Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Immunologii

prof. dr hab. Joanna Cichy
stanowisko: profesor z tytułem honorowym profesora zwyczajnego 
pokój: C220 (2.1.24), telefon: 12 664 61 27, e-mail: joanna.cichy@uj.edu.pl

dr hab. Małgorzata Bzowska, adiunkt
pokój: C222 (2.1.26), telefon: 12 664 61 58, e-mail: malgorzata.bzowska@uj.edu.pl
 
dr Krzysztof Guzik, adiunkt
pokój: C223 (2.1.27), telefon: 12 664 61 37, e-mail: krzysztof.guzik@uj.edu.pl
 
dr Mateusz Kwitniewski, adiunkt
pokój: C220 (2.1.24), telefon: 12 664 61 35, e-mail: mateusz.kwitniewski@uj.edu.pl
 
dr Ewa Oleszycka, adiunkt
pokój: C221 (2.1.25), telefon: 12 664 62 01, e-mail: ewa.oleszycka@uj.edu.pl
 
dr Joanna Skrzeczyńska-Moncznik, adiunkt
pokój: C222 (2.1.26), telefon: 12 664 61 58, e-mail: j.skrzeczynska-moncznik@uj.edu.pl
 
dr inż. Mieszko Wilk, adiunkt
pokój: C220 (2.1.24), telefon: 12 664 61 35, e-mail: mieszko.wilk@uj.edu.pl
 

dr Paweł Majewski, asystent
pokój: C220 (2.1.24), telefon: 12 664 61 35, e-mail: pawel.majewski@uj.edu.pl

dr Oktawia Osiecka, samodzielny biolog
pokój: C223, (2.1.28), telefon: 12 664 61 61, e-mail: oktawia.osiecka@uj.edu.pl 
 
dr Katarzyna Szmyd, starszy specjalista naukowo-techniczny
pokój: C219 (2.1.23), tel.: 12 664 61 26, e-mail: katarzyna.szmyd@uj.edu.pl
 
dr Kamila Kwiecień, samodzielny biolog
pokój: C219 (2.1.23), telefon: 12 664 61 26, e-mail: kamila.kwiecien@uj.edu.pl 

dr Piotr Brzoza, samodzielny biolog 
pokój: C219 (2.1.23), telefon: 12 664 61 26, e-mail: piotr.brzoza@uj.edu.pl
 
dr Agnieszka Morytko, samodzielny biolog (dłuższa nieobecność)
pokój: C219 (2.1.23), telefon: 12 664 61 26, e-mail: agnieszka.uzarowska@uj.edu.pl

mgr Michelle Elena Camacho Araque, pokój: C223 (2.1.28), telefon: 12 664 61 61
mgr Angelika Mazur, pokój: C223 (2.1.28), telefon: 12 664 61 61
mgr Natalia Pocałuń, pokój: C223 (2.1.28), telefon: 12 664 61 61
mgr Ivan Sinkevich, pokój: C224 (2.1.28), telefon: 12 664 61 61
mgr Mariia Tyshchenko, pokój: C224 (2.1.28), telefon: 12 664 61 61

 • Mechanizmy regulacji procesów odpornościowych przez proteinazy i inhibitoryproteinaz
 • Mechanizmy neutropenii
 • Patogeneza chorób o podłożu autoimmunizacyjnym i alergicznym, ze szczególnym uwzględnieniem chorób skóry (łuszczyca, atopia skórna)
 • Regulacja aktywności oraz fizjologiczne znaczenie białka chemeryny
 • Diagnostyka i badanie mechanizmów nadwrażliwości na leki
 • Mechanizmy rozpoznawania umierających komórek przez profesjonalne fagocyty
 • Rola białka szoku cieplnego 27kDa (HSP27) w tworzeniu wzorów molekularnych związanych z uszkodzeniem (DAMPs)
 • Rola białka szoku cieplnego 90kDa (HSP90) na powierzchni komórki w rozpoznawaniu wzorów molekularnych
 • Wpływ oksydowanych lipoprotein niskiej gęstości (oxLDL) na rozpoznanie wzorów molekularnych przez profesjonalne fagocyty
 • Badanie odpowiedzi immunologicznej podczas infekcji dróg oddechowych bakterią krztuśca oraz po szczepieniu

 • Cytometria przepływowa i sortowanie komórek (LSRII, 16 kolorów; automatyczny, magnetyczny sorter komórek)
 • Mikroskopia fluorescencyjna (NIKON Eclipse)
 • Ekspresja genów (qPCR)
 • Analiza białek (ELISA, Western Blot, Multiplex)
 • Badania metaboliczne (Seahorse XFp)
 • Produkcja mutein
 • Oznaczanie metylacji DNA
 • Izolacja i hodowle komórek pierwotnych (keratynocyty, adipocyty, hepatocyty)
 • Hodowle organotypowe (3D) keratynocytów
 • Mysie modele badawcze (mysi model łuszczycy, myszy z genetycznym deficytem białek; SLPI, Tig2 i CMKLR1, Dgat1, Reg1)

 1. Joanna Cichy: Rola serynowych proteaz neutrofilowych w chronicznych chorobach zapalnych skóry. (2023–2027) OPUS 23, NCN
 2. Ewa Oleszycka:  Deciphering the molecular mechanism of inflammation orchestrated by keratinocytes during Staphylococcus aureus infection in the skin, (2023–2025), HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-02
 3. Mieszko Wilk: Regulacja szlaku przekazu sygnału SLPI-IL-17 podczas infekcji dróg oddechowych i po szczepieniu. (2022–2024) POLONEZ BIS 1, NCN – Marie Skłodowska-Curie COFUND.
 4. Ewa Oleszycka: Zdefiniowanie wzajemnych zależności między SLPI i rodziną cytokin IL-1 w odpowiedzi immunologicznej. (2021–2024) SONATA16, NCN.
 5. Joanna Cichy: Rola naskórkowego białka Regnazy-1 w patogenezie przewlekle swędzących chorób zapalnych. (2020–2024) OPUS 18, NCN.

 1. Skrzeczynska-Moncznik J, Zabieglo K, Osiecka O, Morytko A, Brzoza P, Drozdz L, Kapinska-Mrowiecka M, Korkmaz B, Pastuszczak M, Kosalka-Wegiel J, Musial J, Cichy J. Differences in Staining for Neutrophil Elastase and its Controlling Inhibitor SLPI Reveal Heterogeneity among Neutrophils in Psoriasis. J Invest Dermatol. 2020 Jul;140(7):1371-1378.
 2. Cassetta L, Bruderek K, Skrzeczynska-Moncznik J, Osiecka O, Hu X, Rundgren IM, Lin A, Santegoets K, Horzum U, Godinho-Santos A, Zelinskyy G, Garcia-Tellez T, Bjelica S, Taciak B, Kittang AO, Höing B, Lang S, Dixon M, Müller V, Utikal JS, Karakoç D, Yilmaz KB, Górka E, Bodnar L, Anastasiou OE, Bourgeois C, Badura R, Kapinska-Mrowiecka M, Gotic M, Ter Laan M, Kers-Rebel E, Król M, Santibañez JF, Müller-Trutwin M, Dittmer U, de Sousa AE, Esendağlı G, Adema G, Loré K, Ersvær E, Umansky V, Pollard JW, Cichy J, Brandau S. Differential expansion of circulating human MDSC subsets in patients with cancer, infection and inflammation. J Immunother Cancer. 2020 Sep;8(2):e001223
 3. Kwiecien K, Brzoza P, Bak M, Majewski P, Skulimowska I, Bednarczyk K, Cichy J, Kwitniewski M. The methylation status of the chemerin promoter region located from - 252 to + 258 bp regulates constitutive but not acute-phase cytokine-inducible chemerin expression levels. Sci Rep. 2020 Aug 13;10(1):13702.
 4. Godlewska U, Bilska B, Zegar A, Brzoza P, Borek A, Murzyn K, Bochenska O, Morytko A, Kuleta P, Kozik A, Pyza E, Osyczka A, Zabel BA, Cichy J. The antimicrobial activity of chemerin-derived peptide p4 requires oxidative conditions. J Biol Chem. 2019 Jan 25; 294(4):1267-1278. 
 5. Kwiecien K, Zegar A, Jung J, Brzoza P, Kwitniewski M, Godlewska U, Grygier B, Kwiecinska P, Morytko A, Cichy J. Architecture of antimicrobial skin defense. Cytokine Growth Factor Rev. 2019 Aug 15. S1359-6101(19)30074-7.
 6. Godlewska U, Brzoza P, Sroka A, Majewski P, Jentsch H, Eckert M, Eick S, Potempa J, Zabel BA, Cichy J. Antimicrobial and Attractant Roles for Chemerin in the Oral Cavity during Inflammatory Gum Disease. Front Immunol. 2017 Mar 29;8:353. eCollection 2017
 7. Bzowska M., Nogieć A., Bania K., Zygmunt M., Zarębski M., Dobrucki J., Guzik K. Involvement of cell surface 90 kDa heat shock protein (HSP90) in pattern recognition by human monocyte-derived macrophages. J Leukoc Biol. 2017 Sep;102(3):763-774,
 8. Skrzeczyńska-Moncznik J., Bzowska M., Nogieć A., Sroka A., Zarębski M., Vallières L., Guzik K. Rapid externalization of 27-kDa heat shock protein (HSP27) and atypical cell death in neutrophils treated with the sphingolipid analog drug FTY720. J Leukoc Biol. 2015;98(4):591-9.
 9. Zabieglo K., Majewski P., Majchrzak-Gorecka M., Wlodarczyk A., Grygier B., Zegar A., Kapinska-Mrowiecka M., Naskalska A., Pyrc K., Dubin A., Wahl S.M., Cichy J. The inhibitory effect of secretory leukocyte protease inhibitor (SLPI) on formation of neutrophil extracellular traps. J Leukoc Biol. 2015;98(1):99-106.
 10. Marczynska J., Ozga A., Wlodarczyk A., Majchrzak-Gorecka M., Kulig P., Banas M., Michalczyk-Wetula D., Majewski P., Hutloff A., Schwarz J., Chalaris A., Scheller J., Rose-John S., Cichy J. The role of metalloproteinase ADAM17 in regulating ICOS ligand-mediated humoral immune responses. J Immunol. 2014;193(6):2753-63.

 • Udział enzymów proteolitycznych w mechanizmach odpornościowych
 • Mechanizmy chorób o podłożu autoimmunizacyjnym
 • Regulacyjna rola komórek mieloidalnych w odpowiedzi odpornościowej
 • Apoptoza komórek mieloidalnych, rozpoznanie komórek apoptotycznych przez monocyty/makrofagi
 • Znaczenie receptora MRGPRX2 w nadwrażliwości na leki

Zainteresowanie pracą doświadczalną w dziedzinie immunologii. Dobra znajomość podstaw immunologii, biologii komórki i biologii molekularnej. Znajomość języka angielskiego.