Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RADA WYDZIAŁU, KOMISJE, ZESPOŁY, KIEROWNICY STUDIÓW, PEŁNOMOCNICY DZIEKANA

Profesorowie

 1. prof. dr hab. Joanna Bereta
 2. prof. dr hab. Joanna Cichy
 3. prof. dr hab. Jarosław Czyż
 4. prof. dr hab. Jerzy Dobrucki
 5. prof. dr hab. Justyna Drukała
 6. prof. dr hab. Józef Dulak
 7. prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
 8. prof. dr hab. Leszek Fiedor
 9. prof. dr hab. Alicja Józkowicz
 10. prof. dr hab. Jolanta Jura
 11. prof. dr hab. Bernard Korzeniewski
 12. prof. dr hab. Andrzej Kozik
 13. prof. dr hab. Jerzy Kruk
 14. prof. dr hab. Zbigniew Madeja
 15. prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki
 16. prof. dr hab. Witold Mora de Korytowo-Korytowski
 17. prof. dr hab. Artur Osyczka
 18. prof. dr hab. Jan Potempa
 19. prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik
 20. prof. dr hab. Hanna Rokita
 21. prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma

Doktorzy habilitowani

 1. dr hab. Monika Biniecka
 2. dr hab. Małgorzata Bzowska
 3. dr hab. Dariusz Dziga
 4. dr hab. Martyna Elas
 5. dr hab. Andrzej Górecki
 6. dr hab. Anna Grochot-Przęczek
 7. dr hab. Ibeth Guevara-Lora
 8. dr hab. Irena Horwacik
 9. dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior
 10. dr hab. Aneta Kasza
 11. dr hab. Sylwia Kędracka-Krok
 12. dr hab. Joanna Kozieł
 13. dr hab. Dariusz Latowski
 14. dr hab. Agnieszka Łoboda
 15. dr hab. Sylwia Łukasiewicz
 16. dr hab. Paweł Mak
 17. dr hab. Przemysław Malec
 18. dr hab. Marta Michalik
 19. dr hab. Katarzyna Miękusl
 20. dr hab. Krzysztof Murzyn
 21. dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel
 22. dr hab. Anna Pawlak
 23. dr hab. Aleksandra Piechota-Polańczyk
 24. dr hab. Przemysław Płonka
 25. dr hab. Marcin Sarewicz
 26. dr hab. Wojciech Strzałka
 27. dr hab. Anna Wiśniewska-Becker
 28. dr hab. Benedykt Władyka
 29. dr hab. Agnieszka Wolnicka-Głubisz

Emerytowani pracownicy naukowi z głosem doradczym

 1. prof. dr hab. Jan Białczyk
 2. prof. dr hab. Adam Dubin
 3. prof. dr hab. Wojciech Froncisz
 4. prof. dr hab. Halina Gabryś
 5. dr hab. Ryszard Gurbiel
 6. prof. dr hab. Andrzej Klein
 7. prof. dr hab.Anna Kordowiak
 8. prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
 9. prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula
 10. prof. dr hab. Tadeusz Sarna
 11. prof. dr hab. Kazimierz Strzałka
 12. prof. dr hab. Krystyna Urbańska

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. dr Monika Bojko
 2. dr Aleksander Grabiec
 3. dr Monika Rak
 4. dr Krzysztof Szade
 5. dr Macin Zawrotniak

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. mgr inż. Janusz Drebot
 2. mgr Marta Kossowicz-Reroń
 3. mgr Piotr Widerski
 4. mgr Ewa Zieleń
 5. mgr Dorota Żołnierczyk

Delegaci związków zawodowych z głosem doradczym

 1. dr Katarzyna Szmyd: NSZZ „Solidarność"
 2. dr Beata Bober: ZNP UJ

Przedstawiciele doktorantów

 1. mgr Beata Rysiewicz
 2. mgr Aleksandra Wielento

Przedstawiciele studentów

 • Estera Ambroż 
 • Małgorzata Honc 
 • Wiktor Jakubowski 
 • Zuzanna Kraszewska 
 • Kornelia Kłosińska 
 • Katarzyna Kwaśnica 
 • Katarzyna Leja 
 • Joanna Leja 
 • Natalia Limberger 
 • Rafał Miłodrowski 
 • Aneta Prochowicz
 • Piotr Szulc
 • Jakub Zięba

Wydziałowa Komisja ds. Kadry Naukowej

Przewodniczący:
prof. dr hab. Józef Dulak
Członkowie:
prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
dr hab. Katarzyna Miękus

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący:
prof. dr hab. Artur Osyczka (Prodziekan WBBiB ds. badań i współpracy międzynarodowej)
Zastępcy:
dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel
dr hab. Katarzyna Miękus
Członkowie:
Kierownicy Zakładów i Pracowni WBBiB

Wydziałowa Komisja Stypendialna

Przewodniczący:
prof. dr hab. Jerzy Kruk
Członkowie:
dr hab. Andrzej Górecki
dr hab. Anna Wiśniewska-Becker
mgr Krystian Mokrzyński (przedstawiciel doktorantów)

Wydziałowa Komisja ds Bezpieczeństwa Biologicznego

Przewodniczący:
dr hab. Aneta Kasza
Członkowie:
dr hab. Dariusz Dziga
dr hab. Przemysław Malec

Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju Infrastruktury Informatycznej

Przewodniczący:
dr hab. Andrzej Górecki
Członkowie:
mgr Piotr Widerski
dr Marcin Zawrotniak

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Przewodniczący:
dr hab. Dariusz Latowski
Członkowie: 
prof. dr hab. Jerzy Kruk
dr Monika Bzowska (sekretarz)
Joanna Leja (przedstawiciel studentów)
Katarzyna Leja (przedstawiciel studentów)

Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

Przewodnicząca:
prof. dr hab. Hanna Rokita
Członkowie: 
prof. dr hab. Alicja Józkowicz
dr hab. Joanna Kozieł

Wydziałowa Komisja ds. projektów Badawczych Młodych Naukowców (BMN)

Przewodniczący:
prof. dr hab. Leszek Fiedor
Członkowie:
prof. dr hab. Witold Mora de Korytowo Korytowski
prof. dr hab. Jarosław Czyż
dr hab. Aneta Kasza
dr hab. Paweł Mak

Dziekańska Komisja ds. Nauczania

Przewodnicząca:
dr hab. Marta Michalik (Prodziekan WBBiB ds. dydaktyki)
Członkowie:
kierownicy studiów oraz kierownicy Zakładów i Pracowni WBBiB

Dziekańska Komisja ds. Napraw Sprzętu

Przewodniczący:
dr hab. Andrzej Górecki (Prodziekan WBBiB ds. rozwoju)
Członkowie:
prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik
prof. dr hab. Jarosław Czyż

 

Dziekańska Komisja Wydawnicza

Przewodnicząca:
dr hab. Martyna Elas
Członkowie:
dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel
dr Magdalena Tworzydło

​Specjalista ds. ochrony danych w UJ

prof. dr hab. Jolanta Jura
Zastępcy:
mgr Piotr Widerski
mgr Dorota Żołnierczyk

Rada Archiwalna

prof. dr hab. Jarosław Czyż

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

Pełnomocnik dziekana WBBiB ds. doskonalenia jakości kształcenia:
prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik

Pełnomocnik dziekana WBBiB ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia:
dr Małgorzata Dutka

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:
dr hab. Ibeth Guevara–Lora
dr Monika Bzowska

Przedstawiciel administracji:
mgr Dorota Żołnierczyk

Sekretarz:
dr Dorota Stała

Przedstawiciele studentów:
Zuzanna Kraszewska (biotechnologia I stopnia)
Gabriela Dziurman (biotechnologia molekularna II stopień)
Wiktoria Ligęza (biochemia)
Julia Żuławińska (biofizyka molekularna i komórkowa)
Rafał Miłodrowski (bioinformatyka)

Przedstawiciel doktorantów:
mgr Beata Rysiewicz 

Zespół Doradczy ds. monitorowania dobrostanu zwierząt, kontroli przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, udzielania porad i wyszukiwania nowego opiekuna zwierzęcia

prof. dr hab. Joanna Bereta (Zakład Biochemii Komórki)
prof. dr hab. Joanna Cichy (Zakład Immunologii)
prof. dr hab. Alicja Józkowicz (Zakład Biotechnologii Medycznej)
dr hab. Martyna Elas (Zakład Biofizyki)
dr hab. Joanna Kozieł (Zakład Mikrobiologii)
mgr Tomasz Wojnar
mgr Dominika Michalczyk-Wetula

Osoby odpowiedzialna za monitorowanie dobrostanu zwierząt:
prof. dr hab. Alicja Józkowicz
dr hab. Martyna Elas

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w zwierzętarni Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii:
mgr inż. Ewa Werner

Stała Senacka Komisja ds. Nauczania

 • dr hab. Marta Michalik
 • dr hab. Dariusz Latowski

Stała Senacka Komisja ds. Odznaczeń i Nagród

 • prof. dr hab. Hanna Rokita
 • prof. dr hab. Alicja Józkowicz

Stała Senacka Komisja ds. Rozwoju

 • prof. dr hab. Jolanta Jura
 • dr hab. Andrzej Górecki

​Stała Rektorska Komisja ds. Badań Naukowych

 • prof. dr hab. Artur Osyczka
 • prof. dr hab. Jolanta Jura

Stała Rektorska Komisja Socjalna

 • dr hab. Przemysław Płonka
 • dr hab. Sylwia Łukasiewicz

Rektorska Komisja Oceniająca

Członek:                 
prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma
Zastępca członka:
dr hab. Anna Pawlak 

​Odwoławcza Komisja Oceniająca

Członek:
dr hab. Agnieszka Łoboda
Zastępca członka: 
dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior 

​Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla doktorantów

dr hab. Wojciech Strzałka

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna Nauczycieli Akademickich

 • prof. dr hab. Jerzu Kruk
 • dr Tomasz Panz

Stała Rektorska Komisja ds. Kadry Naukowej

 • prof. dr hab. Józef Dulak (przewodniczący)
 • prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska (zastępca)

Stała Rektorska Komisja Remontowa

 • dr hab. Andrzej Górecki
 • mgr Piotr Widerski

Stała Rektorska Komisja Statutowo-Prawna

 • dr hab. Andrzej Górecki
 • dr hab. Benedykt Władyka

Kierunek BIOTECHNOLOGIA (studia I stopnia) i BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA (studia II stopnia)

Kierownik: prof. dr. hab Joanna Bereta

Kompetencje:

 1. Koordynuje pracę Komisji ds. Egzaminów Magisterskich Kierunku.
 2. Przewodniczy Radzie Programowej Kierunku.
 3. Nadzoruje prace nad harmonogramem studiów.
 4. Współdziała z Prodziekanem ds. dydaktyki w rekrutacji kandydatów na studia II stopnia.

Kierunek BIOFIZYKA (jednolite studia magisterskie)

Kierownik: dr hab. Agnieszka Wolnicka-Głubisz

Kompetencje:

 1. Koordynuje pracę Komisji ds. Egzaminów Magisterskich Kierunku.
 2. Przewodniczy Radzie Programowej Kierunku.
 3. Nadzoruje prace nad harmonogramem studiów.

Kierunek BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA (studia I stopnia)

Kierownik: dr hab. Martyna Elas

Kompetencje:

 1. Przewodniczy Radzie Programowej Kierunku.
 2. Nadzoruje prace nad harmonogramem studiów.
 3. Koordynuje pracę Komisji ds. Egzaminów Magisterskich Kierunku.

Kierunek BIOCHEMIA, studia I i II stopnia

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kozik

Kompetencje:

 1. Koordynuje pracę Komisji ds. Egzaminów Magisterskich Kierunku.
 2. Przewodniczy Radzie Programowej Kierunku.
 3. Nadzoruje prace nad harmonogramem studiów.
 4. Współdziała z Prodziekanem ds. dydaktyki w rekrutacji kandydatów na studia II stopnia.

Kierunki BIOINFORMATYKA (studia I i II stopnia)

Kierownik: dr hab. Krzysztof Murzyn

Kompetencje:

 1. Koordynuje pracę Komisji ds. Egzaminów Magisterskich Kierunku.
 2. Przewodniczy Radzie Programowej Kierunku.
 3. Nadzoruje prace nad harmonogramem studiów.
 4. Współdziała z Prodziekanem ds. dydaktyki w rekrutacji kandydatów na studia II stopnia.

Kierunek MOLECULAR BIOTECHNOLOGY

Kierownik: dr hab. Irena Horwacik

Kompetencje:

 1. Nadzoruje prace nad harmonogramem studiów.
 2. Współdziała z Prodziekanem ds. dydaktyki w rekrutacji kandydatów na studia II stopnia.

Studia doktoranckie z biochemii, biofizyki, biologii molekularnej i biotechnologii

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Kruk

Studia podyplomowe: BIOLOGIA MOLEKULARNA

Kierownik: dr Tomasz Panz

Pełnomocnik ds. doskonalenia jakości kształcenia

prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik

Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości kształcenia

dr Małgorzata Dutka

Pełnomocnik ds. e-learningu

dr Marcin Zawrotniak

Pełnomocnik ds. współpracy ze środowiskiem zewnętrznym i praktyk studenckich

dr hab. Dariusz Latowski

Koordynator Erasmus+

dr hab. Benedykt Władyka

Pełnomocnika ds. wymiany międzynarodowej studentów

prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma

Pełnomocnik dziekana ds. współpracy ze szkołami

dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel

Kompetencje:

 • Koordynuje i nadzaruje wizyty młodzieży ze szkół na WBBiB.

Pełnomocnik ds. prowadzenia gospodarki odpadami biologicznymi

mgr inż. Janusz Drebot

​Pełnomocnik ds. prowadzenia gospodarki odpadami chemicznymi

inż. Barbara Czuba-Pełech

Pełnomocnika ds. gazów technicznych i cieczy kriogenicznych

dr Grzegorz Szewczyk