Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Program Otwarta Nauka w BioS/Open Science at BioS

Program Otwarta Nauka w BioS/Open Science at BioS

W ramach programu Otwarta Nauka w BioS można się starać o pokrycie kosztów publikacji artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach naukowych w modelu otwartego dostępu (open accsess). Program służy realizacji celu strategicznego POB BioS I.3.a, tj. podniesienia jakości publikowanych prac.

O finasowanie w ramach programu Otwarta Nauka w BioS mogą się starać pracownicy Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Komisja informuje, że program Otwarta Nauka w POB BioS będzie kontynuowany od 2 stycznia 2023 do czasu ogłoszenia nowego programu na rok 2023 lub wyczerpania dostępnych środków.

Chcąc uzyskać finasowanie należy wypełnić elektroniczny formularz, do którego odnośnik znajduje się TUTAJ

Przed wypełnieniem formularza należy się zapoznać się z regulaminem przyznawania środków z programu, zamieszczonymi poniżej, w części PLIKI DO POBRANIA.

Po wypełnieniu formularza elektronicznego powinni Państwo otrzymać wiadomość zwrotną (e-mail) potwierdzającą wysłanie wniosku. W przypadku braku takiego powiadomienia, w pierwszej kolejności proszę sprawdzić w swojej skrzynce pocztowej katalog wiadomości-śmieci (spam). Gdyby to nie przyniosło rezultatu proszę się kontaktować z administratorem sieci odpowiedzialnym za formularz (wojtek.pilch@uj.edu.pl).

Wnioski o finansowanie będą rozpatrywane przez Komisję w składzie:

  • dr hab. Dariusz Dziga – przewodniczący
  • dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior
  • dr hab. Sylwia Kędracka-Krok
  • dr hab. Marcin Sarewicz
  • dr hab. Benedykt Władyka

 

In frame of the Open Science Programme at BioS, employees of the Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology may apply for coverage of the costs of publishing scientific articles in prestigious scientific journals on an open access basis. The program implements the strategic goal of BioS PRA I.3.a of increasing the quality of published research. 

To obtain financing, one must complete the electronic form to which the link is available HERE

Before filling in the form, please read the Regulations of the Open Science at Bios PRA Programme, which is available below, in the PLIKI DO POBRANIA section. 

After completing the electronic form, the applicant should receive an e-mail confirming that the application has been sent. In the absence of such notification, please first check the spam directory in your mailbox, and if the problem still exists, please contact the administrator responsible for the form by sending the e-mail at: wojtek.pilch@uj.edu.pl. 

Applications for financing are accepted from February 15th, 2022 until the funds allocated by BioS PRA for the implementation of objective I.3.a are exhausted, but not later than December 15th, 2022. 

Applications are evaluated by the Committee: 

dr hab. Dariusz Dziga – chairman 
dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior 
dr hab. Sylwia Kędracka-Krok 
dr hab. Marcin Sarewicz 
dr hab. Benedykt Władyka 

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin programu Otwarta Nauka w POB BioS
pdf
Regulations of the Open Science at BioS PRA programme