Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRACA ZE ZWIERZĘTAMI

Szczegółowe informacje na temat Zwierzętani WBBiB (pracownicy, podstawy prawne, wyposażenie) są dostępne na osobnej podstronie: wbbib.uj.edu.pl/wydzial/zaklady-i-pracownie/zwierzetarnia

CO NALEŻY ZROBIĆ PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU DO LOKALNEJ KOMISJI ETYCZNEJ (LKE)​ (dotyczy wszystkich rodzajów wniosków, w tym poprawionych i składanych ponownie)
 
Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. 2021 poz. 2338) wnioski do LKE przed ich złożeniem muszą zostać zatwierdzone przez Zespół ds. Dobrostanu Zwierząt w jednostce oraz osobę odpowiedzią za dobrostan zwierząt w jednostce. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.
 
Zespół ds. Dobrostanu Zwierząt utrzymywanych w WBBiB podjął decyzję o zatwierdzani a nie opiniowaniu wniosków do LKE. 
 1. Osoba planująca przesyła ostateczną wersję wniosku w formie edytowalnej na adres dobrostanzwierzat@o365groups.uj.edu.pl w celu uzyskania zatwierdzenia przez Zespół ds. Dobrostanu. Wniosek należy przesłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed ostatecznym terminem składania wniosków w LKE. Zespól ma 4 dni robocze* na zapoznanie się z wnioskiem i jego zatwierdzenie. Wszelkie uwagi dotyczące korekty treści wniosku będą przekazywane drogą mailową. Należy oczekiwać dwóch wiadomości z poprawkami lub akceptacją treści wniosku: od osoby odpowiedzialnej za dobrostan zwierząt i od członka Zespołu ds. Dobrostanu. Po ​naniesieniu poprawek we wniosku należy ponownie przesłać go na adres mailowy Zespołu ds. Dobrostanu do weryfikacji. Informacja o zatwierdzeniu wniosku zostanie przekazana osobie planującej drogą mailową.
 2. Po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu wniosku należy go wydrukować w 3 egzemplarzach, podpisać i dostarczyć właściwemu przedstawicielowi Zespołu ds. Dobrostanu zwierząt do podpisu. Informacja o tym, który przedstawiciel Zespołu podpisze wniosek zostanie przekazana wraz z informacją o zatwierdzeniu.
 3. Komplet dokumentów należy dostarczyć osobie odpowiedzialnej za dobrostan zwierząt w jednostce. W tym celu dokumenty należy wrzucić do jednej ze skrzynek na listy umieszczonych przy biurze Zwierzętarni - pokój nr 1.01.1 (poziom -1, tzw. nowy trójkąt dydaktyczny) lub w śluzie Zwierzętarni (poziom -2). Dokumenty zostaną podpisane w ciągu jednego dnia roboczego i przekazane do dziekanatu do podpisu Dziekana. Osobami odpowiedzialnymi za dobrostan zwierząt są:
  mgr inż. Ewa Werner, e-mail: ewa.werner@uj.edu.pl  
  mgr Dominika Michalczyk-Wetula, e-mail: dominika.michalczyk@uj.edu.pl
 4. Odebrać podpisane dokumenty z dziekanatu i przekazać do właściwej LKE.
*w przypadku dużej ilości wniosków lub konieczności naniesienia licznych poprawek termin może ulec wydłużeniu
 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW DO ZESPOŁU DS. DOBROSTANU ZWIERZĄT
 
Terminy składania wniosków do Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt / Terminy składania wniosków do LKE / Data zebrania LKE
 
2023-11-08 / 2023-11-15 / 2023-11-23 i 2023-12-07
 
2023-10-04 / 2023-10-11 / 2023-10-19 i 2023-11-09
 
2023-09-06 / 2023-09-13 / 2023-09-21 i 2023-10-05

2023-07-26 / 2023-08-02 / 2023-08-10 i 2023-09-07
 
2023-06-28 / 2023-07-05 / 2023-07-13 i 2023-07-27
 
2023-05-24 / 2023-05-31 / 2023-06-15 i 2023-06-29
 
2023-04-19 / 2023-04-26 / 2023-05-11 i 2023-05-25
 
2023-03-22 /2023-03-29 / 2023-04-06 i 2023-04-20
 
2023-02-22 / 2023-03-01 / 2023-03-09 i 2023-03-23
 
2023-01-25 / 2023-02-01 / 2023-02-09 i 2023-02-23
 
2022-12-28 / 2023-01-04 / 2023-01-12 i 2023-01-26

Co należy zrobić, aby zostać wyznaczonym jako osoba planująca, wykonująca lub uczestnicząca w procedurach na zwierzętach lub osoba uśmiercająca zwierzęta.
 
OSOBY UCZESTNICZĄCE W PROCEDURACH NA ZWIERZĘTACH
W celu uzyskania wyznaczenia na osobę uczestniczącą w procedurach na zwierzętach należy:
 1. Wypełnić i podpisać obie strony Wniosku o wyznaczenie osoby UCZESTNICZĄCEJ W procedurach na zwierzętach.
 2. Dołączyć potwierdzoną* kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób UCZESTNICZĄCYCH w procedurach na zwierzętach.
 3. Wszystkie załączane dokumenty musza być sporządzone w języku polskim. Jeśli niezbędne dokumenty sporządzone są w języku obcym należy, poza potwierdzoną kopią w języku obcym, załączyć ich tłumaczenia na język polski.
 4. Komplet dokumentów należy złożyć w SKRZYNCE w śluzie w zwierzętarni lub przy biurze Zwierzętarni (1.01.1)**
OSOBY UŚMIERCAJĄCE
W celu uzyskania wyznaczenia na osobę uśmiercającą zwierzęta należy:
 1. Wypełnić i podpisać obie strony Wniosku o wyznaczenie osoby UŚMIERCAJĄCEJ zwierzęta.
 2. Dołączyć potwierdzoną* kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób uśmiercających.
 3. Dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego odbycie co najmniej trzymiesięcznej praktyki w zakresie metod uśmiercania zwierząt (Zaświadczenie o odbyciu praktyki). 
 4. Wszystkie załączane dokumenty musza być sporządzone w języku polskim. Jeśli niezbędne dokumenty sporządzone są w języku obcym należy, poza potwierdzoną kopią w języku obcym, załączyć ich tłumaczenia na język polski.
 5. Komplet dokumentów należy złożyć w SKRZYNCE w śluzie w zwierzętarni lub przy biurze Zwierzętarni (1.01.1)**
OSOBY WYKONUJĄCE PROCEDURY NA ZWIERZĘTACH
W celu uzyskania wyznaczenia na osobę wykonującą procedury na zwierzętach należy:
 1. Wypełnić i podpisać obie strony Wniosku o wyznaczenie osoby WYKONUJĄCEJ procedury na zwierzętach. UWAGA! Osoby nie będące pracownikami Użytkownika*** (nie dotyczy to doktorantów WBBiB oraz osób, które mają podpisaną z Użytkownikiem umowę cywilno-prawną) powinny wypełnić Wniosek o wyznaczenie osoby wykonującej procedury na zwierzętach nie będącej pracownikiem Użytkownika. W miejsce: DANE OSOBY PRZYJMUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ (pkt. C) należy wpisać dane osoby, we współpracy, z którą w jednostce wykonywane będą doświadczenia z wykorzystaniem zwierząt lub kierownika zwierzętarni, w której planowana jest praca.
 2. Dołączyć potwierdzoną* kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób wykonujących procedury doświadczalne.
 3. Dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego staż pracy (Zaświadczenie o stażu): 
  • 1 rok dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w dziedzinie nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych,
  • 2 lata dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów innym niż wymienione powyżej lub osób posiadających wykształcenie średnie i przygotowanie zawodowe z godne z zakresem wykonywanych procedur.
 4. Wszystkie załączane dokumenty musza być sporządzone w języku polskim. Jeśli niezbędne dokumenty sporządzone są w języku obcym należy, poza potwierdzoną kopią w języku obcym, załączyć ich tłumaczenia na język polski.
 5. Komplet dokumentów należy złożyć w SKRZYNCE w śluzie w zwierzętarni lub przy biurze Zwierzętarni (1.01.1)**.
OSOBY PLANUJĄCE DOŚWIADCZENIA NA ZWIERZĘTACH
W celu uzyskania wyznaczenia na osobę PLANUJĄCĄ doświadczenia na zwierzętach należy:
 1. Wypełnić i podpisać obie strony Wniosku o wyznaczenie osoby PLANUJĄCEJ procedury na zwierzętach. UWAGA! Osoby nie będące pracownikami Użytkownika*** (nie dotyczy to doktorantów WBBiB oraz osób, które mają podpisaną z Użytkownikiem umowę cywilno-prawną) powinny wypełnić Wniosek o wyznaczenie osoby planującej procedury na zwierzętach nie będącej pracownikiem Użytkownika. W miejsce: DANE OSOBY PRZYJMUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ (pkt. C) należy wpisać dane osoby, we współpracy, z którą w jednostce wykonywane będą doświadczenia z wykorzystaniem zwierząt lub kierownika zwierzętarni, w której planowana jest praca.
 2. Dołączyć potwierdzoną* kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób planujących procedury doświadczalne na zwierzętach.
 3. Dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego staż pracy (Zaświadczenie o stażu): 
  • 3 lata dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w dziedzinie nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych,
  • 4 lata dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów innym niż wymienione powyżej lub osób posiadających wykształcenie średnie i przygotowanie zawodowe z godne z zakresem wykonywanych procedur.
 4. Wszystkie załączane dokumenty musza być sporządzone w języku polskim. Jeśli niezbędne dokumenty sporządzone są w języku obcym należy, poza potwierdzoną kopią w języku obcym, załączyć ich tłumaczenia na język polski.
 5. Komplet dokumentów należy złożyć w SKRZYNCE w śluzie w zwierzętarni lub przy biurze Zwierzętarni (1.01.1)**.
OSOBY SPRAWUJĄCE NADZÓR NAD OSOBAMI UCZESTNICZĄCYMI, UŚMIERCAJĄCYMI I WYKONUJĄCYMI
W celu uzyskania wyznaczenia na osobę NADZORUJĄCĄ doświadczenia na zwierzętach należy:
 1. Wypełnić i podpisać obie strony Wniosku o wyznaczenie osoby NADZORUJĄCEJ 
 2. Dostarczyć potwierdzoną* kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób PLANUJĄCYCH procedury doświadczalne na zwierzętach lub szkolenia dla osób NAZDZORUJĄCYCH
 3. Dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego praktyczne umiejętności w wykonywaniu procedur       
 4. Dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego odpowiedni staż pracy umożliwiający uzyskanie praktycznych umiejętności w tym zakresie:
  • 2 lata dla osób posiadających doświadczenie w sprawowaniu opieki nad zwierzętami (w przypadku ukończenia szkolenia dla osób nadzorujących)
  • 3 lata dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w dziedzinie nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych,
  • 4 lata dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów innym niż wymienione powyżej lub osób posiadających wykształcenie średnie i przygotowanie zawodowe zgodne z zakresem wykonywanych procedur.
 5. Wszystkie załączane dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. Jeśli niezbędne dokumenty sporządzone są w języku obcym należy, poza potwierdzoną kopią w języku obcym, załączyć ich tłumaczenia na język polski.
 6. Komplet dokumentów należy złożyć w SKRZYNCE w śluzie w zwierzętarni lub przy biurze Zwierzętarni (1.01.1)**.
PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI WYZNACZEŃ
W celu przedłużenia ważności wyznaczeń w jednostce Użytkownika*** konieczne pozostaje wypełnienie WNIOSKÓW o wyznaczenie na osobę WYKONUJĄCĄ, UŚMIERCAJĄCĄ, PLANUJĄCA lub NADZORUJĄCĄ.
 
* Kopia dokumentu powinna zawierać klauzulę poświadczającą jej zgodność z oryginałem oraz podpis strony poświadczającej. 
** Osobami weryfikującymi dokumenty są: mgr inż. Ewa Werner, e-mail: ewa.werner@uj.edu.pl oraz mgr  Dominika Michalczyk-Wetula, e-mail: dominika.michalczyk@uj.edu.pl, pokój: 1.01.1 (piętro -1), Pracownia Zwierzętarnia WBBiB, telefony: 12 664 54 39; 12 664 6949; 12 664 54 49
*** Użytkownikiem jest w tym wypadku Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

WYZNACZENIA INDYWIDUALNE
 
Wniosek o wyznaczenie na osobę:

Formularz zaświadczenia o posiadanym stażu pracy dla osoby:

Formularz zaświadczenia o ukończeniu praktyki dla osoby:
FORMULARZE WNIOSKÓW DO LKE

Ustawodawstwo:

Zgodnie z art. 25 ustawy dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1392) oraz art. 25 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2021 poz. 2338.) zadaniem Zespołu jest:
 • udzielanie porad w sprawach 

- związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt;

- znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, w tym ich właściwej socjalizacji;

- związanych z organizacją szkoleń;

- związanych ze stosowaniem zasady 3R a także przekazywania na bieżąco informacji o osiągnięciach technicznych i naukowych związanych ze stosowaniem tych zasad;

 • opracowywanie i dokonywanie przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku;
 • monitorowanie przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskiwania narządów lub tkanek oraz ułatwianie wzajemnego udostępniania pozyskanych narządów lub tkanek między hodowcami, dostawcami i użytkownikami;
 • monitorowanie dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku lub wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych;
 • zgłaszanie kierownikowi jednostki przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt i określenie czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia dobrostanu;
 • kontrolowanie przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocena zgodności przeprowadzanych doświadczeń z treścią uchwały o udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia oraz z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia;
 • opiniowanie lub zatwierdzanie wniosków o wyrażenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia przed ich złożeniem do lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach.
Skład Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt
 • prof. dr hab. Joanna Bereta (Zakład Biochemii Komórki)
 • prof. dr hab. Joanna Cichy (Zakład Immunologii)
 • prof. dr hab. Martyna Elas (Zakład Biofizyki) 
 • prof. dr hab. Alicja Józkowicz (Zakład Biotechnologii Medycznej)
 • prof. dr hab. Joanna Kozieł (Zakład Mikrobiologii)
 • prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko (Wydział Biologii) 
 • dr wet. Tomasz Wojnar (Zwierzętarnia WBBiB) 
 • mgr inż. Ewa Werner (Zwierzętarnia WBBiB) 
Skład Zespołu jest także podany w osobnej podzakładce Rada Wydziału, komisje, reprezentanci, w częsci Zespoływbbib.uj.edu.pl/wydzial/rada-wydzialu