Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DOKTORATY

2019

mgr Klaudia Arciszewska

Data obrony: 17.12.2020 
Promotor: dr hab. Wojciech Strzałka
Tytuł i streszczenie pracy: Identyfikacja i charakterystyka aptameru DNA wiążącego metkę lizylową – zastosowanie w chromatografii powinowactwa białek rekombinowanych
Recenzja 1: prof. dr hab. Ewa Śledziewska-Gójska (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa)
Recenzja 2: prof. dr. hab. Grzegorz Węgrzyn (Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański)

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej

mgr inż. Mariusz Madej

Data obrony: 13.12.2019
Promotor: prof. dr hab. Jan Potempa
Tytuł i streszczenie pracy: Structural and functional characterization of unique peptide transporter from Gram-negative bacteria Porphyromonas gingivalis
Recenzja 1: prof. dr hab. Jacek Otlewski (Uniwersytet Wrocławski)
Recenzja 2: prof. Matthias Bochtler (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie)

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej

mgr Piotr Konieczny

Data obrony: 13.12.2019
Promotor: prof. dr hab. Jolanta Jura
Tytuł i streszczenie pracy: Charakterystyka mysiego modelu badawczego K14-Cre/Zc3h12aflox/flox oraz rola MCPIP1 w procesach fizjologicznych i patofizjologicznych naskórka
Recenzja 1: prof. dr hab. Alicja Żylicz (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa
Recenzja 2: prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu) 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej

dr Ewa Podgórska

Data obrony: 24.09.2019
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Urbańska
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Słomiński
Tytuł i streszczenie pracy: Wybrane aspekty działania witaminy B3 jako czynnika wspomagającego  leczenie czerniaków
Recenzja 1: prof. dr hab. Małgorzata Kajta
Recenzja 2: dr hab. Cezary Skobowiat

dr Tomasz Klaus

Data obrony: 24.09.2019
Promotor: prof. dr hab. Joanna Bereta
Tytuł i streszczenie pracy: Innowacyjne odczynniki do diagnostyki grup krwi. Badanie właściwości mysich przeciwciał lgG3 oraz lgM wywołujących hemaglutynację
Recenzja 1: prof. dr hab. Dominika Nowis
Recenzja 2: prof. dr hab. Marcin Czerwiński

dr Natalia Stach

Data obrony: 20.09.2019 
Promotor: dr hab. Grzegorz Dubin
Tytuł i streszczenie pracy: Charakterystyka biochemiczna i strukturalna wybranych
proteaz Staphylococcus aureus

Recenzja 1: prof. dr hab. Andrzej Szczepaniak
Recenzja 2: dr hab. Sylwia Radziewicz-Motowidło

dr Beata Bugara

Data obrony: 05.07.2019
Promotor: prof. dr hab. Jolanta Jura
Tytuł i streszczenie pracy: Rola białka MCPI Pl w odpowiedzi keratynocytów na stres
Recenzja 1: prof. dr hab. Joanna Narbutt
Recenzja 2: prof. dr hab. Jacek Szepietowski

dr Gabriela Zielińska

Data obrony: 04.07.2019
Promotor: dr hab. Benedykt Władyka
Tytuł i streszczenie pracy: Identyfikacja i charakterystyka proteazy fibrynolitycznej (MfpA) produkowanej przez bakterie z rodzaju Microbacterium
Recenzja 1: prof. dr hab. Marcin Drąg
Recenzja 2: dr hab. Paweł Kaszycki

dr Mateusz Tomczyk

Data obrony: 03.07.2019
Promotor: prof. dr hab. Józef Dulak
Promotor pomocniczy: dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior
Tytuł i streszczenie pracy: Wrodzona odpowiedź odpornościowa w następstwie zawału serca – znaczenie makrofagów tkankowych i oksygenazy  hemowej-1
Recenzja 1: prof. dr hab. Andrzej Szuba
Recenzja 2: dr hab. Paweł Dobrzyń

dr Izabela Ciastoń

Data obrony: 02.07.2019
Promotor: dr hab. Joanna Kozieł
Tytuł i streszczenie pracy: Niezależna od aktywności proteolitycznej rola biologiczna gingipain Porphyromonas gingivalis w regulacji układu odpornościowego
Recenzja 1: prof. dr hab. Adam Lesner
Recenzja 2: dr hab. Anna Brzostek

dr Krzysztof Berniak

Data obrony: 14.06.2019
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Dobrucki
Tytuł i streszczenie pracy: Dynamika białek XRCC1 i HP18 w ogniskach naprawy DNA – badania metodą FCS
Recenzja 1: prof. dr hab. inż. Marek Langner
Recenzja 2: dr hab. Dariusz Smoliński

dr Aleksandra Pęcak

Data obrony: 11.06.2019 
Promotor: prof. dr hab. Adam Dubin
Promotor pomocniczy: dr hab. Grzegorz Dubin
Tytuł pracy: Poszukiwanie i charakterystyka nowych inhibitorów oddziaływania białek MDM/ MDMX z białkiem p53
Recenzja 1: prof. dr hab. Maciej Żylicz
Recenzja 2: prof. dr hab. Jacek Otlewski

dr Katarzyna Wawak

Data obrony: 7.06.2019 
Promotor: prof. dr hab. Witold Mora de Korytowo-Korytowski
Tytuł  pracy: Rola białek transportu steroli z rodziny StAR w promowaniu stresu oksydacyjnego przez wodoronadtlenki cholesterolu 7-00H w komórkach aktywowanych makrofagów; mechanizm i cytotoksyczne konsekwencje
Recenzja 1: prof. dr hab. Krzysztof Gwoździński
Recenzja 2: prof. dr hab. Ryszard T. Smoleński

dr Anna Niewiarowska-Sendo

Data obrony: 31.05.2019
Promotor: dr hab. lbeth Guevara-Lora
Tytuł i streszczenie pracy: Dimeryzacja receptora bradykininy  82 z receptorem dopaminergicznym  D2 oraz wpływ oddziaływań pomiędzy nimi na wybrane funkcje komórek śródbłonka
Recenzja 1: prof. dr hab. Maria Ciemerych-Litwinienko
Recenzja 2: prof. dr hab. Małgorzata Kajta

dr Elżbieta Karnas

Data obrony: 26.04.2019
Promotor: dr hab.Ewa Zuba-Surma
Tytuł i streszczenie: Wpływ pęcherzyków zewnątrzkomórkowych z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych na potencjał hematopoetycznych krwiotwórczych komórek macierzystych krwi pępowinowej
Recenzenzja 1: prof. dr hab. Bogusław Machaliński
Recenzenzja 2: dr hab.Aleksandra Klimczak

dr Alicia Wong

Data obrony: 05.04.2019 r.
Promotor: dr hab. Joanna Kozieł
Tytuł i streszczenie rozprawy: Citrullination of LL-37 as a mechanism that selectively controls immunostimulatory potential of DNA
Recenzja 1: prof. dr hab. Elżbieta Jagusztyn-Krynicka
Recenzja 2: prof. dr hab. n. med. Jakub Fichna

dr Magdalena Widziołek-Pooranachandran

Data obrony: 12.03.2019 r.
Promotor: prof. dr hab. Jan Potempa
Tytuł i streszczenie rozprawy: In vitro and in vivo modeling of the pathogenicity of Porphyromonas gingivalis
Recenzja 1: prof. dr hab. Teresa Olczak
Recenzja 2: prof. dr hab. Matthias Bochtler

dr Mateusz Wilamowski

Data obrony: 01.03.2019
Promotor: prof. dr hab. Jolanta Jura
Promotor pomocniczy: dr Andrzej Górecki
Tytuł i streszczenie rozprawy: Charakterystyka specyfiki degradacji transkryptów przez MCPIP1
Recenzenja 1: prof. dr hab. Wiesława Widłak
Recenzja 2: dr hab.Krzysztof Sobczak

dr Bożena Szelążek

Data obrony: 22.02.2019
Promotor: dr hab. Benedykt Władyka
Tytuł i streszczenie rozprawy: Analiza struktury i funkcji białek wirusowych: transglikozylazy P5 z bakteriofaga ф 6 oraz białka nukleokapsydu ludzkiego koronawirusa NL63
Recenzenja 1: prof. dr hab. Wojciech Rypniewski
Recenzja 2: dr hab.Krzysztof Sobczak

dr Michał Zdżalik

Data obrony: 08.02.2019
Promotor: dr hab. Grzegorz Dubin
Tytuł i streszczenie rozprawy: Unikalny mechanizm aktywacji proteinazy SplB gronkowca złocistego
Recenzenja 1: dr hab. Elżbieta Jankowska
Recenzja 2: dr hab. Daniel Krowarsch

dr Ewelina Dobosz

Data obrony: 05.02.2019
Promotor: dr hab. Joanna Kozieł
Tytuł i streszczenie rozprawy: Rola białka MCPIP-1 w regulacji homeostazy komórek nabłonkowych poprzez kontrolę ekspresji IL-8
Recenzenja 1: prof. dr hab. Jarosław Dziadek
Recenzja 2: dr hab. Izabela Sitkiewicz

dr Anna Łabędź-Masłowska

Data obrony: 29.01.2019
Promotor: dr hab. Ewa Zuba-Surma
Tytuł i streszczenie rozprawy: Ocena potencjału biologicznego mikropęcherzyków z hodowli antygenowo zdefiniownych komórek macierzystych szpiku kostnego dla celów regeneracji tkanek
Recenzenja 1: prof. dr hab. Anna Ciemerych-Litwinienko
Recenzja 2: prof. dr hab. Maciej Kurpisz

dr Małgorzata Kajstura

Data obrony: 18.01.2019
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Dobrucki
Tytuł i streszczenie rozprawy: Effects of geldanamycin, a ligand of heat shock protein 90,on cell cycle progression and induction of apoptosis in human lymphocytes and Jurkat cells
Recenzenja 1: dr hab. Katarzyna Piwocka
Recenzja 2: prof. dr hab. Zbigniew Kmieć

mgr Tomasz Klaus

Data obrony: 24.09.2019
Promotor: prof. dr hab. Joanna Bereta
Tytuł i streszczenie pracy: Innowacyjne odczynniki do diagnostyki grup krwi. Badanie właściwości mysich przeciwciał lgG3 oraz lgM wywołujących hemaglutynację
Recenzja 1: prof. dr hab. Dominika Nowis
Recenzja 2: prof. dr hab. Marcin Czerwiński

2018

dr Marta Adamiak

Data obrony: 18.12.2018
Promotor: dr hab. Ewa Zuba-Surma
Tytuł i streszczenie rozprawy: Charakterystyka właściwości biologicznych oraz potencjału regeneracyjnego pęcherzyków zewnątrzkomórkowych z mysich indukowanych pluripotencjalnych komórek
Recenzenja 1: prof. dr hab. Maria Ciemerych-Litwinienko
Recenzja 2: prof. dr hab. Marta Miączyńska

dr Maciej Mikulski

Data obrony: 14.12.2018
Promotor: dr hab. Agnieszka Łoboda
Tytuł i streszczenie rozprawy: Terapeutyczne aspekty modulacji aktywności oksygenazy hemowej-1 w nowotworach; rozwój metod badawczych do testów przesiewowych oraz kompleksowa charakterystyka farmakologiczna nowych inhibitorów małocząsteczkowych pod katem możliwego zastosowania klinicznego
Recenzenja 1: prof. dr hab. Dominika Nowis
Recenzja 2: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz

dr Barbara Wyroba

Data obrony: 23.11.2018
Promotor: prof. dr hab. Joanna Bereta
Tytuł i streszczenie rozprawy: ADAM17 jako potencjalny cel terapii nowotworowych – jego rola we wzroście i przerzutowaniu mysiego czerniaka oraz analiza wpływu tego białka na komórki naczyń limfatycznych
Recenzenja 1: prof. dr hab. Jacek Bigda
Recenzja 2: prof. dr hab. Piotr Widłak

dr Sylwia Krzanik

Data obrony: 16.11.2018
Promotor: prof. dr Tadeusz Holak
Tytuł i streszczenie rozprawy: Small-molecule inhibitors of protein-protein interactions in the anticancer therapy
Recenzenja 1: prof. dr hab. Jacek Otlewski
Recenzja 2: dr hab. Łukasz Berlicki

dr Adam Górka

Data obrony: 13.11.2018
Promotor: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
Promotor pomocniczy: dr Andrzej Górecki
Tytuł i streszczenie rozprawy: Analiza wewnątrzcząsteczkowych interakcji pomiędzy domenami ludzkiego czynnika transkrypcyjnego YIN YANG 1, w układzie in vitro
Recenzenja 1: prof. dr hab. Jacek Otlewski
Recenzja 2: prof. dr hab. inż. Piotr Dobryszycki

dr Łukasz Bujnowicz

Data obrony: 06.11.2018
Promotor: prof. dr hab. Artur Osyczka
Promotor pomocniczy: dr Marcin Sarewicz
Tytuł i streszczenie rozprawy: Semichinon sprzężony z klastrem żelazowo-siarkowym jako nowy element w mechanizmie działania i regulacji z rodziny cytochromów bc
Recenzenja 1: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki
Recenzja 2: dr hab. Krzysztof Gibasiewicz

dr Dorota Satała

Data obrony: 19.10.2018
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kozik
Tytuł i streszczenie rozprawy: Oddziaływanie białek adhezyjnych występujących na powierzchni komórek drożdżopodobnych grzybów zaliczanych do grupy Candida "non-albicans" z ludzkimi białkami macierzy zewnątrzkomórkowej oraz komórkami nabłonka
Recenzenja 1: prof. dr hab. Jerzy Silberring
Recenzja 2: prof. dr hab. Bogdan Walkowiak

dr Filip Bartnicki

Data obrony: 12.10.2018
Promotor: dr hab. Wojciech Strzałka
Tytuł i streszczenie rozprawy: Zastosowanie  aptamerów DNA w chromatografii białek rekombinowanych opartej na metkach fuzyjnych H3, R6, R8 oraz Tat49-57
Recenzenja 1: dr hab. Ewa Śledziewska-Gójska
Recenzja 2: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

dr Krzysztof Rataj

Data obrony: 28.09.2018
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Bojarski
Tytuł i streszczenie rozprawy: Neighboring substructures fingerprint as a new method of compound representation and its application in screening for novel selective compounds for selected serotonin receptors
Recenzenja 1: prof. Peter Kolb
Recenzja 2: dr hab. Dariusz Plewczyński

dr Aneta Buda

Data obrony: 06.07.2018
Promotor: prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki
Tytuł i streszczenie rozprawy: Fenotypowe i genetyczne typowanie bakteryjnych szczepów Staphylococcus aureus wyizolowanych z nadkażeń ran oraz nosicielstwa pacjentów z atopowym zapaleniem skóry
Recenzenja 1: prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
Recenzja 2: dr hab. n. med. Lidia Piechwicz

dr Paweł Hermanowicz

Data obrony: 03.07.2018
Promotor: prof. dr hab. Halina Gabryś
Tytuł i streszczenie rozprawy: Konstrukcja map właściwości mechanicznych próbek biologicznych w mikroskopii sił atomowych
Recenzenja 1: prof. dr hab. Małgorzata Lekka
Recenzja 2: prof. dr hab. Wiesław Nowak

dr Paweł Jedynak

Data obrony: 03.07.2018
Promotor: dr hab. Przemysław Malec
Tytuł i streszczenie rozprawy: Rola białka COP1 w regulacji biosyntezy chlorofilu i karotenoidów w Arabidopsis thaliana
Recenzenja 1: prof. dr hab. Zbigniew Miszalski
Recenzja 2: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki

dr Paulina Kuczyńska

Data obrony: 29.06.2018
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Strzałka
Tytuł i streszczenie rozprawy: Analiza wybranych aspektów funkcjonowania cyklu ksantofilowego w komórkach Phaeodactylum tricornutum w odpowiedzi na stres świetlny i temperaturowy
Recenzenja 1: dr hab. Kvetoslava Burda
Recenzja 2: prof. dr hab. Andrzej Szczepaniak

dr Maciej Michalik

Data obrony: 29.06.2018
Promotor: prof. dr hab. Leszek Fiedor
Tytuł i streszczenie rozprawy: Badanie mechanizmu przekazu energii w antenach fotosyntetycznych poprzez wymianę kofaktorów techniką rekonstrukcji
Recenzenja 1: dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel
Recenzja 2: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki

dr Karolina Wawro

Data obrony: 15.06.2018
Promotor: prof. dr hab. Joanna Bereta
Tytuł i streszczenie rozprawy: Badanie regulacji ekspresji szedazy ADAM17
Recenzenja 1: prof. dr hab. Hanna Rokita
Recenzja 2: prof. dr hab. Zdzisław Krawczyk

dr Paweł Mystek

Data obrony: 10.04.2018
Promotor: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Polit
Tytuł i streszczenie rozprawy: Przekazywanie sygnałów w układzie dopaminergicznym – lokalizacja i oddziaływanie receptora dopaminowego D1 z białkami G
Recenzenja 1: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki
Recenzja 2: prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski

dr Dominika Staniec

Data obrony: 06.02.2018 
Promotor: prof. dr hab. Jan Potempa
Tytuł i streszczenie rozprawy: Biochemiczna i strukturalna charakterystyka peptydazy cysteinowej Tpr Porphyromonas gingivalis W83
Recenzenja 1: prof. dr hab. Jerzy Silberring
Recenzja 2: prof. dr hab. Jacek Otlewski

dr Ewa Bielecka

Data obrony: 02.02.2018 
Promotor: prof. dr hab. Jan Potempa
Tytuł i streszczenie rozprawy: Badanie specyficzności substratowej i rola deiminaz peptydyloargininowych w modulacji stanu zapalnego
Recenzenja 1: prof. dr hab. Marcin Drąg
Recenzja 2: dr hab. Marcin Okrój

dr Zuzanna Nowakowska

Data obrony: 26.01.2018 
Promotor: prof. dr hab. Jan Potempa
Tytuł i streszczenie rozprawy: Rola fosforylacji w sekrecji gingipain i  wirulencji Porphyromonas gingivalis
Recenzenja 1: prof. dr hab. Teresa Olczak
Recenzja 2: dr hab. Izabela Sitkiewicz

2017

dr Jarosław Jucha

Data obrony: 08.12.2017 
Promotor: prof. dr hab. Joanna Bereta
Tytuł i streszczenie rozprawy: Otrzymywanie aptamerów RNA hamujących aktywność biologiczną metaloproteaz dysintegrynowych ADAM10 i ADAM17
Recenzenja 1: prof. dr hab. Jacek Bigda
Recenzja 2: prof. dr hab. Tomasz Twardowski

dr. lek. med. Katarzyna Brodowska

Data obrony: 08.12.2017 
Promotor: prof. dr hab. Joanna Cichy
Promotor pomocniczy: prof. dr Demetrios G. Vavvas 
Tytuł i streszczenie rozprawy: Drug repositioning in ocular cancers treatment
Recenzenja 1: dr hab. n. med. Mariola Dorecka
Recenzenja 2: prof. dr hab. Hanna Rokita

dr Michał Gabruk

Data obrony: 08.12.2017 
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kruk
Tytuł i streszczenie rozprawy: Regulacja aktywności i wiązania substratów w zależnej od światła oksydoreduktazie protochlorofilidu
Recenzenja 1: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki
Recenzenja 2: prof. dr hab. Agnieszka Mostowska

dr Piotr Stępień

Data obrony: 05.12.2017 r.
Promotor: dr hab. Anna Wiśniewska-Becker
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Polit
Tytuł i streszczenie rozprawy: Struktura przestrzenna nanodysków jako modelu błony biologicznej stosowanego w badaniu białek błonowych
Recenzenja 1: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki
Recenzenja 2: prof. dr hab. Krzysztof Gwoździński

dr Elżbieta Boratyn

Data obrony: 05.12.2017
Promotor: prof. dr hab. Hanna Rokita
Promotor pomocniczy: dr Irena Horwacik
Tytuł i streszczenie rozprawy: Rola białka indukowanego przez monocytarne białko chomotaktyczne (MCPIP1) w ludzkich komórkach neuroblastoma
Recenzenja 1: dr hab. Katarzyna Lisowska
Recenzenja 2: dr hab. Tomasz Sarnowski

dr Sławomir Lasota

Data obrony: 01.12.2017
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Madeja
Tytuł i streszczenie rozprawy: Rola dokomórkowych prostowniczych kanałów potasowych Kir w elektrotaksji fibroblastów Swiss3T3
Recenzenja 1: prof. dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak
Recenzenja 2: dr hab. Dorota Nowak

dr Krzysztof Maria Żak

Data obrony: 20.10.2017
Promotor: prof. dr Tadeusz Holak
Promotor pomocniczy: dr hab. Grzegorz Dubin
Tytuł i streszczenie rozprawy: Structural studies on the interaction of the human PD-1/PD-L1 immune receptor complex and its  inhibitors
Recenzenja 1: prof. Carlos J. Camacho
Recenzenja 2: prof. dr hab. Jacek Otlewski

dr Maja Kosecka-Strojek

Data obrony: 04.07.2017
Promotor: prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki
Promotor pomocniczy: dr Artur Sabat
Tytuł i streszczenie rozprawy: Ocena i optymalizacja referencyjnych baz danych dla dwóch nowych metod molekularnych do identyfikacji gatunków bakterii z rodzaju Staphylococcus
Recenzja 1: prof. dr hab. Jacek Bielecki
Recenzja 2: prof. dr hab. Grażyna Młynarczyk

dr Przemysław Golik

Data obrony: 30.06.2017
Promotor: dr hab. Grzegorz Dubin
Tytuł i streszczenie rozprawy: Analiza strukturalna i biochemiczna bakteryjnych czynników wirulencji
Recenzja 1: prof. dr hab. Marcin Drąg
Recenzja 2: dr hab. Joanna Skórko-Glonek

dr Michał Burmistrz

Data obrony: 23.06.2017
Promotor: dr hab. Krzysztof Pyrć
Tytuł i streszczenie rozprawy: Charakterystyka systemu CRISPR-Cas bakterii gatunku Porphyromonas gingivalis szczep W8
Recenzja 1: prof. dr hab. Jarosław Dziadek
Recenzja 2: dr hab. Izabela Sitkiewicz

dr Magdalena Kordon

Data obrony: 13.06.2017
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Dobrucki
Tytuł i streszczenie rozprawy: O mechanizmie rekrutacji białka XRCC1 do jednoniciowych pęknięć DNA w rejonach replikacji
Recenzja 1: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Recenzja 2: prof. dr hab. Piotr Stępień

dr Maciej Grys

Data obrony: 09.06.2017
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
Tytuł i streszczenie rozprawy: Elektroporacja komórek w zogniskowanym polu elektrycznym w układzie przepływowym i w stacjonarnej wymiennej mikrokomorze
Recenzja 1: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
Recenzja 2: prof. dr hab. Stanisław Fabczak

dr Bart Krist

Data obrony: 19.05.2017
Promotor: prof. dr hab. Józef Dulak
Promotor pomocniczy: dr Urszula Florczyk-Soluch
Tytuł i streszczenie rozprawy: The role of microRNA-378a in skeletal muscle differentiation, angiogenesis and hind limba ischemia in mice
Recenzja 1: prof. dr hab. Maria Ciemerych-Litwinienko
Recenzja 2: prof. dr Arjan W. Griffioen

dr Aleksandra Twarda-Cłapa

Data obrony: 09.05.2017
Promotor: prof. dr Tadeusz Holak
Promotor pomocniczy: dr Grzegorz Dubin
Tytuł i streszczenie rozprawy: Small-molecule inhibitors of the p53-Mdm2/MdmX interaction as basis of anticancer therapy. Determination of the crystal structure of the FAS1 domain of the hyaluronic acid recptor Stab2
Recenzja 1: dr hab. inż. Anna Bujacz
Recenzja 2: prof. dr hab. Jacek Otlewski

dr Agnieszka Pierzyńskia-Mach

Data obrony: 07.04.2017
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Dobrucki
Tytuł i streszczenie rozprawy: Obrazowanie subjądrowej lokalizacji, tempa i skuteczności nieplanowanej syntezy DNA indukowanej UVC, z wykorzystaniem metod mikroskopii fluorescencyjnej, konfokalnej i superrozdzielczej
Recenzja 1: prof. dr hab. Maria Rędowicz
Recenzja 2: dr hab. Dariusz Smoliński

dr Patryk Kuleta

Data obrony: 14.03.2017
Promotor: prof. dr hab. Artur Osyczka
Tytuł i streszczenie rozprawy: Identyfikacja szlaku transportu protonów w obrębie centrum katalitycznego redukującego ubichinon (centrum Qi) w cytochromie bc1
Recenzja 1: prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz
Recenzja 2: prof. dr hab. Adam Szewczyk

dr Milena Paw

Data obrony: 03.03.2017
Promotor: prof. dr hab. Jarosław Czyż
Tytuł i streszczenie rozprawy: Mechanizmy oddziaływań między Cx43 a szlakiem zależnym od TGF-B regulujących zmiany fenotypowe fibroblastów oskrzelowych związane z rozwojem astmy
Recenzja 1: prof. dr hab. med. Marek Jutel
Recenzja 2: prof. dr hab. Maria Rędowicz

dr Karolina Ożóg-Seweryn

Data obrony: 02.02.2017
Promotor: dr hab. Maria Rąpała-Kozik
Tytuł i streszczenie rozprawy: Rola białek powierzchniowych Candida albicans w aktywacji układu generacji kinin i wychwytywaniu drożdżaków przez zewnątrzkomórkowe pułapki neutrofilowe
Recenzja 1: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
Recenzja 2: dr hab. Małgorzata Cytryńska

dr Paulina Rybak

Data obrony: 10.01.2017
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Dobrucki
Tytuł i streszczenie rozprawy: sygnalizacja i naprawa DNA w warunkach stresu replikacyjnego
Recenzja 1: prof. dr hab. Marta Miączyńska
Recenzja 2: prof. dr hab. Grzegorz Wilczyński

2016

dr Urszula Jankowska
Data obrony: 20.12.2016

Promotor: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
Promotor pomocniczy: dr Sylwia Kędracka-Krok
Tytuł i streszczenie rozprawy: Badania proteomiczne w aspekcie działania leków przeciwpsychotycznych w komórkach PC12
Recenzja 1: prof. dr hab. Jerzy Silberring
Recenzja 2: prof. dr hab. Krzysztof Wędzony

dr Aleksandra Milewska
Data obrony: 16.12.2016
Promotor: dr hab. Krzysztof Pyrć
Tytuł i streszczenie rozprawy: Early steps of human coronavirus NL63 infection
Recenzja 1: dr hab. Joanna Siennicka
Recenzja 2: dr hab. Izabela Sitkiewicz

dr Marcin Zawrotniak
Data obrony: 09.12.2016
Promotor: dr hab. Maria Rąpała-Kozik
Tytuł i streszczenie rozprawy: Wpływ czynników wirulencji Candida albicans oraz promieniowania ultrafioletowego i wybranych leków na proces formowania neutrofilowych pułapek zewnątrzkomórkowych
Recenzja 1: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki
Recenzja 2: dr hab. Teresa Olczak

dr Karina Adamowicz
Data obrony: 06.12.2016
Promotor: prof. dr hab. Jan Potempa
Tytuł i streszczenie rozprawy: Analiza lokalnego i systemowego stanu zapalnego wywołanego infekcją Porphyromonas gingivalis
Recenzja 1: prof. dr hab. Marta Kubera
Recenzja 2: dr hab. Izabela Sitkiewicz

dr Oliwia Bocheńska
Data obrony: 02.12.2016
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kozik
Tytuł i streszczenie rozprawy: Podatność ludzkich peptydów przeciwdrobnoustrojowych na działanie proteaz aspartylowych wydzielanych przez patogenne drożdżaki z gatunku Candida albicans
Recenzja 1: dr hab. Małgorzata Cytryńska
Recenzja 2: prof. dr hab. Jerzy Silberring

dr Małgorzata Durbas
Data obrony: 14.10.2016
Promotor: prof. dr hab. Hanna Rokita
Tytuł i streszczenie rozprawy: Mechanizmy molekularne odpowiedzialne za śmierć komórkową indukowaną przez przeciwciało monoklonalne 14G2a wiążące gangliozyd GD2 na komórkach neuroblastoma
Recenzja 1: prof. dr hab. Anna Filipek
Recenzja 2: dr hab. Wiesław Widłak

dr Aleksandra Eckstein
Data obrony: 04.10.2016
Promotor: prof. dr hab. Halina Gabryś
Tytuł i streszczenie rozprawy: Regulacja przemieszczeń chloroplastów w roślinach wyższych. Interakcje szlaków sygnałowych indukowanych przez światło i auksyny
Recenzja 1: dr hab. Jacek Kęsy
Recenzja 2: dr hab. Ireneusz Ślesak

dr Stefan Mordalski
Data obrony: 23.09.2016
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Bojarski
Tytuł i streszczenie rozprawy: Computational studies on the structures of G protein-coupled receptors. Tools supporting homology modeling and the analysis of ligand-receptor interactions
Recenzja 1: prof. dr hab. Sławomir Filipek
Recenzja 2: prof. Chris de Graaf

dr Kamil Solarczyk
Data obrony: 05.07.2016
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Dobrucki
Promotor pomocniczy: dr Mirosław Zarębski
Tytuł i streszczenie rozprawy: Indukcja lokalnego uszkodzenia DNA przy użyciu skupionego światła widzialnego. Zastosowania w badaniach naprawy DNA
Recenzja 1: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki
Recenzja 2: prof. dr hab. inż. Andrzej Ożyhar

dr Mariusz Gogól
Data obrony: 01.07.2016
Promotor: dr hab. Maria Rąpała-Kozik
Tytuł i streszczenie rozprawy: Wpływ proteaz aspartylowych drożdżaków Candida albicans na potencjał grzybobójczy zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych i generację prozapalnych peptydów - kinin
Recenzja 1: dr hab. Małgorzata Cytryńska
Recenzja 2: prof. dr hab. Wiesław Wątorek

dr Jakub Kochan
Data obrony: 28.06.2016
Promotor: dr hab. Aneta Kasza
Tytuł i streszczenie rozprawy: Zastosowanie metod immunofluorescsencji połączonej z smRNA FISH
Recenzja 1: prof. dr hab. Marta Miączyńska
Recenzja 2: prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz

dr Joanna Marczyńska
Data obrony: 14.06.2016
Promotor: prof. dr hab. Joanna Cichy
Tytuł i streszczenie rozprawy: Rola metaloproteinazy ADAM17 w zależnej od ICOSL odpowiedzi humoralnej
Recenzja 1: prof. dr hab. Włodzimierz Maśliński
Recenzja 2: prof. dr hab. Jacek Witkowski

dr Sebastian Pintscher
Data obrony: 3.06.2016
Promotor: prof. dr hab. Artur Osyczka
Tytuł i streszczenie rozprawy: Wykrycie wolno i szybko-relaksującej formy semichinonu Qi  cytochromu bc1 i ich reakcja redoks w obrębie enzymu
Recenzja 1: prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki
Recenzja 2: dr hab. Joanna Kargul

dr Mateusza Wawro
Data obrony: 31.05.2016
Promotor: dr hab. Aneta Kasza
Tytuł i streszczenie rozprawy: Rola biologiczna białek z rodziny MCPIP
Recenzja 1: prof dr hab. Anna Filipek
Recenzja 2: dr hab. Wiesława Widłak

dr Małgorzata Figiel
Data obrony: 13.05.2016
Promotor: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
Promotor pomocniczy: dr Andrzej Górecki
Tytuł i streszczenie rozprawy: Analiza struktury i stabilności wariantów białka TRAIL o podwyższonej aktywności cytotoksycznej
Recenzja 1: prof. dr hab. inż. Andrzej Ożyhar
Recenzja 2: prof. dr hab. Jacek Otlewski

dr Julia Borowczyk-Michałowska
Data obrony: 06.05.2016
Promotor: dr hab. Justyna Drukała
Tytuł i streszczenie rozprawy: Poszukiwanie pluripotencjalnych komórek macierzystych w skórze ludzkiej
Recenzja 1: prof. dr hab. n. med. Wojciech  Wojakowski
Recenzja 2: dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak

dr Eliza Zimoląg
Data obrony: 06.05.2016
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Madeja
Tytuł i streszczenie rozprawy: Rola endogennego pola elektrycznego w ukierunkowanej migracji mezenchymalnych komórek macierzystych w procesie gojenia rany
Recenzja 1: prof. dr hab.  Stanisław Fabczak
Recenzja 2: dr hab. Zenon Rajfur

dr Weronika Ilczyszyn
Data obrony: 15.04.2016
Promotor: prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki
Promotor pomocniczy: dr Artur Sabat
Tytuł i streszczenie rozprawy: Genetic diversity of human and animal-associated Staphylococcus aureus isolates based on spa typing and DNA microarray analysis
Recenzja 1: prof. dr hab. Jacek Bielecki
Recenzja 2: prof. dr hab. Adam Jaworski

dr Jacek Stępniewski
Data obrony: 01.04.2016
Promotor: prof. dr hab. Józef Dulak
Tytuł i streszczenie rozprawy: Nowe mechanizmy otrzymywania oraz różnicowania indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych; wpływ ścieżki Nrf2/HO-1 oraz cukrzycy
Recenzja 1: prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko
Recenzja 2: prof. dr hab. Jacek Jaworski

dr Witold Nowak
Data obrony: 11.03.2016
Promotor: prof. dr hab. Alicja Józkowicz
Tytuł i streszczenie rozprawy: Influence of oxidative stress on bone marrow cells - characterisation of mesenchymal stromal cells lackong Hmox1
Recenzja 1: prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Recenzja 2: prof. dr hab. Paweł Lipiński

dr Krzysztof Szade
Data obrony: 09.02.2016
Promotor: prof. dr hab. Józef Dulak
Tytuł i streszczenie rozprawy: Protection of hematopoietic stem cells from premature aging - the role of heme oxygenase-1
Recenzja 1: prof. dr hab. Marek Jakóbisiak
Recenzja 2: prof. Qingbo Xu

dr Agata Szade
Data obrony: 09.02.2016
Promotor: prof. dr hab. Alicja Józkowicz
Tytuł i streszczenie rozprawy: Role of Heme oxygenesis, tumor growth and mobilizatin of hemetopoietic cells
Recenzja 1: prof. dr hab. Janusz Siedlecki
Recenzja 2: prof. dr hab. Bogusław Machaliński

dr Barbara Lipert
Data obrony: 05.02.2016
Promotor: prof. dr hab. Jolanta Jura
Tytuł i streszczenie rozprawy: Rola MCPIP1 w różnicowaniu preadipocytów
Recenzja 1: prof. dr hab. Julian Świerczyński
Recenzja 2: dr hab. Agnieszka Dobrzyń

dr Agnieszka Bojko
Data obrony: 02.02.2016
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Klein
Tytuł i streszczenie rozprawy: Modelujący wpływ kurkuminy oraz tyrfostinów (AG494 i AG1478) na regulację wzrostu i przeżywania ludzkich komórek nowotworu mózgu LN229
Recenzja 1: dr hab. Dorota Nowak
Recenzja 2: prof. dr hab. Ewa Sikora

2015

dr Ivan Jajić

Data obrony: 11.12.2015
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Strzałka
Tytuł i streszczenie rozprawy: Oxidative stress and changes in thylakoid membrane fluidity during berley leaf senescence
Recenzja 1: dr hab. Iwona Ciereszko
Recenzja 2: prof. dr hab. Elżbieta Romanowska

dr Katarzyna Zabiegło

Data obrony: 27.11.2015
Promotor: prof. dr hab. Joanna Cichy
Tytuł i streszczenie rozprawy: SLPI jako czynnik regulujący tworzenie i funkcje sieci neutrofilowych
Recenzja 1: prof. dr hab. med. Ewa Jablońska
Recenzja 2: prof. dr hab. med. Urszula Demkow

dr Maciej Cieśla

Data obrony: 27.11.2015
Promotor: prof. dr hab. Alicja Józkowicz
Tytuł i streszczenie rozprawy: Rola oksygenazy hemowej-1 w rozwoju mięsaka prążkowanokomórkowego
Recenzja 1: prof. dr hab. Maria Ciemerych-Litwinienko
Recenzja 2: prof. dr hab. med. Krystian Jażdżewski

dr Danuta Bryzek

Data obrony: 03.11.2015
Promotor: prof. dr hab. Jan Potempa
Promotor pomocniczy: dr Joanna Kozieł
Tytuł i streszczenie rozprawy: Indukcja nieaktywnych bakteriobójczych zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych (NETs) przez gingipainy, jako nowy mechanizm wirulencji Porphyromonas gigivalis
Recenzja 1: prof. dr hab. Teresa Olczak
Recenzja 2: prof. dr hab. Elżbieta Jagusztyn-Krynicka

dr Ewa Błasiak

Data obrony: 09.10.2015
Promotor: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
Tytuł i streszczenie rozprawy: Fluorescencyjne badania oddziaływań receptorów dopamin owych w układzie modelowym in vitro - rola polimorfizmów pojedynczego nukleotydu w obrębie receptorów D2
Recenzja 1: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
Recenzja 2: prof. dr hab. Andrzej Klein

dr Rafał Pietras

Data obrony: 26.06.2015
Promotor: prof. dr hab. Artur Osyczka
Promotor pomocniczy: dr Marcin Sarewicz
Tytuł i streszczenie rozprawy: Dystrybucja przestrzenna białek opisana przez intermolekularne oddziaływania magnetyczne w układzie cytochrom c2 -cytochrom bc1
Recenzja 1: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki
Recenzja 2: prof. dr hab. Andrzej Szczepanik

dr Dominika Żurek-Biesiada

Data obrony: 23.06.2015
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Dobrucki
Tytuł i streszczenie rozprawy: Fotokonwersja barwników wykazujących powinowactwo do DNA i jej zastosowanie w mikroskopii wysokorozdzielczej
Recenzja 1: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki
Recenzja 2: prof. dr hab. Marek Langner

dr Elżbieta Plesnar 

Data obrony: 19.06.2015
Promotor: prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula
Tytuł i streszczenie rozprawy: Komputerowy model błony komórki włókienkowej soczewki oka
Recenzja 1: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki
Recenzja 2: prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski

dr Natalia Wolak

Data obrony: 12.06.2015
Promotor: dr hab. Maria Rąpała-Kozik
Tytuł i streszczenie rozprawy: Udział witaminy B1 w odpowiedzi na warunki stresu abiotycznego modelowych organizmów drożdżowych z rodzaju Saccharomyces oraz Candida.
Recenzja 1: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
Recenzja 2: dr hab. Adam Tylicki

dr Michał Bukowski

Data obrony: 22.05.2015
Promotor: prof. dr hab. Adam Dubin
Promotor pomocniczy: dr Benedykt Władyka
Tytuł i streszczenie rozprawy: Charakterystyka hipotetycznego operonu saoABC potencjalnie kodującego nieznany system regulacji transkrypcji genów u Staphylococcus aureus
Recenzja 1: prof. dr hab. Jacek Bielecki
Recenzja 2: dr hab. Katarzyna Potrykus

dr Magdalena Banaś

Data obrony: 05.05.2015
Promotor: prof. dr hab. Joanna Cichy
Tytuł i streszczenie rozprawy: Ochronna rola chemeryny w fizjologii naskórka
Recenzja 1: prof. dr hab. Wanda Małek
Recenzja 2: prof. dr hab. Jacek Otlewski

dr Grażyna Braś

Data obrony: 10.03.2015
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kozik
Tytuł i streszczenie rozprawy: Charakterystyka działania głównych proteinaz aspartylowych produkowanych przez patogenne drożdżaki C. albinans i C. parapsilosis na ludzkie kininogeny
Recenzja 1: prof. dr. hab. Wiesław Wątorek
Recenzja 2: prof. dr hab. Hanna Rokita

dr Karolina Płaza

Data obrony: 06.03.2015
Promotor: prof. dr hab. Jan Potempa
Promotor pomocniczy: dr Tomasz Kantyka
Tytuł i streszczenie rozprawy: Wpływ gingipain, cysteinowych proteaz produkowanych przez Porphyromonas gingivalis na zaburzenia funkcji ochronnych nabłonka dróg oddechowych
Recenzja 1: prof. dr hab.Jacek Otlewski
Recenzja 2: dr hab. Marcin Drąg

dr Mirosław Książek

Data obrony: 03.03.2015
Promotor: prof. dr hab. Jan Potempa
Tytuł i streszczenie rozprawy: Charakterystyka proteazy i serpiny Tannerella forsythia
Recenzja 1: prof. dr hab. Teresa Olczak
Recenzja 2: prof. dr hab. Jerzy Silberring

dr Damian Ryszawy

Data obrony: 27.02.2015
Promotor: dr hab. Jarosław Czyż
Tytuł i streszczenie rozprawy: Rola koneksyny 43 w regulacji potencjału inwazyjnego komórek raka prostaty i glejaka
Recenzja 1: prof. dr hab. Maria Rędowicz
Recenzja 2: prof. dr hab. Maria Ciemerych-Litwinienko

dr Ewa Bełdzik

Data obrony: 24.02.2015
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Froncisz
Tytuł i streszczenie rozprawy: Analiza niezależnych składowych jako metoda umożliwiająca rozróżnianie procesów neuronalnych w badaniach z zastosowaniem elektroencefalografii oraz funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
Recenzja 1: prof. dr Markus Ullsperger
Recenzja 2: dr hab. Anna Nowicka

dr Arkadiusz Borek

Data obrony: 06.02.2015
Promotor: prof. dr hab. Artur Osyczka
Tytuł i streszczenie rozprawy: Mechanizm produkcji anionorodnika podtlenkowego przez cytochrom bc1 badany poprzez modyfikację poszczególnych etapów przepływu elektronów w łańcuchach kofaktorów
Recenzja 1: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki
Recenzja 2: prof. dr hab. Wojciech Froncisz

dr Krzysztof Wójcik

Data obrony: 03.02.2015
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Dobrucki
Tytuł i streszczenie rozprawy: Wpływ związków wykazujących powinowactwo do DNA na wiązanie histonów do kwasu deoksyrybonukleinowego oraz strukturę chromatyny i jądra żywych komórek ludzkich
Recenzja 1: prof. dr hab. Jerzy Kawiak
Recenzja 2: prof. dr hab. Zbigniew Madeja

dr Aleksandra Domagalik-Pittner

Data obrony: 30.01.2015
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Marek
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Froncisz
Tytuł i streszczenie rozprawy: Zmienność okołodzienna aktywacji sieci neuronalnych - badanie techniką rezonansu magnetycznego
Recenzja 1: prof. dr hab. Grzegorz Króliczak
Recenzja 2: prof. dr hab. Anna Grabowska

2014

dr Monika Rak
Data obrony: 18.12.2014
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Madeja
Tytuł i streszczenie rozprawy: Zastosowanie kationowych pochodnych poliizoprenoidów jako nośników kwasów nukleinowych w lipofekcji
Recenzja 1: prof. dr hab.  Marta Miączyńska
Recenzja 2: prof. dr hab. Aleksander P. Sikorski

dr Katarzyna Piwowarczyk
Data obrony: 12.12.2014
Promotor: dr hab. Jarosław Czyż
Tytuł i streszczenie rozprawy: Model niszy metastatycznej in vitro w badaniach mechanizmów inwazji komórek raka prostaty
Recenzja 1: prof. dr hab. Jerzy Moraczewski
Recenzja 2: dr hab. Martyna Elas

dr Ewelina Cieluch
Data obrony: 4.11.2014
Promotor: prof. dr hab. Artur Osyczka
Tytuł i streszczenie rozprawy: Mechanizm zmian dynamicznej dystrybucji elektronów w łańcuchach kofaktorów cytochromu bc1 badany przy użyciu impulsowej spektrofotometrii dwuwiązkowej
Recenzja 1: prof. dr hab. Andrzej Szczepaniak
Recenzja 2: prof. dr hab. Jerzy Kruk

dr Przemysław Porębski
Data obrony: 17.10.2014

Promotor: prof. dr hab. Marta pasenkiewicz-Gierula
Promotor pomocniczy: prof. Wladek Minor
Tytuł i streszczenie rozprawy: Improvement of model building and refinement of macromolecular crystal structures
Recenzja 1: prof. dr hab. Krzysztof Lewiński
Recenzja 2: prof. dr hab. Marek Cieplak

dr Ewa Niedziałkowska
Data obrony: 27.06.2014

Promotor: dr. hab. Jarosław Czyż
Promotor pomocniczy: prof. Tood Stukenberg
Tytuł i streszczenie rozprawy: The influence of posttranslationnal modifications on interaction between histone H3 and Survivin
Recenzja 1: prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski
Recenzja 2: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska

dr Krzysztof Baczyński
Data obrony: 10.01.2014
Promotor: prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula 
Tytuł i streszczenie rozprawy: Badanie atomowych modeli błony tylakoidu przy użyciu symulacji dynamiki molekularnej 
Recenzja 1: prof. dr hab. Kazimierz Strzałka
Recenzja 2: prof. dr hab. Wiesław Nowak

2013

dr Klaudia Polakowska
Data obrony: 29.11.2013
Promotor: dr hab. Jacek Miedzobrodzki
Tytuł i streszczenie rozprawy: Badania genetycznych i fenotypowych determinant specyficznej wobec gospodarza wirulencji szczepów Staphylococcus aureus z wykorzystaniem modeli in vivo
Recenzja 1: prof. dr hab. Waleria Hryniewicz
Recenzja 2: prof. dr hab. Jacek Bielecki

dr Ewa Biela
Data obrony: 15.10.2013
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Dobrucki
Tytuł i streszczenie rozprawy: Obrazowanie włókien macierzy zewnątrzkomórkowej z wykorzystaniem nowej sondy fluorescencyjnej Col-F
Recenzja 1: prof. dr hab. Jerzy Kawiak
Recenzja 2: prof. dr hab. Stefan Chłopicki

dr Martyna Krzykawska-Serda
Data obrony: 10.10.2013
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Urbańska
Tytuł i streszczenie rozprawy: Przeciwnowotworowa terapia fotodynamiczna z zastosowaniem pochodnej bakteriochloryny. Wybrane efekty komórkowe, naczyniowe i immunologiczne.
Recenzja 1: dr hab. Dominika Nowis
Recenzja 2: prof. dr hab. Tadeusz Sarna

dr Magdalena Olchawa
Data obrony: 08.10.2013
Promotor: prof. dr hab.Tadeusz Sarna
Tytuł i streszczenie rozprawy: „The effect of oxidative stress on phagocytic activity of retinal pigment epithelium cells in vitro"
Recenzja 1: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
Recenzja 2: prof. dr hab. Krystyna Urbańska

dr Bartosz Zięba
Data obrony: 08.10.2013

Promotor: prof. Avril Somlyo
Promotor pomocniczy: dr hab. Ewa Zuba-Surma
Tytuł i streszczenie rozprawy: „Role of exchange protein activated by cAMP - Epac 1 and its immiediate effector Rap1 in vascular smooth muscle relaxation"
Recenzja 1: prof. dr hab. Maria Rędowicz
Recenzja 2: dr hab. Jolanta Jura

dr Monika Jakubowska
Data obrony: 04.10.2013
Promotor: prof. dr hab.Krystyna Urbańska
Tytuł i streszczenie rozprawy: „Foeforbid cynkowy jako fotouczulacz w terapii fotodynamicznej ludzkiego gruczolaka (adenocarcinoma) w modelu in vitro oraz in vivo"
Recenzja 1: prof. dr hab. Alicja Ratuszna
Recenzja 2: dr hab. Jolanta Saczko

dr Chhavi Aggarwal
Data obrony: 02.07.2013
Promotor: prof. dr hab. Halina Gabryś
Tytuł i streszczenie rozprawy: „Phototropin signaling in higher plants Crosstalk with phosphoinositide pathway and the mechanism of phototropin2 internalization"
Recenzja 1: dr hab. Grażyna Dobrowolska
Recenzja 2: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek

dr Anna Piłat
Data obrony: 02.07.2013
Promotor: prof. dr hab.Tadeusz Sarna
Tytuł i streszczenie rozprawy: „Modulatory effects of melanosomes on expression of heme oxygenase-1 in retinal pigment epithelium cells under oxidative stress in vitro"
Recenzja 1: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
Recenzja 2: prof. dr hab. Józef Dulak

dr Łukasz Skalniak
Data obrony: 25.06.2013
Promotor: dr hab. Jolanta Jura
Tytuł i streszczenie rozprawy: „MCPIP1 contributes to MG-132 toxicity by the inhibition of constitutive NFkB"
Recenzja 1: prof. dr hab. Marta Dziedzicka- Wasylewska
Recenzja 2: prof. dr hab. Zdzisław Krawczyk

dr Anna Stachurska
Data obrony: 11.06.2013
Promotor: prof. dr hab. Józef Dulak
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Łoboda
Tytuł i streszczenie rozprawy: „Rola czynnika transkrypcyjnego Nrf2 oraz oksygenazy hemowej-1 w uszkodzeniu nerek wywoływanym ochratoksyną A"
Recenzja 1: prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska
Recenzja 2: prof. dr hab. Maria Kapiszewska

dr Dominika Trembecka-Lucas
Data obrony: 04.06.2013
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Dobrucki 
Tytuł i streszczenie rozprawy: „A heterochromatin protein 1 dimer (HP1) and proliferating cell nuclear antigen (PCNA) interact in DNA replication and repair"
Recenzja 1: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki
Recenzja 2: prof. dr hab. med. Zbigniew Kmieć

dr Kinga  Kłodawska
Data obrony: 12.03.2013
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Strzałka
Tytuł i streszczenie rozprawy: „Oligomeryzacja fotosystemu I jako czynnik regulujący procesy fazy świetlnej fotosyntezy w komórkach sinicy Synechocistis PCC6803"
Recenzja 1: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki
Recenzja 2: prof. dr hab. Jerzy Kruk

dr Justyna Karkowska-Kuleta
Data obrony: 01.02.2013 prof.
Promotor: dr hab. Andrzej Kozik
Tytuł i streszczenie rozprawy: „Adsorpcja i aktywacja składników osoczowego układu produkcji kinin na powierzchni grzybów z rodzaju Candida"
Recenzja 1: prof. dr hab. Wiesław Wątorek
Recenzja 2: dr hab. Jacek Międzobrodzki

dr Klaudia Skrzypek
Data obrony: 08.01.2013
Promotor: prof. dr hab. Józef Dulak
Promotor pomocniczy: prof. Claudine Kieda
Tytuł i streszczenie rozprawy: „Role of microRNAs in non-small cel lung carcinoma effect of heme oxygenase-1"
Recenzja 1: prof. dr hab. med. Jacek Nikliński
Recenzja 2: prof. dr hab. med. Jakub Gołąb

dr Magdalena Tertil
Data obrony: 08.01.2013

Promotor: prof. dr hab. Józef Dulak
Promotor pomocniczy: prof. Chantal Pichon
Tytuł i streszczenie rozprawy: „Role of thymidine phosporylase and NRF2 transcription factor in non-small cell lung carcinoma growth and angiogenesis"
Recenzja 1: prof. dr hab. Ewa Bartnik
Recenzja 2: dr hab. Dominika Nowis

IV kwartał 2012

dr Beatrycze Nowicka
Data obrony: 18.12.2012
Promotor: prof. dr hab.Jerzy Kruk
Tytuł i streszczenie rozprawy: „Badanie funkcji antyoksydacyjnych oraz szlaków biosyntezy chinonów prenylowych u roślin"
Recenzja 1: dr hab. Ireneusz Ślesak
Recenzja 2: prof. dr hab. Tadeusz Sarna

dr Sudipta Das
Data obrony: 14.12.2012 dr hab.
Promotor: Joanna Bereta
Tytuł i streszczenie rozprawy: „The effect of ADAM17 silencing on tumor development in murine models"
Recenzja 1: prof. dr hab. Zdzisław Krawczyk
Recenzja 2: prof. dr hab. Hanna Rokita

dr Olga Sztatelman
Data obrony: 04.12.2012
Promotor: prof. dr hab. Halina Gabryś
Tytuł i streszczenie rozprawy: „Fototropina2 - regulacja i funkcja"
Recenzja 1: dr hab.Grażyna Dobrowolska
Recenzja 2: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek

dr Filip Gołębiowski
Data obrony: 30.11.2012
Promotor: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
Tytuł i streszczenie rozprawy: „Analiza oddziaływania ludzkiego czynnika transkrypcyjnego Yin Yang 1 z DNA"
Recenzja 1: prof. dr hab. Andrzej Ożyhar
Recenzja 2: dr hab. Artur Osyczka

dr Justyna Łabuz
Data obrony: 19.10.2012
Promotor: prof. dr hab. Halina Gabryś
Tytuł i streszczenie rozprawy: „Ścieżka  przekazu sygnału świetlnego sterującego ruchami chloroplastów Arapidopsis thaliana i ich funkcjonowanie w różnych warunkach środowiska"
Recenzja 1: dr hab. Hanna Fabczak
Recenzja 2: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek

dr Rafał Kamiński
Data obrony: 16.10.2012
Promotor: dr hab. Magdalena Kosz-Vnenchak
Promotor pomocniczy: prof. Kamel Khalili
Tytuł i streszczenie rozprawy: „The analysis of the interactions between HIV-1 protein ReV, Vidal RRE RNA and a host cell factor Pur-α"
Recenzja 1: prof. dr hab. Andrzej Gładysz
Recenzja 2: prof. dr hab. Hanna Rokita

dr Ewa Kowalska
Data obrony: 05.10.2012
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kozik
Tytuł i streszczenie rozprawy: „Właściwości molekularne i enzymatyczne syntazy monofosforanu tiaminy z drożdży Saccharomyces cerevisiae oraz jej potencjalna rola biologiczna w warunkach stresu"
Recenzja 1: prof. dr hab. Adam Dubin 
Recenzja 2: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz