Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Biofizyki

dr hab. Anna Wiśniewska-Becker
stanowisko: profesor uczelni
pokój: B001 (3.01.43), telefon: 12 664 63 55, e-mail: anna.m.wisniewska@uj.edu.pl

prof. dr hab. Tadeusz Sarna, profesor z tytułem honorowym profesora zwyczajnego
pokój: A038 (3.01.32), telefon: 12 664 64 27, e-mail: tadeusz.sarna@uj.edu.pl

prof. dr hab.  Witold Mora de Korytowo-Korytowski, profesor 
pokój: A005 (4.01.28), telefon: 12 664 65 17, e-mail: witold.korytowski@uj.edu.pl

dr hab. Anna Pawlak, adiunkt
pokój: B021 (3.01.29), telefon: 12 664 64 25, e-mail: anna.pawlak@uj.edu.pl

dr Tomasz Panz, profesor uczelni
pokój: A003 (4.01.30), telefon: 12 664 65 14, e-mail: tomasz.panz@uj.edu.pl

dr Michał Sarna, adiunkt
pokój: C027 (2.01.28), telefon: 12 664 61 50, e-mail: michal.sarna@uj.edu.pl

dr inż. Krystian Mokrzyński, asystent
pokój: B045 (3.01.39), telefon: 12 664 63 42, e-mail: krystian.mokrzynski@uj.edu.pl

dr Grzegorz Szewczyk, samodzielny biolog
pokój: B044 (3.01.40), telefon: 12 664 64 40, e-mail: grzegorz.szewczyk@uj.edu.pl

mgr Paweł Pabisz, samodzielny biolog
pokój: B033 (3.01.11), telefon: 12 664 64 26, e-mail: pawel.pabisz@uj.edu.pl

mgr Olga Wiecheć-Cudak, samodzielny biolog
pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28, e-mail: olga.wiechec@uj.edu.pl

 

mgr Michał Sabat, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28

mgr Olga Wiecheć-Cudak, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28

mgr Mateusz Wojtala, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28

 • Stres oksydacyjny w zaburzeniach struktury i funkcji komórki
 • Modyfikacja oksydacyjna biomolekuł indukowana światłem
 • Rola tlenku azotu w odpowiedzi komórek nowotworowych na terapię fotodynamiczną
 • Wodoronadtlenki cholesterolu i ich rola w patogenezie miażdżycy 
 • Udział melanin i karotenoidów w fotoprotekcji
 • Rola zjawisk fotodynamicznych w uszkodzeniach siatkówki i rozwoju chorób degeneracyjnych oka
 • Antyutleniające właściwości plazmalogenów
 • Domenowa struktura błon, wpływ stresu oksydacyjnego i antyutleniaczy
 • Liposomy jako nośniki fotosensybilizatorów w PDT
 • Wpływ lizenin na błony modelowe
 • Właściwości fotobiofizyczne nowej generacji fotosensybilizatorów do PDT
 • Rola TUDCA w ochronie fotoreceptorów przed fotouszkodzeniem.
 • Rola produktów utlenienia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w fotouszkodzeniu komórek siatkówki.

 • hodowle komórek prawidłowych i nowotworowych
 • naświetlanie różnymi źródłami światła w zakresie UV-VIS
 • techniki biologii molekularnej (qRT-PCR, western blot)
 • spektroskopia, tlenometria i pułapkowanie spinowe ERP
 • bezpośrednia detekcja fosforescencji tlenu singletowego
 • nanosekundowa fotoliza błyskowa
 • mikroskopia sił atomowych
 • laserowa skaningowa mikroskopia konfokalna

 1. Tadeusz Sarna: W jaki sposób zależne od wieku modyfikacje oksydacyjne neuromelaniny i melaniny RPE wpływają na ich ochronne właściwości w mózgu i oczach ludzi (2022–2026) OPUS, NCN

 1. Wiśniewska-Becker A, Wolnicka-Głubisz, A. Dual Action of Curcumin as an Anti- and Pro-Oxidant from a Biophysical Perspective. Antioxidants (Basel). 2023 Sep 6;12(9):1725. 
 2. Radzin S, Wiśniewska-Becker A, Markiewicz M, Bętkowski S, Furso J, Waresiak J, Grolik J, Sarna T, Pawlak AM. Structural Impact of Selected Retinoids on Model Photoreceptor Membranes. Membranes (Basel). 2023 Jun 1;13(6):575. 
 3. Mokrzyński, K., Sarna M., Sarna T. Photoreactivity and phototoxicity of experimentally photodegraded hair melanosomes from individuals of different skin phototypes. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 2023, 243, 112704
 4. Ito, S., Napolitano, A. Sarna, T. Wakamatsu, K.: Iron and copper ions accelerate and modify dopamine oxidation to eumelanin: implications for neuromelanin genesis. Journal of Neural Transmission (2023) 130: 29-42
 5. T. Sarna Photodynamics of melanin radicals: contribution o photoprotection by melanin. Photochemistry and Photobiology (2023) 99: 866-868
 6. Mokrzyński K, Krzysztyńska-Kuleta O, Wojtala M, Wnuk D, Sarna M, Sarna T. Can L-Ascorbic Acid and trans-Resveratrol protect HaCaT cells from Fine Particulate Matter Toxicity? Photochemistry and Photobiology, 2023, doi: 10.1111/php.13596
 7. Zucca FA, Capucciati A, Bellei C, Sarna M, Sarna T, Monzani E, Casella L, Zecca L. Neuromelanins in brain aging and Parkinson's disease: synthesis, structure, neuroinflammatory, and neurodegenerative role. IUBMB Life. 2023 Jan;75(1):55-65.
 8. Wolnicka-Glubisz A, Olchawa M, Duda M, Pabisz P, Wisniewska-Becker A. The Role of Singlet Oxygen in Photoreactivity and Phototoxicity of Curcumin. (2023) Photochem Photobiol. Jan;99(1):57-67
 9. Zbyradowski M, Duda M, Wisniewska-Becker A, Heriyanto, Rajwa W, Fiedor J, Cvetkovic D, Pilch M and Fiedor L. Triplet-driven chemical reactivity of β-carotene and its biological implications. Nat Commun. 2022 May 5;13(1):2474. 
 10. Pabisz P, Bazak J, Girotti AW and Korytowski W. Anti-steroidogenic effects of cholesterol hydroperoxide trafficking in MA-10 Leydig cells: Role of mitochondrial lipid peroxidation and inhibition thereof by selenoperoxidase GPx4. Biochem Biophys Res Commun. 2022 Feb 5;591:82-87.
 11. Kania A, Tejchman W, Pawlak AM, Mokrzyński K, Różanowski B, Musielak BM and Greczek-Stachura M, Preliminary Studies of Antimicrobial Activity of New Synthesized Hybrids of 2-Thiohydantoin and 2-Quinolone Derivatives Activated with Blue Light. Molecules. 2022, 27(3): 1069 
 12. Różanowska MB, Pawlak A and Różanowski B. Products of Docosahexaenoate Oxidation as Contributors to Photosensitising Properties of Retinal Lipofuscin. Int. J. Mol. Sci. 2021; 22(7):3525.
 13. Mokrzyński K, Krzysztyńska-Kuleta O, Zawrotniak M, Sarna M, Sarna T. Fine Particulate Matter-Induced Oxidative Stress Mediated by UVA-Visible Light Leads to Keratinocyte Damage. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 10645.
 14. Mokrzynski K, Ito S, Wakamatsu K, Camenish TG, Sarna T, Sarna M. Photoreactivity of Hair Melanin from Different Skin Phototypes-Contribution of Melanin Subunits to the Pigments Photoreactive Properties.  Int J Mol Sci. 2021 Apr 24;22(9):4465. 
 15. Sułkowski M, Kot M, Badyra B, Paluszkiewicz A, Płonka PM, Sarna M, Michalczyk-Wetula D, Zucca FA, Zecca L, Majka M. Highly Effective Protocol for Differentiation of Induced Pluripotent Stem Cells (iPS) into Melanin-Producing Cells. Int J Mol Sci. 2021 Nov 26;22(23):12787
 16. Krzysztynska-Kuleta OI, Olchawa MM, Sarna TJ. Melanopsin Signaling Pathway in HEK293 Cell Line with Stable Expression of Human Melanopsin: Possible Participation of Phospholipase C beta 4 and Diacylglycerol. Photochem Photobiol 2021 Sep;97(5):1136-1144.
 17. Sabat M, Wisniewska-Becker A, Markiewicz M, Marzec KM. , Dybaś J, Furso J, Pabisz P, Duda M and Pawlak A Tauroursodeoxycholic acid (TUDCA) : lipid interactions and antioxidant properties of TUDCA studied in model of photoreceptor membranes. Membranes. 2021;  11(5): 327.
 18. Olchawa MM, Szewczyk GM, Zadlo AC, Sarna MW, Wnuk D, Sarna TJ. The Effect of Antioxidants on Photoreactivity and Phototoxic Potential of RPE Melanolipofuscin Granules from Human Donors of Different Age. Antioxidants  Basel). 2020 Oct 26;9(11):1044. 
 19. Olchawa, MM, Szewczyk, GM, Zadlo AC, Krzysztynska-Kuleta, OL Sarna TJ. The effect of aging band antioxidants on photoreactivity and phototoxicity of human melanosomes: an in vitro study. Pigment Cell and Melanoma Research 2020 1-13. 
 20. Serda M, Szewczyk G, Krzysztyńska-Kuleta O, Korzuch J, Dulski M, Musioł R and Sarna T. Developing [60]Fullerene Nanomaterials for Better Photodynamic Treatment of Non-Melanoma Skin Cancers ACS Biomater. Sci. Eng. 2020; 6 5930–40.

 • Rola produktów peroksydacji cholesterolu w patogenezie chorób człowieka
 • Rola tlenku azotu w modyfikacji odpowiedzi komórek nowotworowych na procesy terapeutyczne
 • Wpływ wybranych retinoidów (all-trans retinalu i all-trans retinolu) na własności strukturalne błon
 • Wpływ plazmalogenów na aktywność fagocytarną komórek nabłonka upigmentowanego siatkówki (ARPE-19)
 • Rola kwasu tauroursodeoksycholowego (TUDCA) w ochronie komórek nabłonka upigmentowanego siatkówki (ARPE-19) przed stresem oksydacyjnym
 • Fototoksyczność wybranych produktów utleniania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w komórkach nabłonka upigmentowanego siatkówki (ARPE-19)
 • Porównanie fotoreaktywności ekstraktów lipidowych błon Brucha izolowanych z oczu ludzkich od donorów w młodym i starszym wieku
 • Analiza właściwości fotochemicznych wybranych pochodnych chinoliny w układach modelowych.
 • Funkcja i struktura filmu łzowego
 • Wpływ stresu oksydacyjnego oraz antyutleniaczy na własności błon
 • Zastosowanie liposomów jako nośników leków i fotosensybilizatorów
 • Anty- i pro-oksydacyjne własności karotenoidów
 • Badania lokalizacji protoporfiryny IX w komórkach raka prostaty (PC3) poddanych działaniu kwasu 5-aminolewulinowego; określenie uszkodzeń peroksydacyjnych wywołanych akcją fotodynamiczną
 • Dystrybucja Protoporfiryny IX w komórkach melanomy ludzkiej, poddanej działaniu kwasu 5-ALA
 • Ochronna rola mimetyków tioredoksyny w stresie świetlnym indukowanym w komórkach nabłonka barwnikowego siatkówki (ARPE-19)
 • Porównanie ochronnych właściwości flawonoidów (kwercetyna, kaempferol) w stresie świetlnym indukowanym w komórkach nabłonka barwnikowego siatkówki (ARPE-19)

podstawy biologii komórki, podstawy chemii fizycznej, zainteresowanie metodami spektroskopowymi, dobra znajomość języka angielskiego.