Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O WYDZIALE

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii został utworzony w 2002 roku. WBBiB powstał w oparciu o Instytut Biologii Molekularnej działający od początku lat 70. XX wieku jako część Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. O wysokiej pozycji WBBiB świadczy status KNOW przyznany przez MNiSW w roku 2014 (zob. Konsorcjum Cell-Mol-Tech) jak również najwyższa kategoria A+ nadana wydziałowi dwukrotnie (w roku 2013 a następnie w roku 2017) w procesie parametryzacji polskich placówek naukowo-badawczych.

W skład WBBiB wchodzi szesnaście zakładów i jedna pracownia (zob. Zakłady i Pracownie). Na Wydziale zatrudnionych jest ponad 230 osób, w tym blisko 145 pracowników naukowych. Obecnie Wydziałem kieruje prof. dr hab. Zbigniew Madeja (Dziekan) we współpracy z dr hab. Martą Michalik (Prodziekan ds. dydaktyki), prof. dr hab. Jolantą Jurą (Prodziekan ds. nauki i współpracy naukowej) oraz dr. hab. Ryszardem Gurbielem (Prodziekan ds. ogólnych).

Badania prowadzone na Wydziale dotyczą biochemicznych, biofizycznych i biotechnologicznych aspektów funkcjonowania obiektów biologicznych, zaczynając od poziomu pojedynczych molekuł, poprzez komórki, tkanki po całe organizmy – rośliny i zwierzęta. Doskonale wyposażone laboratoria pozwalają pracownikom WBBiB na stosowanie szeregu specjalistycznych i zaawansowanych technik. W skali kraju, WBBiB przoduje pod względem wysokości funduszy pozyskiwanych na badania, liczby publikowanych artykułów (zob. Publikacje) oraz liczby cytowań.

Wieloletnią tradycją Wydziału jest „Szkoła zimowa", na której wyniki swych prac prezentują zarówno naukowcy z WBBiB, jak również badacze z innych, krajowych i zagranicznych, uczelni. Ponadto, przedstawiciele WBBiB są organizatorami lub współorganizatorami kilku konferencji rocznie (zob. Konferencje).

W ramach działalności naukowej współpracujemy z kilkudziesięcioma ośrodkami w Polsce i na całym świecie, a w ostatnich latach, prowadzimy także projekty badawcze z przedsiębiorstwami z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. Na Wydziale działa również Bank Komórek – jednostka ta posiada zgodę Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej wyłączeń szpitalnych (HE-ATMP), wykorzystywanych u ludzi do przyspieszenia regeneracji ubytków naskórka oraz tkanki łącznej. Informacje dla firm zaintersowanych zleceniem badań pracownikom WBBiB są dostępne na podstronie Współpraca z firmami.

Oferta edukacyjna Wydziału obejmuje cztery kierunki „bio": Biotechnologię, Biofizykę, Biochemię i Bioinformatykę (zob. Oferta studiów). Na Wydziale prowadzone są również studia doktoranckie (III stopnia) oraz studia podyplomowe. Dzięki nowoczesnym programom nauczania, dużemu udziałowi zajęć praktycznych oraz krajowym i zagranicznym stażom absolwenci WBBiB są doskonale przygotowani do pracy laboratoryjnej, przemysłowej lub badawczej w wybranej specjalności. Warto podkreślić, że nasze kierunki studiów zajmują od lat czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez fundację edukacyjną „Perspektywy".

Pracownicy, doktoranci oraz studenci angażują się także w liczne przedsięwzięcia popularyzujące naukę (zob. Dla szkół). Do najpopularniejszych z nich należą „Spotkania w samo południe z biochemią, biofizyką i biotechnologią", czyli cykl wykładów przeznaczony dla licealistów oraz osób zainteresowanych tematyką przyrodniczą odbywający się w semestrze zimowym.

Przy Wydziale działają trzy studeckie koła naukowe: biotechnologiczny „Mygen", biofizyczny „Nobel" oraz biochemiczny „N.zyme", jak również Fundacja im. prof. Zygmunta Wasylewskiego, której celem jest wspieranie działalności dydaktycznej i naukowej WBBiB (zob. Fundacja dla WBBiB). Wydział wydaje również w wersji elektronicznej własny magazyn „Triplet" (zob. Kwartalnik „Triplet").