Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Posiedzenie Rady Wydziału 

  • Wtorek, 17 września 2019, godz. 12.00

Obrona pracy doktorskiej

pani Natalii Stach

  • Piątek, 20 września 2019, godz. 12.00, sala D107

Obrona pracy doktorskiej

pana Tomasza Klausa

  • Wtorek, 24 września 2019 godz. 12.00, sala D107

Obrona pracy doktorskiej

pani Ewy Podgórskiej

  • Wtorek, 24 września 2019 godz. 14.00, sala D107

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WAŻNE PUBLIKACJE
Publikacja w „Redox Biology”
W prestiżowym czasopiśmie „Redox Biology” ukazał się artykuł na temat roli białka Keap1 w modyfikacji potranslacyjnej białek, którego autorami są pracownicy i doktoranci z Zakładu Biotechnologii Medycznej WBBiB.
więcej o Publikacja w „Redox Biology”

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KONKURSY
Laureaci kolejnej edycji konkursów ETIUDA i SONATINA
W NCN rozstrzygnięte zostały konkursy ETIUDA 7 i SONATINA 3. W gronie zwycięzców, którzy otrzymają stypendia naukowe, środki na odbycie staży w zagranicznych ośrodkach oraz pieniądze na realizację projektu badawczego jest piątka doktorantów oraz jeden pracownik WBBiB.
więcej o Laureaci kolejnej edycji konkursów ETIUDA i SONATINA

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OSIĄGNIĘCIA
Studia z biotechnologii prowadzone na WBBiB niezmiennie na I miejscu rankingu „Perspektyw"
Biotechnologia zdystansowała rywali i zwyciężyła w Rankingu Kierunków Studiów 2019. Uniwersytet Jagielloński zajął II miejsce w jubileuszowym 20. Rankingu Uczelni Wyższych ustępując o 0,8 punktu Uniwersytetowi Warszawskiemu.
więcej o Studia z biotechnologii prowadzone na WBBiB niezmiennie na I miejscu rankingu „Perspektyw"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REKRUTACJA
Trwa rekrutacja na studia I i II stopnia prowadzone na WBBiB
W ramach dodatkowych naborów nadal można się rekrutować na trzyletnie studia licencjackie na kierunki: Biochemia, Biofizyka molekularna i komórkowa, Bioinformatyka, oraz na dwuletnie studia magisterskie na kierunki: Biochemia, Biotechnologia molekularna i Bioinformatyka. Ponadto, trwa rekrutacja na płatne dwuletnie studia magisterskie w języku angielskim – Molecular Biotechnology.
więcej o Trwa rekrutacja na studia I i II stopnia prowadzone na WBBiB