Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Biochemii Komórki

prof. dr hab. Joanna Bereta
stanowisko: profesor z tytułem honorowym profesora zwyczajnego
pokój: B122 (3.0.26), telefon: 12 664 63 56, e-mail: joanna.bereta@uj.edu.pl

dr hab. Aneta Kasza, profesor UJ
pokój: A114 (4.0.17), telefon: 12 664 65 21, e-mail: aneta.kasza@uj.edu.pl

dr Monika Bzowska, adiunkt
pokój: B123 (3.0.27), telefon: 12 664 63 88, e-mail: monika.bzowska@uj.edu.pl

dr Krystyna Stalińska, adiunkt
pokój: B119 (3.0.23), telefon: 12 664 61 41, e-mail: krystyna.stalinska@uj.edu.pl

dr Renata Mężyk-Kopeć, adiunkt
pokój: B123 (3.0.27), telefon: 12 664 63 38, e-mail: renata.mezyk-kopec@uj.edu.pl

dr Jakub Kochan, adiunkt
pokój: C142 (2.0.34), telefon: 12 664 64 00, email: jakub.kochan@uj.edu.pl

dr Mateusz Wawro, adiunkt
pokój: C142 (2.0.34), telefon: 12 664 64 00, e-mail: mateusz.wawro@uj.edu.pl

mgr Alicja Hinz, asystent
pokój: C123 (3.0.27), telefon: 12 664 63 88, e-mail: alicja.karabasz@doctoral.uj.edu.pl 

mgr Aleksandra Solecka, samodzielny referent techniczny 
pokój: C142 (2.0.34), telefon: 12 664 64 00, e-mail: aleksandra.solecka@doctoral.uj.edu.pl

mgr Weronika Sowińska, samodzielny referent techniczny 
pokój: C142 (2.0.34), telefon: 12 664 64 00, e-mail: weronika.sowinska@doctoral.uj.edu.pl

mgr Urszula Tuleja, samodzielny referent techniczny
pokój: B120 (3.0.24), telefon: 12 664 63 57, e-mail: urszula.tuleja@uj.edu.pl

mgr Maria Czarnek, samodzielny biolog 
pokój: B123 (3.0.27), telefon: 12 664 63 88, e-mail: maria.czarnek@uj.edu.pl

mgr Maria Czarnek, pokój: B123 (3.0.27), telefon: 12 664 63 88

mgr Alicja Karabasz, pokój: C138 (3.0.14), telefon: 12 664 63 38

mgr Aleksandra Solecka, pokój: C142 (2.0.34), telefon: 12 664 64 00

mgr Weronika Sowińska, pokój: C142 (2.0.34), telefon: 12 664 64 00

mgr Edyta Żyła, MCB

 • Badanie regulacji ekspresji genów istotnych dla stanu zapalnego i rozwoju nowotworów
 • Badanie wpływu cytokin, czynników wzrostu i modulatorów aktywacji komórek na ekspresję wybranych genów
 • Badanie funkcji, regulacji ekspresji i mechanizmu działania szedaz z rodziny ADAM
 • Badanie mechanizmów regulacji stabilności transkryptów
 • Otrzymywanie i charakteryzowanie przeciwciał monoklonalnych rozpoznających wybrane białka – zastosowanie w diagnostyce i terapiach
 • Badanie wpływu hipertermii na naprawę uszkodzeń DNA w komórkach nowotworowych
 • Badanie struktury, stabilności i funkcji mysich immunoglobulin IgG3 w kontekście ich zastosowań diagnostycznych i terapeutycznych
 • Wykorzystanie nanocząstek jako nośników leków

 • Metody genetyki molekularnej: PCR, RT-PCR, qRT-PCR, EMSA, analiza restrykcyjna, tworzenie konstruktów genetycznych, wyciszanie genów przez siRNA i CRISPRi, transfekcje przejściowe i stabilne komórek eukariotycznych
 • Edycja genomu metodami CRISPR/Cas9 oraz TALEN
 • Ekspresja białek w układach prokariotycznych i eukariotycznych
 • Otrzymywanie przeciwciał monoklonalnych metodą hybrydoma oraz metodą ekspresji fagowej
 • Modyfikacje chemiczne białek, w tym przeciwciał
 • Techniki immunochemiczne: ELISA, Western blotting, cytometria przepływowa
 • Mikroskopia immunofluorescencyjna połączona z RNA FISH
 • Oznaczanie aktywności enzymatycznej (m.in. proteaz, dysmutazy ponadtlenkowej, iNOS, LDH, innych oksydoreduktaz)
 • Metody mikrobiologiczne, m.in. infekcja komórek eukariotycznych przez szczepy Salmonella
 • Badanie metabolizmu komórek w hodowlach komórkowych
 • Badania in vivo dostarczania leków z wykorzystaniem nanocząstek oraz badania z zakresu terapii nowotworów w modelach mysich

 1. Joanna Bereta: ADAM17 jako kluczowe białko w odpowiedzi komórek na mediatory stanu zapalnego. (2017–2021). OPUS 11, NCN.
 2. Mateusz Wawro: Analiza roli białka KHNYN w regulacji powstawania granul stresowych. (2020–2021). Miniatura, NCN.

 1. Proteolytic Processing of Neuregulin 2. Czarnek M, Bereta J. Mol Neurobiol. 2020 Apr;57(4):1799-1813.
 2. In vivo Studies on Pharmacokinetics, Toxicity and Immunogenicity of Polyelectrolyte Nanocapsules Functionalized with Two Different Polymers: Poly-L-Glutamic Acid or PEG Karabasz Alicja, Szczepanowicz Krzysztof, Cierniak Agnieszka, Mezyk-Kopec Renata, Dyduch Grzegorz, Szczęch Marta, Bereta Joanna, Bzowska Monika. International Journal of Nanomedicine. 2019 Dec 5;14:9587-9602. 
 3. Potential limitations of the Sleeping Beauty transposon use in gene expression studies. Sowińska W, Wawro M, Solecka A, Kasza A. Acta Biochim Pol. 2019 Jul 12;66(3):263-268. 
 4. ZC3H12B/MCPIP2, a new active member of the ZC3H12 family Wawro M, Wawro K, Kochan J, Solecka A, Sowinska W, Lichawska-Cieslar A, Jura J, Kasza A. RNA. 2019 Jul; 25(7):840-856. 
 5. Ultra-soft X-ray system for imaging the early cellular responses to X-ray induced DNA damage. Kochan JA, van den Belt M, von der Lippe J, Desclos ECB, Steurer B, Hoebe RA, Scutigliani EM, Verhoeven J, Stap J, Bosch R, Rijpkema M, van Oven C, van Veen HA, Stellingwerf I, Vriend LEM, Marteijn JA, Aten JA, Krawczyk PM. Nucleic Acids Res. 2019 Sep 26;47(17):e100.
 6. Analysis of toxicity and anticancer activity of micelles of sodium alginate-curcumin.Karabasz A, Lachowicz D, Karewicz A, Mezyk-Kopec R, Stalińska K, Werner E, Cierniak A, Dyduch G, Bereta J, Bzowska M. Int J Nanomedicine. 2019 Sep6;14:7249-7262.
 7. CH2 Domain of Mouse IgG3 Governs Antibody Oligomerization, Increases Functional Affinity to Multivalent Antigens and Enhances Hemagglutination. Klaus T, Bereta J. Front Immunol. 2018 May 23;9:1096.
 8. Mouse Antibody of IgM Class is Prone to Non-Enzymatic Cleavage between CH1 and CH2 Domains. Klaus T, Stalińska K, Czaplicki D, Mak P, Skupien-Rabian B, Kedracka-Krok S, Wiatrowska K, Bzowska M, Machula M, Bereta J. Sci Rep. 2018 Jan 11;8(1):519.
 9. In vitro toxicity studies of biodegradable, polyelectrolyte nanocapsules. Karabasz A, Szczepanowicz K, Cierniak A, Bereta J, Bzowska M. Int J. Nanomedicine. 2018 Sep 6;13:5159-5172.
 10. SmartFlares fail to reflect their target transcripts levels. Czarnek M, Bereta J. Sci Rep. 2017 Sep 15;7(1):11682.

Tematyka prac licencjackich i magisterskich jest ściśle związana z tematem badań naukowych prowadzonych w Zakładzie.

Od studentów oczekujemy mocnych podstaw wiedzy w zakresie biochemii i genetyki molekularnej oraz dobrej znajomości języka angielskiego.