Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Pracownia Biologii Komórek Macierzystych

https://www.nicheworks.eu/hscs-and-leukemia

dr Krzysztof Szade, adiunkt
pokój: D205 (1.1.0)
telefon: 12 664 60 24
e-mail: krzysztof.szade@uj.edu.pl

dr Natalia Bryniarska-Kubiak
pokój: 1.01.4, telefon: 12 664 60 25, e-mail: natalia.bryniarska@uj.edu.pl

dr Andrzej Kubiak 
pokój: 1.01.4, telefon: 12 664 60 25, e-mail: andrzej.kubiak@uj.edu.pl

dr Patrycja Kwiecińska
pokój: 1.01.4, telefon: 12 664 60 25, e-mail: patrycja.kwiecinska@uj.edu.pl

mgr Kacper Kowalski
pokój: 3.01.7, telefon: 12 664 63 98, e-mail: kacper1.kowalski@uj.edu.pl

mgr Izabella Skulimowska, pokój 3.01.7, telefon: 12 664 63 98, e-mail: izabella.skulimowska@uj.edu.pl

mgr Jadwiga Filipek-Gorzała, pokój 1.01.4: telefon: 12 664 60 25, e-mail: j.filipek-gorzala@doctoral.uj.edu.pl

 • Różnicowanie i samoodnowa hematopoetycznych komórek macierzystych 
 • Mechanizmy rozwoju nowotworów krwi 
 • Rola komórek macierzystych w regeneracji tkanek 

Aparatura:
 • platforma 10x do sekwencjonowania RNA w pojedynczych komórkach 
 • platforma MissionBio Tapestri do celowanego sekwencjonowania pojedynczych komórek
Metodyka:
 • wieloparametrowa cytometria przepływowa i sortowanie komórek 
 • sekwencjonowanie nowej generacji w analizie transkryptomu i genomu 
 • modele nowotworów krwi w myszach z upośledzoną odpornością
 • model przeszczepu szpiku u myszy
 • funkcjonalne testy klonalne komórek macierzystych

 1. Andrzej Kubiak: Rola oddziaływań mechanicznych w chondrogennym różnicowaniu komórek stromalnych (2023–2024) Miniatura, NCN 
 2. Jadwiga Filipek-Gorzała: Pamięć epigenetyczna hematopoetycznych komórek macierzystych. (2023–2024), Research Support Module na dofinansowanie badań doktorantów w ramach IDUJ. 
 3. Krzysztof Szade: What does your blood remember? The memory of hematopoietic stem cells. (2022–2027), ERC Starting Grant 
 4. Krzysztof Szade: Identifying the hematopoietic and leukemic stem cell niches. (2021–2023), Mozart, NCN
 5. Krzysztof Szade: Tracing the roots of leukemia – how pre-leukemic hematopoietic stem cells contribute to acute lymphoid and myeloid leukemias? (2018–2022), Harmonia, NCN 

 1. Gulati GS, Zukowska M, Noh JJ, Zhang A, Wesche DJ, Sinha R, George BM, Weissman IL, Szade K. Neogenin-1 distinguishes between myeloid-biased and balanced Hoxb5 + mouse long-term hematopoietic stem cells. PNAS 2019 Dec 10;116(50):25115-25125. doi: 10.1073/pnas.1911024116
 2. Szade K, Zukowska M, Szade A, Nowak W, Skulimowska I, Ciesla M, Bukowska-Strakova K, Gulati GS, Kachamakova-Trojanowska N, Kusienicka A, Einwallner E, Kijowski J, Czauderna S, Esterbauer H Benes V, L Weissman I, Dulak J, Jozkowicz A. Heme oxygenase-1 deficiency triggers exhaustion of hematopoietic stem cells. EMBO Rep. 2020 Feb 5;21(2):e47895. doi: 10.15252/embr.201947895
 3. Skulimowska I, Sosniak J, Gonka M, Szade A, Jozkowicz A, Szade K. The biology of hematopoietic stem cells and its clinical implications. FEBS J. 2021 Sep 8. doi: 10.1111/febs.16192. 

 • Mechanizmy różnicowania i samoodnowy komórek macierzystych 
 • Przedbiałaczkowe hematopoetyczne komórki macierzyste
 • Śledzenie klonalne i liniowe podzas różnicowania komórek krwi
 • Wykorzystanie uczenia maszynowego do analizy różnicowania pojedynczych komórek macierzystych 

Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej i komórkowej.