Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Research Support Module – konkurs dla doktorantów

Research Support Module – konkurs dla doktorantów

Research Support Module (Moduł Wsparcia Badań) w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim – konkurs dla doktorantów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja.

W okresie od 10 do 31 maja 2022 r. doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych uczestniczący w programie Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia (którzy nie ukończyli szóstego semestru studiów) oraz uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (którzy nie ukończyli czwartego roku studiów) mogą w drodze konkursu składać wnioski o dofinansowanie swoich badań. 

Środki przeznaczone na dofinasowanie pochodzą z Modułu Wsparcia Badań (Research Support Module) będącego częścią programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Składanie wniosków w ramach Research Support Module na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ jest możliwe za pośrednictwem strefy ID.UJ.

Dokumenty towarzyszące konkursowi (Formularz wniosku, Regulamin konkursu, Zarządzenie Rektora UJ, Oświadczenie RODO) są dostępne poniżej, w części PLIKI DO POBRANIA.  

Formularz wniosku po wypełnieniu należy zapisać w formacie pdf. 
Oświadczenie RODO (w wersji polskiej lub angielskiej) należy podpisać i zeskanować.

Wnioski konkursowe będą oceniane przez wydziałową Komisję w składzie:

  • Dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior, prof. UJ – koordynator
  • Dr hab. Dariusz Dziga, prof. UJ
  • Dr hab. Sylwia Kędracka-Krok, prof. UJ 
  • Prof. dr hab. Jerzy Kruk
  • Dr hab. Marcin Sarewicz
  • Mgr Aureliusz Schuster (Towarzystwo Doktorantów UJ)
  • Dr hab. Anna Wiśniewska-Becker, prof. UJ
  • Dr hab. Benedykt Władyka, prof. UJ
Pliki do pobrania
pdf
Regulamin konkursu
docx
Formularz wniosku (po wypełnieniu należy załączyć go jako plik pdf w strefie ID.UJ)
pdf
Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 stycznia 2022 r.
docx
Oświadczenie RODO PL (po podpisaniu i zeskanowaniu należy załączyć jako plik pdf w strefie ID.UJ)
docx
Oświadczenie RODO EN (po podpisaniu i zeskanowaniu należy załączyć jako plik pdf w strefie ID.UJ)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron