Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Biofizyki

dr hab. Anna Wiśniewska-Becker
stanowisko: profesor uczelni
pokój: B001 (3.01.43), telefon: 12 664 63 55

prof. dr hab. Tadeusz Sarna, profesor z tytułem honorowym profesora zwyczajnego
pokój: A038 (3.01.32), telefon: 12 664 64 27

prof. dr hab.  Witold Mora de Korytowo-Korytowski, profesor 
pokój: A005 (4.01.28), telefon: 12 664 65 17

dr hab. Anna Pawlak, adiunkt
pokój: B021 (3.01.29), telefon: 12 664 64 25

dr hab. Andrzej Żądło, adiunkt
pokój: B045 (3.01.39), telefon: 12 664 63 42

dr Magdalena Olchawa, adiunkt
pokój: C027 (2.01.28), telefon: 12 664 61 50

dr Tomasz Panz, adiunkt
pokój: A003 (4.01.30), telefon: 12 664 65 14

dr Michał Sarna, adiunkt
pokój: C027 (2.01.28), telefon: 12 664 61 50

dr Jerzy Bazak, asystent
pokój: B033 (3.01.11), telefon: 12 664 64 26

mgr Justyna Furso, samodzielny biolog
pokój: B021 (3.01.29), telefon: 12 664 64 25

mgr Paweł Pabisz, samodzielny biolog
pokój: B033 (3.01.11), telefon: 12 664 64 26

dr Grzegorz Szewczyk, samodzielny biolog
pokój: B044 (3.01.40), telefon: 12 664 64 40

inż. Barbara Czuba-Pełech, st. specj. naukowo-techniczny
pokój: A001 (4.01.31), telefon: 12 664 65 29

mgr inż. Krystian Mokrzyński, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28

mgr Michał Sabat, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28

mgr Mateusz Wojtala, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28

 • Stres oksydacyjny w zaburzeniach struktury i funkcji komórki
 • Modyfikacja oksydacyjna biomolekuł indukowana światłem
 • Rola tlenku azotu w odpowiedzi komórek nowotworowych na terapię fotodynamiczną
 • Wodoronadtlenki cholesterolu i ich rola w patogenezie miażdżycy 
 • Udział melanin i karotenoidów w fotoprotekcji
 • Rola zjawisk fotodynamicznych w uszkodzeniach siatkówki i rozwoju chorób degeneracyjnych oka
 • Antyutleniające właściwości plazmalogenów
 • Domenowa struktura błon, wpływ stresu oksydacyjnego i antyutleniaczy
 • Liposomy jako nośniki fotosensybilizatorów w PDT
 • Wpływ lizenin na błony modelowe
 • Właściwości fotobiofizyczne nowej generacji fotosensybilizatorów do PDT
 • Rola TUDCA w ochronie fotoreceptorów przed fotouszkodzeniem.
 • Rola produktów utlenienia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w fotouszkodzeniu komórek siatkówki.

 • hodowle komórek prawidłowych i nowotworowych
 • naświetlanie różnymi źródłami światła w zakresie UV-VIS
 • techniki biologii molekularnej (qRT-PCR, western blot)
 • spektroskopia, tlenometria i pułapkowanie spinowe ERP
 • bezpośrednia detekcja fosforescencji tlenu singletowego
 • nanosekundowa fotoliza błyskowa
 • mikroskopia sił atomowych
 • laserowa skaningowa mikroskopia konfokalna

 1. Witold Korytowski: Inhibitory BET bromodomenowe I poprawa skuteczności terapii przeciwnowotworowej glejaka wielopostaciowego. (2017–2022). OPUS, NCN.
 2. Witold Korytowski: Zaburzenia metabolizmu energetycznego i odwrotnego transportu cholesterolu w makrofagach pod wpływem wodoronadtlenków cholesterolu w utlenionych LDL (2017–2020), HARMONIA, NCN.
 3. Tadeusz Sarna: Badanie mechanizmów fototoksyczności melaniny w komórkach in vitro oraz układach modelowych (2018–2022) OPUS, NCN
 4. Justyna Furso: Rola bis-retinoidu A2E w modyfikacji właściwości fotochemicznych i fototoksycznych wybranych kompleksów w układach modelowych i komórkach nabłonka upigmentowanego siatkówki in vitro. (2019–2022) PRELUDIUM, NCN.
 5. Grzegorz Szewczyk: Opracowanie metody bezpośredniego pomiaru tlenu singletowego generowanego w żywych komórkach eukariotycznych (2021–2022), Miniatura 5, NCN.
 6. Krystian Mokrzyński: Znaczenie światła słonecznego w toksyczności pyłów zawieszonych dla komórek skóry ludzkiej. (2020–2022) PRELUDIUM, NCN

 1. Serda M, Szewczyk G, Krzysztyńska-Kuleta O, Korzuch J, Dulski M, Musioł R and Sarna T. Developing [60]Fullerene Nanomaterials for Better Photodynamic Treatment of Non-Melanoma Skin Cancers ACS Biomater. Sci. Eng. 2020; 6 5930–40
 2. Kossakowska-Zwierucho M, Szewczyk G, Sarna T, Nakonieczna J. Farnesol potentiates photodynamic inactivation of Staphylococcus aureus with the use of red light-activated porphyrin TMPyP Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. 2020; 206 111863
 3. Kleszczyński K, Kim T-K, Bilska K, Sarna M, Mokrzyński K, Stagemann A, Pyza E, Reiter RJ, Steinbrink K, Bohm M, Slominski AT. Melatonin exerts oncostatic capacity and decreases melanogenesis in human MNT-1 melanoma cells. J. Pinneal. Res. 2019;00e12610
 4. Mokrzyński K, Krzysztyńska-Kuleta O, Zawrotniak M, Sarna M, Sarna T. Fine Particulate Matter-Induced Oxidative Stress Mediated by UVA-Visible Light Leads to Keratinocyte Damage. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 10645
 5. Furso J, Żądło A, Szewczyk G, Sarna T. Photoreactivity of Bis-retinoid A2E Complexed with a Model Protein in Selected Model Systems. Cell. Biochem. Biophys. 2020, 78(4):415-427
 6. Krzysztynska-Kuleta OI, Olchawa MM, Sarna TJ. Melanopsin Signaling Pathway in HEK293 Cell Line with Stable Expression of Human Melanopsin: Possible Participation of Phospholipase C beta 4 and Diacylglycerol. Photochem Photobiol 2021 Sep;97(5):1136-1144.
 7. Olchawa MM, Szewczyk GM, Zadlo AC, Sarna MW, Wnuk D, Sarna TJ. The Effect of Antioxidants on Photoreactivity and Phototoxic Potential of RPE Melanolipofuscin Granules from Human Donors of Different Age. Antioxidants (Basel). 2020 Oct 26;9(11):1044. 
 8. Olchawa, MM, Szewczyk, GM, Zadlo AC, Krzysztynska-Kuleta, OL Sarna TJ. The effect of aging band antioxidants on photoreactivity and phototoxicity of human melanosomes: an in vitro study. Pigment Cell and Melanoma Research 2020 1-13, Doi: 10.1111/pcmr.12914
 9. Olchawa MM, Krzysztynska-Kuleta OI, Mokrzynski KT, Sarna PM, Sarna TJ. Quercetin protects ARPE-19 cells against photic stress mediated by the products of rhodopsin photobleaching. Photochem Photobiol Sci. 2020 Aug 1;19(8):1022-1034.
 10. Olchawa M, Krzysztynska-Kuleta O, Duda M, Pawlak A, Pabisz P, Czuba-Pelech B, Sarna T. In vitro phototoxicity of rhodopsin photobleaching products in the retinal pigment epithelium (RPE). Free Radic Res. 2019 Apr;53(4):456-471
 11. Xuan W, Huang L, Wang Y, Hu X, Szewczyk G, Huang YY, El-Hussein A, Bommer JC, Nelson ML, Sarna T, Hamblin MR. Amphiphilic tetracationic porphyrins are exceptionally active antimicrobial photosensitizers: In vitro and in vivo studies with the free-base and Pd-chelate. J Biophotonics. 2019 Aug;12(8):e201800318
 12. Kozinska, A, Zadlo, A, Labuz P, Broniec A, Pabisz P, Sarna T. The ability of functionalized fullerenes and surface-modifiedTiO2 nanoparticles to photose3nsitize peroxidation of lipids in selected model systems. Photochem. Photobiol. 2019, 98: 227-236
 13. Zadlo A, Szewczyk G, Sarna M, Camenisch TG, Sidabras JW, Ito S, Wakamatsu K, Sagan F, Mitoraj M, Sarna T. Photobleaching of pheomelanin increases its phototoxic potential: Physicochemical studies of synthetic pheomelanin subjected to aerobic photolysis. Pigment Cell Melanoma Res. 2019 May;32(3):359-372
 14. Fahey JM, Korytowski W, Girotti AW. Upstream signaling events leading to elevated production of pro-survival nitric oxide in photodynamically-challenged glioblastoma cells. Free Radic Biol Med. 2019 Jun;137:37-45.
 15. Girotti AW, Korytowski W. Cholesterol Peroxidation as a Special Type of Lipid Oxidation in Photodynamic Systems. Photochem Photobiol. 2019 Jan;95(1):73-82.
 16. Bazak J, Korytowski W, Girotti A. Bystander Effects of Nitric Oxide  in Cellular Models of Anti-tumor Photodynamic Therapy, Cancers. Published on-line 2019.
 17. Pawlak AM, Olchawa M, Koscielniak A, Zadlo A, Broniec B, Oles T and Sarna TJ, Oxidized Lipids Decrease Phagocytic Activity of ARPE-19 Cells In Vitro. Eur. J. Lipid Sci. Tech., 2019, 121 (9)
 18. Augustyn B, Stepien P, Poojari C, Mobarak E, Polit A, Wisniewska-Becker A, Róg T. Cholesteryl Hemisuccinate Is Not a Good Replacement for Cholesterol in Lipid Nanodiscs. J Phys Chem B. 2019 Nov 21;123(46):9839-9845.
 19. Bazak J, Korytowski W, Girotti AW. Nitric oxide-mediated bystander effects in photodynamic therapy. Trends in Photochemistry & Photobiology. 2019 Vol. 18, 59-67

 • Rola produktów peroksydacji cholesterolu w patogenezie chorób człowieka
 • Rola tlenku azotu w modyfikacji odpowiedzi komórek nowotworowych na procesy terapeutyczne
 • Wpływ wybranych retinoidów (all-trans retinalu i all-trans retinolu) na własności strukturalne błon
 • Wpływ plazmalogenów na aktywność fagocytarną komórek nabłonka upigmentowanego siatkówki (ARPE-19)
 • Rola kwasu tauroursodeoksycholowego (TUDCA) w ochronie komórek nabłonka upigmentowanego siatkówki (ARPE-19) przed stresem oksydacyjnym
 • Fototoksyczność wybranych produktów utleniania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w komórkach nabłonka upigmentowanego siatkówki (ARPE-19)
 • Porównanie fotoreaktywności ekstraktów lipidowych błon Brucha izolowanych z oczu ludzkich od donorów w młodym i starszym wieku
 • Analiza właściwości fotochemicznych wybranych pochodnych chinoliny w układach modelowych.
 • Funkcja i struktura filmu łzowego
 • Wpływ stresu oksydacyjnego oraz antyutleniaczy na własności błon
 • Zastosowanie liposomów jako nośników leków i fotosensybilizatorów
 • Anty- i pro-oksydacyjne własności karotenoidów
 • Badania lokalizacji protoporfiryny IX w komórkach raka prostaty (PC3) poddanych działaniu kwasu 5-aminolewulinowego; określenie uszkodzeń peroksydacyjnych wywołanych akcją fotodynamiczną
 • Dystrybucja Protoporfiryny IX w komórkach melanomy ludzkiej, poddanej działaniu kwasu 5-ALA
 • Ochronna rola mimetyków tioredoksyny w stresie świetlnym indukowanym w komórkach nabłonka barwnikowego siatkówki (ARPE-19)
 • Porównanie ochronnych właściwości flawonoidów (kwercetyna, kaempferol) w stresie świetlnym indukowanym w komórkach nabłonka barwnikowego siatkówki (ARPE-19)

podstawy biologii komórki, podstawy chemii fizycznej, zainteresowanie metodami spektroskopowymi, dobra znajomość języka angielskiego.