Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WYDZIAŁOWY KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE MŁODYCH NAUKOWCÓW I DOKTORANTÓW

W 2022 ROKU KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ DOKTORANTÓW JEST ZAWIESZONY
Wydziałowy Konkurs na Projekty Badawcze Młodych Naukowców oraz Doktorantów realizowany jest w oparciu o środki z dotacji celowej MNiSW oraz budżetu WBBiB UJ. Ogólne zasady Konkursu zostały sformułowane w Uchwałach Rady WBBiB z dnia 17 maja 2011 r., 24 kwietnia 2012 r., 21 kwietnia 2015 r., 8 grudnia 2015 r. oraz 21 stycznia 2020 r.
 
Zgodnie z regulaminem o sfinansowanie projektu badawczego mogą się ubiegać pracownicy Wydziału, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35 roku życia oraz uczestnicy studiów doktoranckich, którzy w chwili składania wniosku są na I-IV roku studiów. Decyzją Rady WBBiB z dnia 21 stycznia 2020 r. do Konkursu mogą przystępować również młodzi pracownicy Wydziału, zatrudnieni na tzw. stanowiskach technicznych i spełniający powyższe kryterium wiekowe
 
Tematyka projektów musi się pokrywać z zadeklarowanym profilem badań prowadzonych w Zakładzie/Pracowni, z którego/której wywodzi się wnioskodawca, jednakże projekt nie może być częścią innego, aktualnie realizowanego projektu badawczego.
 
Oceny wniosków i wyboru projektów do finansowania dokonuje specjalna komisja powołana przez Radę Wydziału. W skład Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Młodych Naukowców oraz Uczestników Studiów Doktoranckich wchodzą:
  • dr hab. Aneta Kasza
  • dr hab. Paweł Mak
  • prof. dr hab. Jarosław Czyż
  • prof. dr hab. Witold Mora de Korytowo-Korytowski
  • prof. dr hab. Leszek Fiedor – przewodniczący.