Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OFERTY PRACY/STYPENDIÓW

Stypendium dla doktoranta

Oferta stypendium dla doktoranta w Zakładzie Mikrobiologii w ramach realizacji projektu badawczego NCN OPUS. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 23 lutego 2024 r.
więcej o Stypendium dla doktoranta

Etat asystenta w Zakładzie Immunologii

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w ramach realizacji projektu NCN OPUS 23. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2024 r.
więcej o Etat asystenta w Zakładzie Immunologii

Etat asystenta w Zakładzie Immunologii

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w ramach realizacji projektu NCN OPUS 18. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 lutego 2024 r.
więcej o Etat asystenta w Zakładzie Immunologii

Stypendium dla doktoranta w Zakładzie Biochemii Komórki

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Zakładzie Biochemii Komórki w ramach realizacji projektu badawczego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 lutego 2024 r.
więcej o Stypendium dla doktoranta w Zakładzie Biochemii Komórki

Oferta 2 stypendiów w Zakładzie Biofizyki Komórki

Zakład Biofizyki Komórki WBBiB ogłasza konkurs na stypendystę (2 miejsca) w projekcie NCN OPUS LAP pt. Stabilność genomu oocytów i komórek somatycznych ssaków. Zgłoszenia należy przesyłać do 24 stycznia 2024 r.
więcej o Oferta 2 stypendiów w Zakładzie Biofizyki Komórki

Stypendium dla magistranta

Konkurs na stypendystę-magistranta w projekcie NCN OPUS w Zakładzie Biotechnologii Medycznej. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 grudnia 2023 r.
więcej o Stypendium dla magistranta

Etat asystenta w Zakładzie Biochemii Fizycznej

Konkurs na asystenta (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych) w Zakładzie Biochemii Fizycznej. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 8 stycznia 2024 r.
więcej o Etat asystenta w Zakładzie Biochemii Fizycznej

Etat asystenta w Pracowni Bioinformatyki i Biologii Genomu

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Pracowni Bioinformatyki i Biologii Genomu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 stycznia 2024 r.
więcej o Etat asystenta w Pracowni Bioinformatyki i Biologii Genomu

Etat asystenta w Zakładzie Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki

Konkurs na asystenta (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych) w Zakładzie Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 11 stycznia 2024 r.
więcej o Etat asystenta w Zakładzie Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki

Stypendium dla studenta lub doktoranta

Konkurs na stanowiska stypendysty w Zakładzie Biotechnologii Roślin w ramach realizacji projektu badawczego finansowanego z środków programu OPUS24 NCN pt. „Struktura i biosynteza hemiceluloz pierwotnej ściany komórkowej drzew i ich znaczenie w mechanice komórki roślinnej”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 listopada 2023 r.
więcej o Stypendium dla studenta lub doktoranta