Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

We współpracy międzynarodowej

We współpracy międzynarodowej

Dr Renata Mężyk-Kopeć z Zakładu Biochemii Komórki została laureatką konkursu Narodowego Centrum Nauki Weave-UNISONO i uzyskała środki na realizację projektu badawczego we współpracy z grupą z Niemiec.

Dr Mężyk-Kopeć wspólnie z prof. Tobiasem Langenhanem z Instytutu Biochemii im. Rudolfa Schönheimera Uniwersytetu Lipskiego (Rudolf Schönheimer Institut für Biochemie, Universität Leipzig) prowadzić będzie badania z zakresu komunikacji międzykomórkowej w ramach projektu pt. „Proteolityczna modyfikacja adhezyjnych receptorów sprzężonych z białkami G przez proteazy”.

Adhezyjne receptory sprzężone z białkami G (aGPCR, adhesion G protein-coupled receptors) należą do rodziny receptorów GPCR i odgrywaja istotną rolę w regulacji szeregu procesów biologicznych. Zmieniony poziom ekspresji aGPCR jak również mutacje w obrębie tych receptorów obserwuje się w przypadku chorób układu nerwowego, odpornościowego, układu krążenia, jak również rozwoju i progresji różnych typów nowotworów. Istnieją dane literaturowe wskazujące, że N-końcowe fragmenty niektórych aGPCR mogą być uwalniane z błony komórkowej przez proteazy. Nie wiadomo jednak jakie są konsekwencje biologiczne takiego procesu oraz czy biorą w nim udział także inne enzymy proteolityczne. W trakcie trwającego trzy lata projektu zespoły dr Mężyk-Kopeć oraz prof. Langenhana będą badać wpływ zewnątrzkomórkowych proteaz na uwalnianie N-końcowych fragmentów aGPCR. Celem tych badań będzie nie tylko identyfikacja aGPCR, które mogą ulegać modyfikacji proteolitycznej, ale również zbadanie wpływu takiej modyfikacji na aktywność receptorów. Jeśli otrzymane wyniki potwierdzą istotną rolę proteaz w regulacji aktywności aGPCRs, wówczas badane szedazy mogą stanowić potencjalne nowe cele terapeutyczne w przypadku chorób wynikających z zaburzonej aktywacji aGPCR.

Naukowcy uzyskali na badania ponad 1,3 mln zł. Wniosek został oceniony przez niemiecką fundację finansującą badania naukowe – Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), która pełniła w tym przypadku rolę agencji wiodącej (por. zasady konkursu na stronie NCN).

Współpraca dr Mężyk-Kopeć z prof. Langenhanem jest efektem wizyty profesora na naszym Wydziale w 2022 roku, w czasie której poprowadził on serię wykładów dla studentów zebranych w kurs pt. GPCRs: structure, dynamics, applications – basic information

Widok zawartości stron Widok zawartości stron