Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM ZEWNĘTRZNYM

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii od lat współpracuje ze otoczeniem zewntęrznym. Współpraca ta obejmuje działania, których celem jest m.in. popularyzacja nauki (zobacz: Dla szkół), świadczenie usług badawczo-pomiarowych (zobacz: Oferta dla firm), a także przygotowywania absolwentów jak najlepiej spełniających oczekiwania rynku pracy. W tym ostatnim przypadku współpraca ze środowiskiem zewnętrznym obejmuje:  

 • weryfikację programów studiów prowadzonych na WBBiB przez podmioty gospodarcze,
 • spotkania społeczności akademickiej WBBiB – studentów i pracowników – z przedstawicielami firm, 
 • przyjmowanie studentów Wydziału na praktyki, w tym płatne praktyki dla studentów studiów II stopnia, z możliwością ich późniejszego zatrudnienia.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Firmy współpracujące z WBBiB

SELVITA S.A.

W dniu 9 stycznia 2023 roku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ podpisał trzyletnie porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z firmą Selvita S.A.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca partnerska w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej oraz realizacji wspólnych projektów. Firma współpracuje z Uniwersytetem w kształceniu studentów WBBiB w zakresie prowadzonej przez Firmę działalności badawczo-rozwojowej.

Współpraca po stronie Firmy obejmuje możliwość:

 • złożenia oferty płatnych praktyk w Selvicie dla 6 studentów studiów II stopnia prowadzonych na WBBiB w Firmie w obszarach: Biotechnologia, Biochemia, Analityka oraz Zwierzętarnia,
 • przekazywania WBBiB ogłoszeń o organizowanych przez Firmę działaniach związanych z jej aktywnością badawczo-rozwojową, w szczególności o konkursach na zatrudnienie, staże, praktyki, projekty badawcze.

Współpraca po stronie Wydziału (Uniwersytetu) obejmuje możliwość:

 • organizowania na życzenie Firmy, nie częściej niż raz na pół roku, spotkań społeczności akademickiej WBBiB z przedstawicielami Firmy,
 • wspierania naukowego i szkoleniowego Firmy w ramach prowadzonych na WBBiB badań zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Po przeanalizowaniu programów studiów I i II stopnia prowadzonych na WBBiB Firma wytypowała kursy, których ukończenie zwiększa szansę studentów i absolwentów WBBiB na zdobycie płatnych praktyk, staży oraz zatrudnienia w poszczególnych zespołach w Firmie. 

Ogłoszenia o organizowanych przez Selvitę działaniach związanych z jej aktywnością badawczo-rozwojową, w o konkursach na praktyki oraz projekty badawcze są rozsyłane do społeczności akademickiej WBBiB UJ drogą mailową.

O FIRMIE

Selvita – każdego dnia łączymy biznes z nauką

Od momentu powstania w 2007 roku Selvita przebyła długą drogę – od dwudziestoosobowego startupu do globalnej organizacji. Jednak od początku naszej działalności nie zmieniło się jedno, wciąż pracujemy ramię w ramię z naszymi klientami, rozwiązując nawet najtrudniejsze problemy badawcze.

Naszym partnerom oferujemy szeroki zakres najwyższej jakości samodzielnych lub w pełni zintegrowanych usług w obszarach odkrywania i rozwoju leków, a nasza specjalistyczna wiedza i bogate doświadczenie pozwalają nam wspierać badania naszych klientów w różnych obszarach terapeutycznych. Świadczymy usługi na każdym etapie procesu opracowywania leku, począwszy od wczesnej fazy odkrycia aż po wybór kandydata klinicznego.

Przez niemal 15 lat naszej działalności stworzyliśmy międzynarodowy zespół składający się z ponad 1000 profesjonalistów, jednych z najlepszych ekspertów w branży. Naszą działalność prowadzimy na skalę międzynarodową, a nasze laboratoria znajdują się w Krakowie, Poznaniu i Zagrzebiu. Posiadamy biura sprzedaży w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie – w regionie Bostonu i San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Oferujemy wiele projektów zarówno z zakresu Drug Discovery, jak również Drug Development w obszarach:

 • chemii medycznej
 • chemii organicznej
 • analityki
 • ADME/DMPK
 • chemii komputerowej
 • Machine Learning
 • biologii i biotechnologii
 • biochemii
 • krystalografii
 • badaniach in vivo.

Poszukujemy zarówno młodych osób, dopiero rozpoczynających swoją karierę w szeroko pojętej branży „industry” jak i doświadczonych naukowców.

Studentom chcącym uzyskać doświadczenie jeszcze podczas studiów polecamy program „Destination: Selvita” – czyli płatne, wakacyjne staże.

Naszym pracownikom zapewniamy:

 • nowoczesne laboratoria i zaplecze naukowe
 • możliwości budowania kariery i bezpośredni wpływ na rozwój firmy
 • międzynarodowy i doświadczony zespół z bogatym know-how
 • inicjatywy zachęcające to dzielenia się wiedzą: Peer-to-peer Selvita Academy, wykłady naukowe i uczestnictwo w konferencjach
 • obszerny pakiet korzyści socjalnych.