Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RADA WYDZIAŁU, KOMISJE, ZESPOŁY, KIEROWNICY STUDIÓW, PEŁNOMOCNICY DZIEKANA

Rada Wydziału

Profesorowie

 1. prof. dr hab. Joanna Bereta
 2. prof. dr hab. Joanna Cichy
 3. prof. dr hab. Jarosław Czyż
 4. prof. dr hab. Jerzy Dobrucki
 5. prof. dr hab. Józef Dulak
 6. prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
 7. prof. dr hab. Leszek Fiedor
 8. prof. dr hab. Halina Gabryś
 9. prof. dr hab. Alicja Józkowicz
 10. prof. dr hab. Jolanta Jura
 11. prof. dr hab. Witold Korytowski
 12. prof. dr hab. Bernard Korzeniewski
 13. prof. dr hab. Andrzej Kozik
 14. Prof. dr hab. Jerzy Kruk
 15. prof. dr hab. Zbigniew Madeja
 16. prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki
 17. prof. dr hab. Artur Osyczka
 18. prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula
 19. prof. dr hab. Jan Potempa
 20. prof. dr hab. Rąpała-Kozik
 21. prof. dr hab. Hanna Rokita
 22. prof. dr hab. Krystyna Urbańska

Doktorzy habilitowani

 1. dr hab. Justyna Drukała
 2. dr hab. Dariusz Dziga
 3. dr hab. Martyna Elas
 4. dr hab. Andrzej Górecki
 5. dr hab. Ibeth Guevara-Lora
 6. dr hab. Ryszard Gurbiel
 7. dr hab. Irena Horwacik
 8. dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior
 9. dr hab. Aneta Kasza
 10. dr hab. Sylwia Kędracka-Krok
 11. dr hab. Joanna Kozieł
 12. dr hab. Dariusz Latowski
 13. dr hab. Agnieszka Łoboda
 14. dr hab. Paweł Mak
 15. dr hab. Przemysław Malec
 16. dr hab. Marta Michalik
 17. dr hab. Katarzyna Miękus
 18. dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel
 19. dr hab. Krzysztof Murzyn
 20. dr hab. Przemysław Płonka
 21. dr hab. Marcin Sarewicz
 22. dr hab. Jolanta Sroka
 23. dr hab. Wojciech Strzałka
 24. dr hab. Anna Wiśniewska-Becker
 25. dr hab. Benedykt Władyka
 26. dr hab. Agnieszka Wolnicka-Głubisz
 27. dr hab. Ewa Zuba-Surma

Profesorowie emerytowani

 1. prof. dr hab. Jan Białczyk
 2. prof. dr hab. Adam Dubin
 3. prof. dr hab. Wojciech Froncisz
 4. prof. dr hab. Halina Gabryś
 5. prof. dr hab. Andrzej Klein
 6. prof. dr hab. Anna Kordowiak
 7. prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
 8. prof. dr hab. Tadeusz Sarna
 9. prof. dr hab. Kazimierz Strzałka

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. dr Agnieszka Banaś
 2. dr Monika Bojko
 3. dr Małgorzata Bzowska
 4. dr Monika Bzowska
 5. dr Ariel Kamiński
 6. dr Justyna Karkowska-Kuleta
 7. dr Monika Rak
 8. dr Mirosław Zarębski

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. inż. Barbara Czuba-Pełech
 2. mgr inż. Janusz Drebot
 3. mgr Piotr Widerski

Delegaci związków zawodowych z głosem doradczym

 1. dr Katarzyna Szmyd: NSZZ „Solidarność"
 2. dr Beata Bober: ZNP UJ

Przedstawiciele doktorantów

 1. mgr Oskar Szelest
 2. mgr Julita Wesołowska
 3. mgr Dawid Wnuk

Przedstawiciele studentów

 1. Estera Ambroż
 2. Sylwia Buczek
 3. Klaudia Filipek  
 4. Małgorzata Honc
 5. Kornelia Kłosińska
 6. Katarzyna Kwaśnica
 7. Natalia Limberger
 8. Natalia Marcol
 9. Rafał Miłodrowski
 10. Aleksandra Murzyn
 11. Dawid Skoczek
 12. Piotr Szulc

Sekretarz naukowy

Od 2002 roku stanowisko Sekretarza Naukowego na Wydziale Biochemii Biofizyki i Biotechnologii pełni: prof. dr hab. Krystyna Urbańska

Zakresy kompetencji i obowiązków Sekretarza Naukowego
 1. Protokołuje przebieg Rad Wydziału i Kolegium Wydziałowego.
 2. Zbiera i opracowuje dane do algorytmu podziału środków finansowych z DS i BW.
 3. Przygotowuje sprawozdania z działalności naukowej Wydziału.
 4. Prowadzi dokumentację wydziałowych zebrań naukowych.

Wydziałowy koordynator ds. Programu Erasmus

 • dr hab. Ewa Zuba-Surma

Komisje

Wydziałowa Komisja ds. Kadry Naukowej i Stanowisk

Przewodniczący:
prof. dr hab. Jarosław Czyż

Członkowie:
prof. dr hab. Leszek Fiedor
prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska

Wydziałowa Komisja ds. Finansowania Badań Naukowych

Przewodnicząca:
prof. dr hab. Jolanta Jura

Członkowie:
prof. dr hab. Halina Gabryś
prof. dr hab. Jerzy Dobrucki

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Przewodniczący:
prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki

Członkowie: 
prof. dr hab. Jerzy Kruk
dr hab. Dariusz Latowski

Wydziałowa Komisja ds. Odznaczeń i Nagród

Przewodnicząca:
prof. dr hab. Hanna Rokita

Członkowie: 
prof. dr hab. Alicja Józkowicz
prof. dr hab. Artur Osyczka

Komisja ds. Nauczania dla WBBiB UJ

Przewodnicząca:
dr hab. Marta Michalik (Prodziekan WBBiB ds. dydaktyki)

Członkowie:

 • prof. dr hab. Joanna Bereta (Zakład Biochemii Komórki, kierownik studiów  kierunek Biotechnologia, Biotechnologia molekularna)
 • prof. dr hab. Jan Białczyk (Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin)
 • dr Małgorzata Bzowska (Zakład Immunologii)
 • dr hab. Justyna Drukała (kierownik studiów  kierunek Molecular Biotechnology)
 • prof. dr hab. Halina Gabryś (Zakład Biotechnologii Roślin)
 • dr hab. Ryszard J. Gurbiel (Zakład Biofizyki Molekularnej)
 • prof. dr hab. Andrzej Kozik (Zakład Biochemii Analitycznej, kierownik studiów  kierunek Biochemia)
 • dr hab. Dariusz Latowski (Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin)
 • dr hab. Agnieszka Łoboda (Zakład Biotechnologii Medycznej)
 • dr hab. Katarzyna Miękus (Zakład Biochemii Ogólnej)
 • dr hab. Krzysztof Murzyn (kierownik studiów  kierunek Bioinformatyka z biofizyką stosowaną)
 • dr Tomasz Panz (kierownik studiów podyplomowych)
 • prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula (Zakład Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki, kierownik studiów  kierunek Biofizyka)
 • dr Agnieszka Polit (Zakład Biochemii Fizycznej)
 • dr Beata Płonka (Zakład Biofizyki)
 • dr hab. Maria Rąpała-Kozik (Zakład Biochemii Porównawczej i Bioanalityki)
 • prof. dr hab. Hanna Rokita (Pracownia Genetyki Molekularnej i Wirusologii)
 • dr hab. Wiśniewska-Becker (kierownik studiów doktoranckich)
 • dr Kinga Wójcik (Zakład Mikrobiologii)
 • dr Mirosław Zarębski (Zakład Biofizyki Komórki)
 • dr hab. Ewa Zuba-Surma (koordynator programu Erasmus+)
 • mgr Dorota Żołnierczyk (przedstawiciel Sekreatriatu ds. studenckich)

Wydziałowa Komisja stypendialna (ds. doktorantów)

 • mgr Anna Niewiarowska-Sendo (studia doktoranckie)
 • mgr Dorota Zając (studia doktoranckie)

Wydziałowa Komisja ds. Napraw Sprzętu

Przewodniczący:
dr hab. Ryszard Gurbiel

Członkowie: 
dr hab. Andrzej Górecki
dr hab. Maria Rąpała-Kozik

Wydziałowa Komisja Wydawnicza

Przewodnicząca:
dr hab. Martyna Elas

Członkowie:
dr hab. Paweł Mak
dr Magdalena Tworzydło

Zespoły

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

Pełnomocnik dziekana WBBiB ds. doskonalenia jakości kształcenia:
dr hab. Maria Rąpała-Kozik

Pełnomocnik dziekana WBBiB ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia:
dr Małgorzata Dutka

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:
dr hab. Ibeth Guevara–Lora
dr Małgorzata Bzowska

Przedstawiciel administracji:
mgr Dorota Żołnierczyk

Przedstawiciele studentów i doktorantów:
Alicja Cieślewicz (Biofizyka), Marcin Jędruch (Biotechnologia molekularna)
mgr Dorota Zając (Studia doktoranckie)

Zespół Doradczy ds. monitorowania dobrostanu zwierząt, kontroli przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, udzielania porad i wyszukiwania nowego opiekuna zwierzęcia

dr hab. Joanna Bereta (Zakład Biochemii Komórki)
prof. dr hab. Joanna Cichy (Zakład Immunologii)
prof. dr hab. Alicja Józkowicz (Zakład Biotechnologii Medycznej)
prof. dr hab. Krystyna Urbańska (Zakład Biofizyki)

Osoba odpowiedzialna za monitorowanie dobrostanu zwierząt, kontrolę przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, porady, wyszukiwanie nowego opiekuna zwierzęcia:
mgr Dominika Michalczyk-Wetula 

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w zwierzętarni Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii:
mgr inż. Ewa Werner

Reprezentanci WBBiB w komisjach senackich UJ i ogólnokrajowych

Stała Senacka Komisja ds. Nauczania

 • dr hab. Marta Michalik
 • z-ca: prof. dr hab. Joanna Bereta

Stała Senacka Komisja ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

 • prof. dr hab. Jolanta Jura
 • z-ca: dr hab. Ryszard Gurbiel

Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich

 • prof. dr hab. Jarosław Czyż
 • z-ca: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska

Stała Senacka Komisja ds. Majątku i Finansów

 • prof. dr hab. Zbigniew Madeja
 • z-ca dr hab. Ryszard Gurbiel

Stała Senacka Komisja ds. Odznaczeń i Nagród

 • prof. dr hab. Hanna Rokita
 • z-ca prof. dr hab. Alicja Józkowicz

Stała Senacka Komisja ds. Rozwoju

 • prof. dr hab. Zbigniew Madeja
 • z-ca: dr hab. Ryszard Gurbiel

Komisja Dyscyplinarna Nauczycieli Akademickich

 • prof. dr hab. Halina Gabryś
 • z-ca: dr Tomasz Panz

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 • prof. dr hab. Jan Białczyk

Stała Rektorska Komisja Socjalna

 • dr hab. Przemysław Płonka
 • z-ca: dr hab. Jolanta Sroka

Stała Rektorska Komisja Remontowa

 • dr hab. Ryszard Gurbiel
 • z-ca: mgr Piotr Widerski

Stała Rektorska Komisja Statutowo-Prawna

 • dr hab. Ryszard Gurbiel
 • z-ca: prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula

Stała Rektorska Komisja ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia

Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia:
dr hab. Maria Rąpała-Kozik

Zespół ds. internacjonalizacji studiów:
dr hab. Justyna Drukała

Zespół ds. identyfikacji nowych obszarów kształcenia i rozwoju nowatorskich programów nauczania:
dr Tomasz Panz

Zespół studiów III stopnia:
dr hab. Anna Wiśniewska-Becker

Rada Własnych Funduszy Stypendialnych UJ

 • dr hab. Dariusz Latowski

Rada Archiwalna

 • prof. dr hab. Jarosław Czyż

Kierownicy studiów

Kierunek BIOTECHNOLOGIA i BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA

Kierownik: prof. dr. hab Joanna Bereta

Kompetencje:

 1. Koordynuje pracę Komisji ds. Egzaminów Magisterskich Kierunku.
 2. Przewodniczy Radzie Programowej Kierunku.
 3. Nadzoruje prace nad harmonogramem studiów.
 4. Współdziała z Prodziekanem ds. dydaktyki w rekrutacji kandydatów na studia II stopnia.

Kierunek BIOFIZYKA

Kierownik: prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula

Kompetencje:

 1. Koordynuje pracę Komisji ds. Egzaminów Magisterskich Kierunku.
 2. Przewodniczy Radzie Programowej Kierunku.
 3. Nadzoruje prace nad harmonogramem studiów.

Kierunek BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA

Kierownik: dr hab. Martyna Elas

Kompetencje:

 1. Przewodniczy Radzie Programowej Kierunku.
 2. Nadzoruje prace nad harmonogramem studiów.
 3. Koordynuje pracę Komisji ds. Egzaminów Magisterskich Kierunku.

Kierunek BIOCHEMIA

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kozik

Kompetencje:

 1. Koordynuje pracę Komisji ds. Egzaminów Magisterskich Kierunku.
 2. Przewodniczy Radzie Programowej Kierunku.
 3. Nadzoruje prace nad harmonogramem studiów.
 4. Współdziała z Prodziekanem ds. dydaktyki w rekrutacji kandydatów na studia II stopnia.

Kierunki BIOINFORMATYKA Z BIOFIZYKĄ STOSOWANĄ, BIOINFORMATYKA

Kierownik: dr hab. Krzysztof Murzyn

Kompetencje:

 1. Koordynuje pracę Komisji ds. Egzaminów Magisterskich Kierunku.
 2. Przewodniczy Radzie Programowej Kierunku.
 3. Nadzoruje prace nad harmonogramem studiów.
 4. Współdziała z Prodziekanem ds. dydaktyki w rekrutacji kandydatów na studia II stopnia.

Kierunek MOLECULAR BIOTECHNOLOGY

Kierownik: dr hab. Irena Horwacik

Kompetencje:

 1. Nadzoruje prace nad harmonogramem studiów.
 2. Współdziała z Prodziekanem ds. dydaktyki w rekrutacji kandydatów na studia II stopnia.

Studia doktoranckie z biochemii, biofizyki i biologii molekularnej, program kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych BIOCHEMIA, BIOFIZYKA, BIOLOGIA MOLEKULARNA I BIOTECHNOLOGIA

Kierownik: dr hab. Anna Wiśniewska-Becker

Studia podyplomowe: BIOLOGIA MOLEKULARNA

Kierownik: dr Tomasz Panz

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. infrastruktury

dr hab. Ryszard Gurbiel

Kompetencje:

 1. Nadzoruje remonty i nowe inwestycje adaptacyjne i budowlane na terenie Wydziału.
 2. Proponuje rozwiązania techniczne umożliwiające obniżenie kosztów eksploatacji budynku.

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy ze szkołami

dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel

Kompetencje:

 1. Koordynuje i nadzaruje wizyty młodzieży ze szkół na WBBiB.