Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Posiedzenie Rady Wydziału

  • Wtorek, 18 stycznia 2022, godz. 12.00

Obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Pyziak

pt. Rozwój metod i modeli badawczych umożliwiających selekcję oraz potwierdzenie specyficzności i mechanizmu działania innowacyjnych związków małocząsteczkowych celujących w białka kompleksu SWI/SNF

  • Wtorek, 1 lutego 2022, godz. 12.00

Obrona pracy doktorskiej mgr Pauliny Podkalickiej

pt. Badanie roli mikroRNA-378a oraz zaburzeń angiogenezy w mysim modelu dystrofii mięśniowej Duchenne’a

  • Piątek, 4 lutego 2022, godz. 12.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

POŻEGNANIE
Wspomnienie o Natalii
Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy naszą Doktorantkę i Koleżankę, mgr Natalię Marcol-Rumak, która po trzech miesiącach zmagania z chorobą zmarła 8 stycznia 2022 roku.
więcej o Wspomnienie o Natalii

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KONFERENCJE
XLIX Szkoła Zimowa WBBiB
XLIX Szkoła Zimowa WBBiB zatytułowana „Omics research – from methodology to application” odbędzie się w Krakowie w dniach 22–24 lutego 2022 roku.
więcej o XLIX Szkoła Zimowa WBBiB

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

GRANTY
​Dr Krzysztof Szade zdobywcą prestiżowego grantu ERC
Dr Krzysztof Szade jest jednym z 397 młodych naukowców, którym Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) przyznała tzw. grant na start (starting grant).
więcej o ​Dr Krzysztof Szade zdobywcą prestiżowego grantu ERC

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REORGANIZACJA
Zmiany w Zakładzie Biofizyki
1 stycznia w strukturze WBBiB pojawi się nowa jednostka. Z Zakładu Biofizyki zostanie wyodrębniony Zakład Biofizyki i Biologii Nowotworów. Kierownictwo nad nim obejmie dr hab. Martyna Elas, natomiast szefową Zakładu Biofizyki będzie dr hab. Anna Wiśniewska-Becker.
więcej o Zmiany w Zakładzie Biofizyki