Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RADA WYDZIAŁU, KOMISJE, ZESPOŁY, KIEROWNICY STUDIÓW, PEŁNOMOCNICY DZIEKANA

Profesorowie

 1. prof. dr hab. Joanna Bereta
 2. prof. dr hab. Joanna Cichy
 3. prof. dr hab. Jarosław Czyż
 4. prof. dr hab. Jerzy Dobrucki
 5. prof. dr hab. Justyna Drukała
 6. prof. dr hab. Józef Dulak
 7. prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
 8. prof. dr hab. Martyna Elas
 9. prof. dr hab. Leszek Fiedor
 10. prof. dr hab. Alicja Józkowicz
 11. prof. dr hab. Jolanta Jura
 12. prof. dr hab. Andrzej Kozik
 13. prof. dr hab. Jerzy Kruk
 14. prof. dr hab. Agnieszka Łoboda
 15. prof. dr hab. Zbigniew Madeja
 16. prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki
 17. prof. dr hab. Witold Mora de Korytowo-Korytowski
 18. prof. dr hab. Artur Osyczka
 19. prof. dr hab. Jan Potempa
 20. prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik
 21. prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma

Profesorowie uczelni

 1. dr hab. Monika Bzowska, prof. UJ                   
 2. dr Małgorzata Dutka, prof. UJ                       
 3. dr hab. Dariusz Dziga, prof. UJ
 4. dr hab. Ibeth Guevara-Lora, prof. UJ             
 5. dr hab. Anna Grochot-Przęczek, prof. UJ        
 6. dr hab. Andrzej Górecki, prof. UJ    
 7. dr hab. Irena Horwacik, prof. UJ
 8. dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior, prof. UJ           
 9. dr hab. Aneta Kasza, prof. UJ              
 10. dr hab. Sylwia Kędracka-Krok, prof. UJ          
 11. dr hab. Joanna Kozieł, prof. UJ            
 12. dr hab. Paweł Mak, prof. UJ      
 13. dr hab. Przemysław Malec, prof. UJ    
 14. dr hab. Marta Michalik, prof. UJ   
 15. dr hab. Katarzyna Miękus, prof. UJ
 16. dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel, prof. UJ
 17. dr Przemysław Nogły, prof. UJ                                                                                          
 18. dr Tomasz Panz, prof. UJ                         
 19. dr hab. Agnieszka Polit, prof. UJ           
 20. dr hab. Marcin Sarewicz, prof. UJ           
 21. dr hab. Anna Wiśniewska-Becker, prof. UJ           
 22. dr hab. Benedykt Władyka, prof. UJ                     
 23. dr hab. Agnieszka Wolnicka-Głubisz, prof. UJ

Doktorzy habilitowani

 1. dr hab. Monika Biniecka
 2. dr hab. Małgorzata Bzowska
 3. dr hab. Maja Kosecka-Strojek
 4. dr hab. Dariusz Latowski
 5. dr hab. Krzysztof Murzyn
 6. dr hab. Beatrycze Nowicka
 7. dr hab. Anna Pawlak
 8. dr hab. Aleksandra Piechota-Polańczyk
 9. dr hab. Przemysław Płonka
 10. dr hab. Wojciech Strzałka

Emerytowani pracownicy naukowi z głosem doradczym

 1. prof. dr hab. Adam Dubin
 2. prof. dr hab. Wojciech Froncisz
 3. prof. dr hab. Halina Gabryś
 4. dr hab. Ryszard Gurbiel
 5. prof. dr hab. Andrzej Klein
 6. prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
 7. prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula
 8. prof. dr hab. Hanna Rokita
 9. prof. dr hab. Tadeusz Sarna
 10. prof. dr hab. Kazimierz Strzałka

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. dr Monika Bojko
 2. dr Aleksander Grabiec
 3. dr Krzysztof Szade
 4. dr Macin Zawrotniak

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. mgr inż. Janusz Drebot
 2. mgr Marta Kossowicz-Reroń
 3. mgr Piotr Widerski
 4. mgr Ewa Zieleń
 5. mgr Dorota Żołnierczyk

Delegaci związków zawodowych z głosem doradczym

 • mgr Dorota Żołnierczyk: NSZZ „Solidarność"

Przedstawiciele samorządu doktorantów

 1. mgr Aureliusz Schuster
 2. mgr Aleksandra Wielento

Przedstawiciele studentów

 1. Estera Ambroż 
 2. Anna Cieślik
 3. Katarzyna Chodak
 4. Iga Czechowska
 5. Zuzanna Juśkiewicz
 6. Agnieszka Frąc
 7. Karolina Marzec
 8. Paulina Prygiel
 9. Maria Rybak
 10. Aleksandra Rzeczyc
 11. Elżbieta Samek
 12. Piotr Szulc
 13. Jakub Zięba

Wydziałowa Komisja ds. Kadry Naukowej

Przewodniczący:
prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
Członkowie:
prof. dr hab. Jerzy Dobrucki
dr hab. Katarzyna Miękus

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący:
prof. dr hab. Jolanta Jura

Zastępcy:
dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel
dr hab. Katarzyna Miękus
Członkowie:
Kierownicy Zakładów i Pracowni WBBiB

Wydziałowa Komisja Stypendialna

Przewodniczący:
prof. dr hab. Jerzy Kruk
Członkowie:
dr hab. Paweł Mak, prof. UJ
dr hab. Dariusz Latowski
mgr Krystian Mokrzyński (przedstawiciel doktorantów)

Wydziałowa Komisja ds Bezpieczeństwa Biologicznego

Przewodniczący:
dr hab. Aneta Kasza
Członkowie:
dr hab. Dariusz Dziga
dr hab. Przemysław Malec

Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju Infrastruktury Informatycznej

Przewodniczący:
dr hab. Andrzej Górecki
Członkowie:
mgr Piotr Widerski
dr Marcin Zawrotniak

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Przewodniczący:
dr hab. Dariusz Latowski
Członkowie: 
prof. dr hab. Jerzy Kruk
dr Monika Bzowska (sekretarz)
Joanna Leja (przedstawiciel studentów)
Katarzyna Leja (przedstawiciel studentów)

Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

Przewodnicząca:
prof. dr hab. Hanna Rokita
Członkowie: 
prof. dr hab. Alicja Józkowicz
dr hab. Joanna Kozieł

Wydziałowa Komisja ds. projektów Badawczych Młodych Naukowców (BMN)

Przewodniczący:
prof. dr hab. Leszek Fiedor
Członkowie:
prof. dr hab. Witold Mora de Korytowo Korytowski
prof. dr hab. Jarosław Czyż
dr hab. Aneta Kasza
dr hab. Paweł Mak

Wydziałowa Komisja ds. POB BioS

dr hab. Dariusz Dziga, prof. UJ
dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior
dr hab. Sylwia Kędracka-Krok, prof. UJ
dr hab. Benedykt Władyka, prof. UJ
dr hab. Marcin Sarewicz
prof. dr hab. Jerzy Kruk
dr hab. Anna Wiśniewska-Becker, prof. UJ 
mgr Aureliusz Schuster

Dziekańska Komisja ds. Nauczania

Przewodnicząca:
dr hab. Marta Michalik (Prodziekan WBBiB ds. dydaktyki)
Członkowie:
kierownicy studiów oraz kierownicy Zakładów i Pracowni WBBiB

Dziekańska Komisja ds. Napraw Sprzętu

Przewodniczący:
dr hab. Andrzej Górecki (Prodziekan WBBiB ds. rozwoju)
Członkowie:
prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik
prof. dr hab. Jarosław Czyż

 

Dziekańska Komisja Wydawnicza

Przewodnicząca:
dr hab. Martyna Elas
Członkowie:
dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel
dr Magdalena Tworzydło

​Specjalista ds. ochrony danych w UJ

prof. dr hab. Jolanta Jura
Zastępcy:
mgr Piotr Widerski
mgr Dorota Żołnierczyk

Rada Archiwalna

prof. dr hab. Jarosław Czyż

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

 • Pełnomocnik dziekana WBBiB ds. doskonalenia jakości kształcenia: dr hab. Małgorzata Bzowska
 • Pełnomocnik dziekana WBBiB ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia: dr Małgorzata Dutka
 • Przedstawiciele nauczycieli akademickich: dr hab. Ibeth Guevara–Lora, dr Monika Bzowska
 • Pełnomocnika Dziekana WBBiB UJ ds. współpracy ze środowiskiem zewnętrznym i praktyk studenckich: dr. hab. Dariusz Latowski 
 • Członek Rady Programowej kierunku bioinformatyka: dr. Michał Gabruk
 • Przedstawiciel administracji: mgr Dorota Żołnierczyk
 • Sekretarz: dr Ewa Kowalska
 • Przedstawiciele studentów z kierunków: biotechnologia, biotechnologia molekularna, biochemia biofizyka molekularna i komórkowa, bioinformatyka

Zespół ds. Dobrostanu Zwierząt

 • prof. dr hab. Joanna Bereta (Zakład Biochemii Komórki)
 • prof. dr hab. Joanna Cichy (Zakład Immunologii)
 • prof. dr hab. Martyna Elas (Zakład Biofizyki i Biologii Nowotworów)
 • prof. dr hab. Alicja Józkowicz (Zakład Biotechnologii Medycznej)
 • prof. dr hab. Joanna Kozieł (Zakład Mikrobiologii)
 • prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko (Wydział Biologii)
 • dr wet. Tomasz Wojnar (Zwierzętarnia WBBiB)
 • mgr inż. Ewa Werner (Zwierzętarnia WBBiB)

Zespół oceniający wnioski doktorantów

(Moduły: Visibly & Mobility Module, Skills Development & Engagement Module, Excellence Module)

 • dr hab. Anna Wiśniewska-Becker, prof. UJ – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Leszek Fiedor
 • prof. dr hab. Jerzy Kruk
 • mgr Aleksandra Wielento – przedstawiciel doktorantów
 • mgr Katarzyna Lorencik – zastępca przedstawiciela doktorantów

Stała Senacka Komisja ds. Nauczania

 • dr hab. Marta Michalik
 • dr hab. Dariusz Latowski

Stała Senacka Komisja ds. Odznaczeń i Nagród

 • prof. dr hab. Hanna Rokita
 • prof. dr hab. Alicja Józkowicz

Stała Senacka Komisja ds. Rozwoju

 • prof. dr hab. Jolanta Jura
 • dr hab. Andrzej Górecki

​Stała Rektorska Komisja ds. Badań Naukowych

 • prof. dr hab. Artur Osyczka
 • prof. dr hab. Jolanta Jura

Stała Rektorska Komisja Socjalna

 • dr hab. Przemysław Płonka
 • dr hab. Sylwia Łukasiewicz

Rektorska Komisja Oceniająca

 • prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma (członek)
 • dr hab. Anna Pawlak (zastępca)

Rektorska Komisja ds. Etyki Badań Naukowych/Zespół ds. Etyki badań w Naukach o Życiu

 • prof. dr. hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska

​Odwoławcza Komisja Oceniająca

 • dr hab. Agnieszka Łoboda (członek)
 • dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior (zastępca)

​Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla doktorantów

 • dr hab. Wojciech Strzałka

Stała Rektorska Komisja Przetargowa ds. Zakupu Odczynników i Materiałów Zużywalnych

 • mgr Piotr Widerski (przewodniczący)

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna Nauczycieli Akademickich

 • prof. dr hab. Jerzu Kruk
 • dr Tomasz Panz

Stała Rektorska Komisja ds. Kadry Naukowej

 • prof. dr hab. Jarsław Czyż (przewodniczący)
 • dr hab. Joanna Kozieł, prof. UJ (zastępca)

Stała Rektorska Komisja Remontowa

 • dr hab. Andrzej Górecki
 • mgr Piotr Widerski

Stała Rektorska Komisja Statutowo-Prawna

 • dr hab. Andrzej Górecki
 • dr hab. Benedykt Władyka

Kierunek BIOTECHNOLOGIA (studia I stopnia) i BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA (studia II stopnia)

Kierownik: prof. dr. hab Joanna Bereta

Kompetencje:

 1. Koordynuje pracę Komisji ds. Egzaminów Magisterskich Kierunku.
 2. Przewodniczy Radzie Programowej Kierunku.
 3. Nadzoruje prace nad harmonogramem studiów.
 4. Współdziała z Prodziekanem ds. dydaktyki w rekrutacji kandydatów na studia II stopnia.

Kierunek BIOFIZYKA (jednolite studia magisterskie)

Kierownik: dr hab. Agnieszka Wolnicka-Głubisz

Kompetencje:

 1. Koordynuje pracę Komisji ds. Egzaminów Magisterskich Kierunku.
 2. Przewodniczy Radzie Programowej Kierunku.
 3. Nadzoruje prace nad harmonogramem studiów.

Kierunek BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA (studia I stopnia)

Kierownik: dr hab. Martyna Elas

Kompetencje:

 1. Przewodniczy Radzie Programowej Kierunku.
 2. Nadzoruje prace nad harmonogramem studiów.
 3. Koordynuje pracę Komisji ds. Egzaminów Magisterskich Kierunku.

Kierunek BIOCHEMIA, studia I i II stopnia

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kozik

Kompetencje:

 1. Koordynuje pracę Komisji ds. Egzaminów Magisterskich Kierunku.
 2. Przewodniczy Radzie Programowej Kierunku.
 3. Nadzoruje prace nad harmonogramem studiów.
 4. Współdziała z Prodziekanem ds. dydaktyki w rekrutacji kandydatów na studia II stopnia.

Kierunki BIOINFORMATYKA (studia I i II stopnia)

Kierownik: dr hab. Krzysztof Murzyn

Kompetencje:

 1. Koordynuje pracę Komisji ds. Egzaminów Magisterskich Kierunku.
 2. Przewodniczy Radzie Programowej Kierunku.
 3. Nadzoruje prace nad harmonogramem studiów.
 4. Współdziała z Prodziekanem ds. dydaktyki w rekrutacji kandydatów na studia II stopnia.

Kierunek MOLECULAR BIOTECHNOLOGY

Kierownik: dr hab. Irena Horwacik

Kompetencje:

 1. Nadzoruje prace nad harmonogramem studiów.
 2. Współdziała z Prodziekanem ds. dydaktyki w rekrutacji kandydatów na studia II stopnia.

Studia doktoranckie z biochemii, biofizyki, biologii molekularnej i biotechnologii

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Kruk

Studia podyplomowe: BIOLOGIA MOLEKULARNA

Kierownik: dr Tomasz Panz

Pełnomocnik ds. doskonalenia jakości kształcenia

dr hab. Małgorzata Bzowska

Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości kształcenia

dr Małgorzata Dutka

Pełnomocnik ds. e-learningu

dr Marcin Zawrotniak

Pełnomocnik ds. współpracy ze środowiskiem zewnętrznym i praktyk studenckich

dr hab. Dariusz Latowski

Koordynator Erasmus+

dr hab. Benedykt Władyka

Pełnomocnika ds. wymiany międzynarodowej studentów

prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma

Pełnomocnik dziekana ds. współpracy ze szkołami

dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel

Kompetencje:

 • Koordynuje i nadzaruje wizyty młodzieży ze szkół na WBBiB.

Pełnomocnik ds. prowadzenia gospodarki odpadami biologicznymi

mgr inż. Janusz Drebot

​Pełnomocnik ds. prowadzenia gospodarki odpadami chemicznymi

dr Grzegorz Szewczyk

Pełnomocnika ds. gazów technicznych i cieczy kriogenicznych

dr Grzegorz Szewczyk