Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Immunologii

Strona www

www.immunologia.wbbib.uj.edu.pl

Kierownik

prof. dr hab. Joanna Cichy, profesor nadzwyczajny
pokój: C220 (2.1.24), telefon: 12 664 61 27, e-mail: joanna.cichy@uj.edu.pl

Pracownicy

dr Katarzyna Bulek, adiunkt
pokój: C221 (2.1.25), telefon: 12 664 62 01, e-mail: katarzyna.bulek@uj.edu.pl
 
dr Krzysztof Guzik, adiunkt
pokój: C223 (2.1.27), telefon: 12 664 61 37, e-mail: krzysztof.guzik@uj.edu.pl
 
dr Mateusz Kwitniewski, adiunkt
pokój: C220 (2.1.24), telefon: 12 664 61 35, e-mail: mateusz.kwitniewski@uj.edu.pl
 
dr Joanna Skrzeczyńska-Moncznik, adiunkt
pokój: C222 (2.1.26), telefon: 12 664 61 58, e-mail: j.skrzeczynska-moncznik@uj.edu.pl
 
dr Małgorzata Bzowska, starszy wykładowca
pokój: C222 (2.1.26), telefon: 12 664 61 58, e-mail: malgorzata.bzowska@uj.edu.pl
 
dr Małgorzata Bodaszewska-Lubaś, asystent
pokój:  C221 (2.1.25), telefon: 12 664 62 01, e-mail:malgorzata.bodaszewska@uj.edu.pl
 
dr Beata Grygier, asystent
pokój: C220 (2.1.24), telefon: 12 664 61 35, e-mail: beata.grygier@uj.edu.pl
 
dr Dorota Kozłowska-Chmielewska, asystent 
pokój:  C221 (2.1.25), telefon: 12 664 62 01, e-mail: dorota.kozlowska@uj.edu.pl
 
dr Patrycja Kwiecińska, asystent
pokój: C220 (2.1.24), telefon: 12 664 61 35, e-mail: patrycja.kwiecinska@uj.edu.pl
 
dr Paweł Majewski, asystent
pokój: C220 (2.1.24), telefon: 12 664 61 35, e-mail: pawel.majewski@uj.edu.pl
 
dr Katarzyna Szmyd, starszy specj. naukowo-techniczny
pokój: C219 (2.1.23), tel.: 12 664 61 26, e-mail: katarzyna.szmyd@uj.edu.pl
 
mgr Kamila Kwiecień, samodzielny biolog
pokój: C219, (2.1.23), telefon: 12 664 61 26, e-mail: kamila.kwiecien@uj.edu.pl
 
mgr inż. Alicja Uchańska, samodzielny biolog
pokój: C219, (2.1.23), telefon: 12 664 61 26, e-mail: alicja.stec@uj.edu.pl

Doktoranci

mgr Piotr Brzoza, pokój: C223 (2.1.28), telefon: 12 664 61 61

mgr Kamila Kwiecień, pokój: C223 (2.1.28), telefon: 12 664 61 61

mgr Urszula Godlewska, pokój: C223 (2.1.28), telefon: 12 664 61 61

mgr Monika Majchrzak-Górecka, pokój: C221 (2.1.25), telefon: 12 664 62 01

mgr Agnieszka Morytko, pokój: C223 (2.1.28), telefon: 12 664 61 61

mgr Oktawia Osiecka, pokój: C223 (2.1.28), telefon: 12 664 61 61

mgr Aneta Zegar, pokój: C221 (2.1.25), telefon: 12 664 62 01

Tematyka badań naukowych

 • Mechanizmy regulacji procesów odpornościowych przez proteinazy i inhibitory proteinaz
 • Patogeneza chorób o podłożu autoimmunizacyjnym i alergicznym, ze szczególnym uwzględnieniem chorób skóry (łuszczyca, atopia skórna)
 • Mechanizmy tworzenia i hamowania zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (NETs)
 • Regulacja aktywności oraz fizjologiczne znaczenie białka chemeryny
 • Mechanizmy rozpoznawania umierających komórek przez profesjonalne fagocyty
 • Rola białka szoku cieplnego 27kDa (HSP27) w tworzeniu wzorów molekularnych związanych z uszkodzeniem (DAMPs)
 • Rola białka szoku cieplnego 90kDa (HSP90) na powierzchni komórki w rozpoznawaniu wzorów molekularnych
 • Wpływ oksydowanych lipoprotein niskiej gęstości (oxLDL) na rozpoznanie wzorów molekularnych przez profesjonalne fagocyty

 

Techniki badawcze oraz aparatura specjalistyczna

 • Cytometria przepływowa i sortowanie komórek (LSRII, 16 kolorów; automatyczny, magnetyczny sorter komórek)
 • Mikroskopia fluorescencyjna (NIKON Eclipse)
 • Ekspresja genów (qPCR)
 • Analiza białek (ELISA, Western Blot, Multiplex)
 • Badania metaboliczne (Seahorse XFp)
 • Produkcja mutein
 • Oznaczanie metylacji DNA
 • Izolacja i hodowle komórek pierwotnych (keratynocyty, adipocyty, hepatocyty)
 • Hodowle organotypowe (3D) keratynocytów
 • Mysie modele badawcze (mysi model łuszczycy, myszy z genetycznym deficytem białek; SLPI, Tig2 i CMKLR1 i Dgat1)

Projekty badawcze

 1. Joanna Cichy: Rola białka SLPI w regulacji przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej odpowiedzi immunologicznej w skórze (2018-2021). OPUS 13, NCN. 
 2. Patrycja Kwiecińska: Rola acylotransferazy diacyloglicerolowej 1 w prozapalnej odpowiedzi neutrofili w przebiegu łuszczycy (2018-2021) SONATA 13, NCN
 3. Małgorzata Bodaszewska-Lubaś: Ocena zdolności białka SIGIRRΔeX8 do wiązania aptameru DNA (2019-2020). MINIATURA2, NCN.
 4. Beata Grygier: SLPI – nowy regulator wzajemnych oddziaływań neuro-immunologicznych w łuszczycy. (2017-2020). SONATA 12, NCN.
 5. Katarzyna Bulek: Mechanizm epigenetycznej inaktywacji supresora nowotworów - receptora SIGIRR (2016-2019). OPUS 10, NCN.
 6. Joanna Cichy: Rola antybakteryjnego białka chemeryny w patofizjologii naskórka. (2014-2019). SYMFONIA 2, NCN.

Najważniejsze publikacje

 1. Godlewska U, Bilska B, Zegar A, Brzoza P, Borek A, Murzyn K, Bochenska O, Morytko A, Kuleta P, Kozik A, Pyza E, Osyczka A, Zabel BA, Cichy J. The antimicrobial activity of chemerin-derived peptide p4 requires oxidative conditions. J Biol Chem. 2019 Jan 25; 294(4):1267-1278. 
 2. Kwiecien K, Zegar A, Jung J, Brzoza P, Kwitniewski M, Godlewska U, Grygier B, Kwiecinska P, Morytko A, Cichy J. Architecture of antimicrobial skin defense. Cytokine Growth Factor Rev. 2019 Aug 15. S1359-6101(19)30074-7.
 3. Godlewska U, Brzoza P, Sroka A, Majewski P, Jentsch H, Eckert M, Eick S, Potempa J, Zabel BA, Cichy J. Antimicrobial and Attractant Roles for Chemerin in the Oral Cavity during Inflammatory Gum Disease. Front Immunol. 2017 Mar 29;8:353. eCollection 2017
 4. Bzowska M., Nogieć A., Bania K., Zygmunt M., Zarębski M., Dobrucki J., Guzik K. Involvement of cell surface 90 kDa heat shock protein (HSP90) in pattern recognition by human monocyte-derived macrophages.  J Leukoc Biol. 2017 Sep;102(3):763-774,
 5. Skrzeczyńska-Moncznik J., Bzowska M., Nogieć A., Sroka A., Zarębski M., Vallières L., Guzik K. Rapid externalization of 27-kDa heat shock protein (HSP27) and atypical cell death in neutrophils treated with the sphingolipid analog drug FTY720. J Leukoc Biol. 2015;98(4):591-9.
 6. Zabieglo K., Majewski P., Majchrzak-Gorecka M., Wlodarczyk A., Grygier B., Zegar A., Kapinska-Mrowiecka M., Naskalska A., Pyrc K., Dubin A., Wahl S.M., Cichy J. The inhibitory effect of secretory leukocyte protease inhibitor (SLPI) on formation of neutrophil extracellular traps. J Leukoc Biol. 2015;98(1):99-106.
 7. Marczynska J., Ozga A., Wlodarczyk A., Majchrzak-Gorecka M., Kulig P., Banas M., Michalczyk-Wetula D., Majewski P., Hutloff A., Schwarz J., Chalaris A., Scheller J., Rose-John S., Cichy J. The role of metalloproteinase ADAM17 in regulating ICOS ligand-mediated humoral immune responses. J Immunol. 2014;193(6):2753-63.
 8. Skrzeczynska-Moncznik J., Wlodarczyk A., Zabieglo K., Kapinska-Mrowiecka M., Marewicz E., Dubin A., Potempa J., Cichy J. Secretory leukocyte proteinase inhibitor-competent DNA deposits are potent stimulators of plasmacytoid dendritic cells: implication for psoriasis. J Immunol. 2012;189(4):1611-7.
 9. Kulig P., Kantyka T., Zabel B.A., Banas M., Chyra A., Stefanska A., Tu H., Allen S.J., Handel T.M., Kozik A., Potempa J., Butcher E.C., Cichy J. Regulation of chemerin chemoattractant and antibacterial activity by human cysteine cathepsins. J Immunol. 2011;187(3):1403-10.
 10. Kulig, P. Zabel, B. A., Dubin, G., Allen, S. J., Ohyama, T., Potempa, J., Handel, T. M., Butcher, E. C., and Cichy, J. Staphylococcus aureus-derived staphopain B, a potent cysteine protease activator of plasma chemerin. J. Immunol. 2007;178:3713-20.

Tematyka prac magisterskich

 • Udział enzymów proteolitycznych w mechanizmach odpornościowych
 • Mechanizmy chorób o podłożu autoimmunizacyjnym
 • Regulacyjna rola komórek mieloidalnych w odpowiedzi odpornościowej
 • Apoptoza komórek mieloidalnych, rozpoznanie komórek apoptotycznych przez monocyty/makrofagi

Wymagania stawiane studentom

Zainteresowanie pracą doświadczalną w dziedzinie immunologii. Dobra znajomość podstaw immunologii, biologii komórki i biologii molekularnej. Znajomość języka angielskiego.