Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Organizację roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim regulują zarządzenia i komunikaty Rektora UJ. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ROK AKADEMICKI 2023/2024

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2023/2024
Rok akademicki 2023/2024 rozpoczyna się 1 października 2023 roku i trwa do 30 września 2024
Dzieli się na dwa semestry:
Zimowy: od 1 października 2023 roku do 25 lutego 2024 roku
Letni: od 26 lutego do 30 września 2024 roku
Terminy zajęć dydaktycznych:
 • od 2 października do 22 grudnia 2023 roku
 • od 8 do 28 stycznia 2024 roku
 • od 26 lutego do 27 marca 2024 roku
 • od 3 kwietnia do 16 czerwca 2024 roku
Sesje egzaminacyjne
ZIMOWA
od 29 stycznia do 11 lutego 2024 roku
ZIMOWA POPRAWKOWA
19 do 25 lutego 2024 roku
LETNIA
od 17 do 30 czerwca 2024 roku
LETNIA POPRAWKOWA
od 1 do 15 września 2024 roku
Dni wolne od zajęć
PRZERWA ŚWIĄTECZNA
23 grudnia 2023 roku do 7 stycznia 2024 roku
PRZERWA SEMESTRALNA
od 12 do 18 lutego 2024 roku
PRZERWA ŚWIĄTECZNA
od 28 marca do 2 kwietnia 2024 roku
PRZERWA WAKACYJNA
od 1 lipca do 30 września 20243 roku
Dodatkowe dni wolne od zajęć

– 2 listopada 2023 roku

– 2 maja oraz 31 maja 2024 roku

– piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ROK AKADEMICKI 2022/2023

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023
Rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się 1 października 2022 roku i trwa do 30 września 2023
Dzieli się na dwa semestry:
Zimowy: od 1 października 2022 roku do 24 lutego 2023 roku
Letni: od 25 lutego do 30 września 2023 roku
Terminy zajęć dydaktycznych:
 • od 2 października do 22 grudnia 2022 roku
 • od 3 do 28 stycznia 2023 roku
 • od 25 lutego do 5 kwietnia 2023 roku
 • od 12 kwietnia do 16 czerwca 2023 roku
Sesje egzaminacyjne
ZIMOWA
od 29 stycznia do 11 lutego 2023 roku
ZIMOWA POPRAWKOWA
18 do 24 lutego 2023 roku
LETNIA
od 17 do 30 czerwca 2023 roku
LETNIA POPRAWKOWA
od 1 do 15 września 2023 roku
Dni wolne od zajęć
PRZERWA ŚWIĄTECZNA
23 grudnia 2022 roku do 2 stycznia 2023 roku
PRZERWA SEMESTRALNA
od 12 do 17 lutego 2023 roku
PRZERWA ŚWIĄTECZNA
od 6 do 11 kwietnia 2023 roku
PRZERWA WAKACYJNA
od 1 lipca do 30 września 2023 roku
Dodatkowe dni wolne od zajęć

– 31 października 2022 roku

– 2 maja 2022 roku

– piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Na wszystkich kierunkach studiów wprowadza się kształcenie zdalne w okresie:

 • od 29 do 30 października 2022 roku
 • od 2 do 6 listopada 2022 roku
 • od 17 do 22 grudnia 2022 roku
 • od 3 do 5 stycznia 2023 roku
 • od 7 do 8 stycznia 2023 roku.

(ze względu na racjonalizację kosztów utrzymania i eksploatacji budynków UJ).

Dziekan wydziału – z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału – może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu.

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.