Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Zakład Biofizyki i Biologii Nowotworów

dr hab. Martyna Elas
stanowisko: profesor uczelni
pokój: A028 (4.01.27), telefon: 12 664 63 38, e-mail: martyna.elas@uj.edu.pl

dr hab. Przemysław M. Płonka, adiunkt
pokój: C026 (2.01.27), telefon: 12 664 63 50, e-mail: przemyslaw.plonka@uj.edu.pl

dr hab. Agnieszka Wolnicka-Głubisz, profesor uczelni
pokój: A004 (4.01.29), telefon: 12 664 65 26, e-mail: a.wolnicka-glubisz@uj.edu.pl

dr Gregor Becker, adiunkt
pokój: B001 (3.01.43), telefon: 12 664 63 55, e-mail: gregor.becker@uj.edu.pl

dr Martyna Krzykawska-Serda, adiunkt,
pokój: B046 (3.01.38), telefon: 12 664 64 42, e-mail: martyna.krzykawska@uj.edu.pl

dr Beata Płonka, adiunkt 
pokój: C026 (2.01.27), telefon: 12 664 63 50, e-mail: beata.plonka@uj.edu.pl

dr Małgorzata Szczygieł, adiunkt
pokój: B045 (3.01.39), telefon: 12 664 64 30, e-mail: gosia.szczygiel@uj.edu.pl

dr Anna Kozińska, asystent
pokój: C028 (2.01.29), telefon: 12 664 61 53, e-mail: anna.kozinska@uj.edu.pl

mgr Agnieszka Drzał, asystent/samodzielny biolog
pokój: C028 (2.01.29), telefon: 12 664 61 53, e-mail: agnieszka.drzal@uj.edu.pl

mgr Dariusz Szczygieł, samodzielny biolog
pokój: B045 (3.01.39), telefon: 12 664 64 30, e-mail: dariusz.szczygiel@uj.edu.pl

mgr Olga Wiecheć-Cudak, samodzielny biolog
pokój: A001 (4.01.31), telefon: 12 664 65 29

mgr Aleksandra Bienia, pokój: B046 (3.01.38), telefon: 12 664 64 42
mgr Agnieszka Drzał, pokój: C028 (2.01.29), telefon: 12 664 6153
dr nauk humanistycznych Adam Kłóś, pokój B014 (3.01.5), telefon 12 664 64 28
mgr Ewa Kowolik, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28
mgr Ewelina Madej, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28
mgr Aleksandra Murzyn, pokój: pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28
mgr Anna Rozlach, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28
mgr Justyna Sopel, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28
mgr Olga Wiecheć-Cudak, pokój: A001 (4.01.31), telefon: 12 664 65 29
mgr Norbert Wolan, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28
mgr Norbert Wroński, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28

 • Radiobiologia
 • Hipoksja i tlenometria
 • Fototerapia
 • Terapie przeciwnowotworowe
 • Melanogeneza
 • Cykl włosowy
 • Nowotwór w kontekście organizmu gospodarza
 • Heterogenność nowotworów
 • Stres oksydacyjny i tlenek azotu
 • Śluzowce
 • Modelowanie procesów biologicznych
 • Bioetyka
 • Obrazowanie nieinwazyjne w przedklinicznych modelach nowotworów

 • spektrometria i obrazowanie ERP
 • obrazowanie USG i CT
 • histologia i immunohistochemia
 • kultury tkankowe 2D i 3D (sferoidy)
 • metody biologii molekularnej (qRT-PCR, western blot)
 • naświetlanie różnymi źródłami światła w zakresie UV-VIS
 • modelowanie komputerowe, analiza obrazu, analiza in cerebro
 • modele: in vivo, in ovo  i in silico

 1. Martyna Elas: UM CURE 2020 Nowe terapie w czerniaku błony naczyniowej. (2016–2021). Horyzont 2020.
 2. Martyna Elas: Rola niszy metastatycznej w wątrobie w radiooporności czerniaka błony naczyniowej (2021–2024). OPUS 19, NCN
 3. Agnieszka Drzał: Radiouczulanie raka piersi z wykorzystaniem mikropęcherzyków tlenu i efektów metabolicznych (2019–2021). PRELUDIUM 16, NCN. 
 4. Martyna Krzykawska-Serda: Hipoksja w wielomodułowym leczeniu mysich nowotoworów trzustki (2019–2022).OPUS 15, NCN
 5. Agnieszka Wolnicka-Głubisz: Zaangażowanie RIPK4 w regulację inwazyjności komórek czerniaka zależną od ścieżki Wnt/b-katenina (2019–2022). OPUS 16, NCN
 6. Ewelina Madej: Wpływ kinazy RIPK4 na przekaz sygnału ścieżką RAF1/MEK/ERK w czerniaku złośliwym. (2019–2022). PRELUDIUM 16, NCN

 1. Madej E, Ryszawy D, Brozyna AA, Czyz M, Czyz J,  Wolnicka-Glubisz A. Deciphering the functional role of RIPK4 in melanoma. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22(21), 11504. 
 2. Madej E, Lisek, A, Wolnicka-Glubisz A. Rola białka RIPK4 w fizjologii naskórka. Postępy Biochemii. 67, 1,2021, 64-71
 3. Wolnicka-Glubisz A, Pawlak A, Insinska-Rak M, Zadlo A. Analysis of photoreactivity and phototoxicity of riboflavin's analogue 3MeTARF. J. Photochem. Photobiol B: Biol. 2020, 205, 111820.
 4. Grabacka M., Płonka P.M., Reiss K., 2020, Melanoma - time to fast or time to feast? An interplay between PPARs, metabolism and immunity. Experimental Dermatology, 29(4), 436-445.
 5. Gonet M, Epel B, Halpern HJ, Elas M. Merging Preclinical EPR Tomography with other Imaging Techniques. Cell Biochem Biophys. 2019 Sep;77(3):187-196. doi: 10.1007/s12013-019-00880-7. Epub 2019 Aug 22.
 6. Markiewicz A, Brożyna AA, Podgórska E, Elas M, Urbańska K, Jetten AM, Slominski AT, Jóźwicki W, Orłowska-Heitzman J, Dyduch G, Romanowska-Dixon B. Vitamin D receptors (VDR), hydroxylases CYP27B1 and CYP24A1 and retinoid-related orphan receptors (ROR) level in human uveal tract and ocular melanoma with different melanization levels. Sci Rep. 2019 Jun 24;9(1):9142. 
 7. Jasińska-Konior K, Wiecheć O, Sarna M, Panek A, Swakoń J, Michalik M, Urbańska K, Elas M. Increased elasticity of melanoma cells after low-LET proton beam due to actin cytoskeleton rearrangements. Sci Rep. 2019 May 7;9(1):7008. 
 8. Monika A. Jakubowska, Janusz Pyka, Dominika Michalczyk-Wetula, Krzysztof Baczyński, Maciej Cieśla, Anna Susz, Paweł E. Ferdek, Beata K. Płonka, Leszek  Fiedor, Przemysław M. Płonka (2020) Electron paramagnetic resonance spectroscopy reveals alterations in the redox state of endogenous copper and iron complexes in photodynamic stress-induced ischemic mouse liver. Redox Biology, 34, 101566.
 9. Podgorska E, Drzal A, Matuszak Z, Swakon J, Slominski A, Elas M, Urbanska K., Calcitriol and Calcidiol Can Sensitize Melanoma Cells to Low⁻LET Proton Beam Irradiation. Int. J. Mol. 2018 Jul 31;19(8). pii: E2236. doi: 10.3390/ijms19082236.
 10. Maciej Serda , Matthew J Ware, Jared M Newton, Sanchit Sachdeva, Martyna Krzykawska-Serda, Lam Nguyen, Justin Law, Andrew O Anderson, Steven A Curley, Lon J Wilson, Stuart J Corr, Development of photoactive Sweet-C60 for pancreatic cancer stellate cell therapy. Nanomedicine 2018, s2981-2993.

 • Radiobiologia i terapia fotodynamiczna na poziomie komórki i organizmu
 • Badanie molekularnych mechanizmów fotostarzenia skóry 
 • Zastosowanie EPR w biologii i medycynie
 • Hipoksja w nowotworach
 • Melanina i jej własności
 • Heterogenność nowotworów
 • Biologia czerniaka 
 • Regulacja cyklu włosowego
 • Biologia tlenku azotu
 • Zastosowanie śluzowców jako alternatywnych organizmów modelowych
 • Modelowanie wzrostu nowotworów, biokomputing i biosemiotyka
 • Ocena aktywności białek oporności wielolekowej
 • Nekroza nowotworowa jako czynnik paraneoplastyczny
 • Wielomodułowe terapie przeciwnowotworowe

Znajomość podstaw biologii komórki, zainteresowanie problematyką nowotworową, modelowanie komputerowe i obsługa komputera na poziomie podstawowym, dobra znajomość języka angielskiego, mile widziana gotowość do pracy ze zwierzętami w modelach in vivo.