, D107
 1. Spotkanie z przedstawicielką firmy Eppendorf, Magdaleną Szymanek
 2. Wystąpienie absolwenta WBBiB:
  Dr Matusz Kucharczyk, King's College London – Moje doświadczenia oraz badania z dziedziny neurobiologii
 3. Wystąpienie doktoranta WBBiB:
  Kalina Andrysiak – Prezentacja wyników badań dotyczących mechanizmów rozwoju kardiomiopatii
Wtorek, 13 grudnia  2022, godz. 19:30, sala D107
 1. Spotkanie z przedstawicielem firmy Healthcann ,dr. Tomaszem Troniną 
 2. Wystąpienie absolwentki WBBiB: 
  Dr Natalia Jura, Uniwersytet Kalifornijski – Jak stworzyć swoją grupę badawczą w Stanach Zjednoczonych
 3. Wystąpienie doktoranta WBBiB:
  Adam Antosik – Prezentacja wyników dotyczące przebiegu infekcji cyjanofagowej u sinic słodkowodnych