Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM ZEWNĘTRZNYM

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii od lat współpracuje ze otoczeniem zewntęrznym. Współpraca ta obejmuje działania, których celem jest m.in. popularyzacja nauki (zobacz: Dla szkół), świadczenie usług badawczo-pomiarowych (zobacz: Oferta dla firm), a także przygotowywania absolwentów jak najlepiej spełniających oczekiwania rynku pracy. W tym ostatnim przypadku współpraca ze środowiskiem zewnętrznym obejmuje:  

 • weryfikację programów studiów prowadzonych na WBBiB przez podmioty gospodarcze,
 • spotkania społeczności akademickiej WBBiB – studentów i pracowników – z przedstawicielami firm, 
 • przyjmowanie studentów Wydziału na praktyki, w tym płatne praktyki dla studentów studiów II stopnia, z możliwością ich późniejszego zatrudnienia.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Firmy współpracujące z WBBiB

SELVITA S.A.

W dniu 9 stycznia 2023 roku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ podpisał trzyletnie porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z firmą Selvita S.A.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca partnerska w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej oraz realizacji wspólnych projektów. Firma współpracuje z Uniwersytetem w kształceniu studentów WBBiB w zakresie prowadzonej przez Firmę działalności badawczo-rozwojowej.

Współpraca po stronie Firmy obejmuje możliwość:

 • złożenia oferty płatnych praktyk w Selvicie dla 6 studentów studiów II stopnia prowadzonych na WBBiB w Firmie w obszarach: Biotechnologia, Biochemia, Analityka oraz Zwierzętarnia,
 • przekazywania WBBiB ogłoszeń o organizowanych przez Firmę działaniach związanych z jej aktywnością badawczo-rozwojową, w szczególności o konkursach na zatrudnienie, staże, praktyki, projekty badawcze.

Współpraca po stronie Wydziału (Uniwersytetu) obejmuje możliwość:

 • organizowania na życzenie Firmy, nie częściej niż raz na pół roku, spotkań społeczności akademickiej WBBiB z przedstawicielami Firmy,
 • wspierania naukowego i szkoleniowego Firmy w ramach prowadzonych na WBBiB badań zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Po przeanalizowaniu programów studiów I i II stopnia prowadzonych na WBBiB Firma wytypowała kursy, których ukończenie zwiększa szansę studentów i absolwentów WBBiB na zdobycie płatnych praktyk, staży oraz zatrudnienia w poszczególnych zespołach w Firmie. 

Ogłoszenia o organizowanych przez Selvitę działaniach związanych z jej aktywnością badawczo-rozwojową, w o konkursach na praktyki oraz projekty badawcze są rozsyłane do społeczności akademickiej WBBiB UJ drogą mailową.

O FIRMIE

Selvita – każdego dnia łączymy biznes z nauką

Od momentu powstania w 2007 roku Selvita przebyła długą drogę – od dwudziestoosobowego startupu do globalnej organizacji. Jednak od początku naszej działalności nie zmieniło się jedno, wciąż pracujemy ramię w ramię z naszymi klientami, rozwiązując nawet najtrudniejsze problemy badawcze.

Naszym partnerom oferujemy szeroki zakres najwyższej jakości samodzielnych lub w pełni zintegrowanych usług w obszarach odkrywania i rozwoju leków, a nasza specjalistyczna wiedza i bogate doświadczenie pozwalają nam wspierać badania naszych klientów w różnych obszarach terapeutycznych. Świadczymy usługi na każdym etapie procesu opracowywania leku, począwszy od wczesnej fazy odkrycia aż po wybór kandydata klinicznego.

Przez niemal 15 lat naszej działalności stworzyliśmy międzynarodowy zespół składający się z ponad 1000 profesjonalistów, jednych z najlepszych ekspertów w branży. Naszą działalność prowadzimy na skalę międzynarodową, a nasze laboratoria znajdują się w Krakowie, Poznaniu i Zagrzebiu. Posiadamy biura sprzedaży w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie – w regionie Bostonu i San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Oferujemy wiele projektów zarówno z zakresu Drug Discovery, jak również Drug Development w obszarach:

 • chemii medycznej
 • chemii organicznej
 • analityki
 • ADME/DMPK
 • chemii komputerowej
 • Machine Learning
 • biologii i biotechnologii
 • biochemii
 • krystalografii
 • badaniach in vivo.

Poszukujemy zarówno młodych osób, dopiero rozpoczynających swoją karierę w szeroko pojętej branży „industry” jak i doświadczonych naukowców.

Studentom chcącym uzyskać doświadczenie jeszcze podczas studiów polecamy program „Destination: Selvita” – czyli płatne, wakacyjne staże.

Naszym pracownikom zapewniamy:

 • nowoczesne laboratoria i zaplecze naukowe
 • możliwości budowania kariery i bezpośredni wpływ na rozwój firmy
 • międzynarodowy i doświadczony zespół z bogatym know-how
 • inicjatywy zachęcające to dzielenia się wiedzą: Peer-to-peer Selvita Academy, wykłady naukowe i uczestnictwo w konferencjach
 • obszerny pakiet korzyści socjalnych.

W lipcu 2023 roku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ podpisał porozumienie z firmą SyVento sp. z o.o. ze Skawiny. 

Przedmiotem zawartej umowy jest współpraca partnerska w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej oraz realizacji wspólnych projektów. Strony zobowiązały się do współdziałania w wybranych obszarach przez okres 5 lat. 

Ze strony Firmy Współpraca obejmuje możliwość:

 • przeprowadzenia konsultacji z kierownikiem lub radą programową poszczególnych kierunków studiów aspektów kształcenia, zwiększających szansę zatrudnienia absolwentów WBBiB w Firmie;
 • złożenia przez Firmę oferty przyjęcia studentów studiów I stopnia na obowiązkowe praktyki zawodowe
 • złożenia przez Firmę oferty przyjęcia studentów studiów II stopnia na nieobowiązkowe praktyki zawodowe
 • złożenia przez Firmę oferty płatnych staży studentom studiów II stopnia w Firmie
 • przekazywania Wydziałowi/Uniwersytetowi ogłoszeń o organizowanych przez Firmę działaniach związanych z jej aktywnością badawczo-rozwojową, w szczególności o konkursach na zatrudnienie, staże, praktyki, realizację projektów badawczych.

Współpraca, po stronie Wydziału/Uniwersytetu, obejmuje możliwość:

 • organizowania na życzenie Firmy, nie częściej niż raz na pół roku, spotkań społeczności akademickiej WBBiB z przedstawicielami Firmy
 • wspierania naukowego i szkoleniowego Firmy w ramach prowadzonych na WBBiB badań zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim.

O FIRMIE

SyVento BioTech Encapsulating your ideas

SyVento BioTech  to firma biotechnologiczna oferująca kompleksowe rozwiązania umożliwiające opracowywanie nośników liposomalnych, ze szczególnym uwzględnieniem formulacji LNP dla rozwoju i wytwarzania farmacuetyków, w tym leków w oparciu o RNA.

Syvento jest jedną z niewielu firm na świecie o tak kompleksowej ofercie, która daje możliwość realizacji projektów związanych zarówno z  opracowaniem i rozwojem formulacji liposomalnych dla wielu substancji farmaceutycznych, w tym RNA, syntezę RNA oraz produkcję (F&F), wraz z usługami serwisowymi na wszystkich poziomach rozwoju produktu.

Aspiracją firmy jest zostanie globalnym liderem w dostarczaniu unikatowych i kompleksowych rozwiązań, dlatego Syvento stworzyło najnowocześniejsze w tej części Europy Biotechnologiczne Centrum Badawczo-Rozwojowe, które spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi jakościowe branży biotechnologicznej i farmaceutycznej (cGMP) oraz zapewnia olbrzymi potencjał i elastyczność dla realizacji wieli projektów w jednym czasie.

Szukamy Talentów na każdym etapie kariery. W SyVento Biotech otwieramy nasze drzwi zarówno dla ambitnych studentów, jak i dla doświadczonych specjalistów z sektora biotechnologicznego i pokrewnych dziedzin. Studentów zainteresowanych rozwojom w obszarze biotechnologii zapraszamy na nasze płatne praktyki, które pozwolą zdobyć cenne doświadczenie i wiedzę praktyczną. Osoby gotowe na wyzwanie i chcące dołączyć do naszego dynamicznego zespołu zapraszamy do aplikowania już dziś!

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • Zaawansowane Laboratoria i Infrastrukturę Naukową
 • Możliwości Rozwoju i Wpływ na Kształt Firmy (w SyVento Biotech cenimy inicjatywę i kreatywność). 
 • Międzynarodowy i Doświadczony Zespół
 • Kompleksowy Pakiet Korzyści Socjalnych (szereg benefitów, które wspierają zarówno ich rozwój zawodowy, jak i osobisty).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Naukowo-Biznesowa Biotechnologii

Członkowie Rady Naukowo-Biznesowej Biotechnologii przy Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie powołani na kadencję obejmującą lata akademickie od 2023/2024 do 2027/2028

Przedstawiciele potencjalnych pracodawców

Prof. dr hab. Grażyna Płaza – Ekspert Wiodący - Biotechnologie środowiskowe – Instytut Ekologii
Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice
Dr Paulina Węgrzyn – Dyrektor Działu Biologii, Ryvu Therapeutics, ul. Leona Henryka
Sternbacha 2, 30-394 Kraków
Dr Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu i Chief Commercial Officer, Selvita S.A. ul. Podole 79,
30-394 Kraków
Dr Justyna Łabuz – Kierownik grupy badawczej Fotobiologia, Małopolskie Centrum
Biotechnologii UJ, ul. Gronostajowa 7A, 30-387 Kraków
Dr Michał Szymanik – Wiodący Naukowiec ds. Współpracy z Ośrodkami Akademickimi,
Adamed Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów k. Warszawy
Dr inż. Dominik Lipka – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju SyVento BioTech, ul. Za Górą 19,
32-050 Skawina
Dr inż. Tadeusz Rzepecki – Prezes Zarządu Tarnowskich Wodociągów sp. z o.o., ul.
Narutowicza 37, 33-100 Tarnów

Pozostali członkowie

Prof. dr hab. Joanna Bereta – przewodnicząca Rady – kierownik kierunków biotechnologia i biotechnologia
molekularna
, WBBiB UJ
Dr hab. Monika Bzowska, prof. UJ – przedstawicielka Rady Programowej Klastra Life Science
reprezentująca Uniwersytet Jagielloński
Dr Gabriela Konopka-Cupiał – dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
dr hab. Marta Michalik, prof. UJ – prodziekan WBBiB ds. dydaktyki
dr hab. Małgorzata Bzowska – pełnomocnik dziekana WBBiB UJ ds. doskonalenia jakości
kształcenia
dr hab. Dariusz Latowski – pełnomocnik dziekana WBBiB UJ ds. współpracy ze środowiskiem
zewnętrznym i praktyk studenckich
Agata Rybarczyk – przedstawicielka pracowników sekretariatu ds. studenckich
(odpowiedzialna za kierunki biotechnologia i biotechnologia molekularna)
Dr Dominik Czaplicki – absolwent kierunków biotechnologia i biotechnologia molekularna, Sano – Centrum Medycyny Obliczeniowej, Senior Business Developer, ul. Czarnowiejska 36, bud. C5, 30-072 Kraków
Aleksandra Osiecka – przedstawicielka studentów kierunku biotechnologia molekularna
Veronika Vrublevska – przedstawicielka studentów kierunku biotechnologia

Do pobrania: Regulamin Rady Naukowo-Biznesowej Biotechnologii (pdf)