Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działania w ramach POB BioS

Działania w ramach POB BioS

Na WBBiB UJ uruchomione zostają kolejne działania realizowane z funduszy programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ). Wnioski do konkursów na indywidualne granty badawcze, staże zagraniczne oraz dofinansowanie udziału w warsztatach specjalistycznych można składać do 31 marca 2024 r.

Wydziałowa Komisja ds. POB BioS ogłasza:

  • konkurs na staże zagraniczne
  • konkurs na indywidualne granty badawcze

oraz

  • nabór do nowego programu dofinansowania udziału w warsztatach specjalistycznych.

Ponadto, informujemy, że trwa ciągły nabór wniosków w programie POB BioS dofinansowania publikacji artykułów w formacie otwartego dostępy (open access)

Konkurs: Indywidualne granty badawcze

Celem konkursu jest finansowanie projektów badawczych z udziałem partnera zagranicznego, realizowanych w ramach tematyki poszczególnych domen badawczych POB BioS przez osoby zatrudnione na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Maksymalna kwota finansowania dla indywidualnego projektu badawczego to 40 000 zł. Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w regulaminie.

W konkursie mogą wziąć udział osoby zatrudnione na WBBiB, posiadająca co najmniej stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 9 lat przed ogłoszeniem konkursu.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA oraz złożenie wniosku poprzez strefę ID.UJ (należy załączyć wygenerowany plik PDF formularza oraz inne, wymagane dokumenty).

Termin przyjmowania wniosków: 15.02.2024 – 31.03.2024

Pliki do pobrania: Regulamin Konkursu oraz RODO.

Konkurs: Staże zagraniczne

Celem konkursu jest finansowanie zagranicznych staży badawczych lub szkoleniowych, realizowanych w ramach tematyki poszczególnych domen badawczych POB BioS osób zatrudnionych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Maksymalna kwota dofinansowania stażu zagranicznego wynosi 45 000 zł, okres stażu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w regulaminie.

W konkursie mogą wziąć udział pracownicy WBBiB UJ nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA oraz złożenie wniosku poprzez strefę ID.UJ (należy załączyć wygenerowany plik PDF formularza oraz inne, wymagane dokumenty).

Termin przyjmowania wniosków: 15.02.2024 – 31.03.2024

Pliki do pobrania: Regulamin Konkursu oraz RODO.

Dofinansowanie: Udział w warsztatach specjalistycznych

Celem programu jest dofinansowanie udziału w warsztatach specjalistycznych pracowników WBBiB UJ. Warsztaty mogą się odbywać zarówno w Polsce jak i za granicą, w formie stacjonarnej lub online. Kwota dofinansowania, o jaką można wnioskować to maksymalnie 5 000 zł. Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w regulaminie.

W konkursie mogą wziąć udział osoby zatrudnione na WBBiB.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA oraz złożenie wniosku poprzez strefę ID.UJ (należy załączyć wygenerowany plik PDF formularza oraz inne, wymagane dokumenty).

Termin przyjmowania wniosków: 15.02.2024 – 31.03.2024

Pliki do pobrania: Regulamin Programu oraz RODO.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron