Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

SEKRETARIAT ds. STUDENCKICH

Sekretariat ds. studenckich Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii przyjmuje studentów i doktorantów od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 13.00. Telefony i adresy e-mail do poszczególnych pracowników sekretariatu zostały podane niżej. Ogólny adres e-mail: student.wbbib@uj.edu.pl

Prodziekan ds. dydaktyki WBBiB dr hab. Marta Michalik, prof. UJ przyjmuje studentów w czasie dyżuru w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 12.00 w gabinecie obok sekretariatu ds. studenckich (pokój D 209). W sprawach bardzo pilnych istnieje możliwość ustalenia innego terminu spotkania, ale tylko przez sekretariat ds. studenckich.

Wnioski i pisma dotyczące toku studiów (m.in. urlopów studenckich i dziekańskich, wpisu warunkowego, powtarzania przedmiotów, przepisywania ocen, itp.) należy adresować do Prodziekan ds. dydaktyki, dr hab. Marty Michalik, prof. UJ.

Wnioski w formie papierowej podpisane przez studenta można składać w sekretariacie ds. studenckich, wrzucać do skrzynek przed sekretariatem i przed wejściem do strefy lub wysyłać pocztą tradycyjną pod adres:

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Sekretariat ds. studenckich, pokój D210
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków

Na stronie WBBiB są dostępne formularze wniosków najczęściej wykorzystywanych przez studentów.

Zakres spraw obsługiwanych w sekretariacie ds. studenckich WBBiB przez poszczególnych pracowników

Mgr Anna Cielesta, tel. 12 664 60 15, e-mail: anna.cielesta@uj.edu.pl

 • prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów na kierunkach biofizyka molekularna i komórkowa (studia I i II stopnia)
 • pensum dydaktyczne
 • zawieranie umów cywilno-prawnych na zajęcia dydaktyczne (przygotowywanie i rozliczanie)
 • zamawianie zajęć dydaktycznych na innych wydziałach
 • sprawy dotyczące nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia uzyskanych za granicą.

Mgr Teresa Perun, wydziałowy koordynator ds. stypendialnych, tel. 12 664 69 32, e-mail: teresa.perun@uj.edu.pl

 • sprawy socjalne studentów WBBiB i doktorantów (stypendia naukowe, socjalne, akademiki, zapomogi)
 • prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów na kierunku Molecular Biotechnology
 • obsługa studentów zagranicznych
 • prowadzenie spraw zawiązanych z tokiem studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej
 • sprawy dotyczące nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia uzyskanych za granicą.

Agata Rybarczyk, tel. 12 664 60 00, e-mail: agata.rybarczyk@uj.edu.pl

 • prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów na kierunkach biotechnologia i biotechnologia molekularna,
 • praktyki studenckie
 • dyplomy licencjackie i magisterskie
 • archiwum wydziałowe.

Mgr Dorota Żołnierczyk, tel. 12 664 54 51, e-mail: dorota.zolnierczyk@uj.edu.pl

 • prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów na kierunkach biochemia (studia I i II stopnia)
 • prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów na kierunkach bioinformatyka (studia I i II stopnia)
 • harmonogramy studiów
 • rejestracja na przedmioty
 • udział w komisjach wydziałowych.