Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

PRACA NOCNA

Zgodnie z zarządzeniem nr 144 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku 
każda osoba przebywająca w godzinach nocnych (od 22.00 do 6.00) w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego zobowiązana jest do wcześniejszego uzyskania na to pozwolenia oraz do każdorazowego zarejestrowania swojej obecności w budynku w stosownym rejestrze.

Zarządzenie ma na celu zapewnienia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz sprawnej ewakuacji w sytuacji zagrożenia. 

Niestosowanie się do Zasad przebywania w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego w godzinach nocnych może skutkować odpowiedzialnością określoną w Kodeksie pracy, Kodeksie cywilnym, w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminie pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Poniżej, w części pliki do pobrania, znajduje się formularz wniosku o zezwolenie na przebywanie w obiekcie UJ w godzinach nocnych, który należy uzupełnić i przekazać do Sekretariatu ds. ogólnych.

Pracownicy posiadający zezwolenie lub udokumentowaną zgodę na przebywanie w obiektach na terenie III Kampusu UJ w godzinach nocnych rejestrują swoją obecność za pomocą formularza dostępnego poprzez stronę internetową: rpn.dak.uj.edu.pl

Logowanie odbywa się przy użyciu danych do logowania w poczcie uniwersyteckiej. Rejestracji należy dokonywać w czasie rzeczywistym w godzinach od 22:00 do 6:00.

Ewentualne problemy w zakresie rejestracji czasu pracy nocnej prosimy zgłaszać pod adresem: marek.put@uj.edu.pl

Pliki do pobrania
pdf
Wniosek o zezwolenie na przebywanie w obiekcie UJ w godzinach nocnych