Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda Prezydenta RP za działania wdrożeniowe prowadzone przez Zespół BioMiStem

Nagroda Prezydenta RP za działania wdrożeniowe prowadzone przez Zespół BioMiStem

Zespół BioMiStem pod kierunkiem prof. Ewy Zuby-Surmy z Zakładu Biologii Komórki, skupiający naukowców z WBBiB oraz badaczy i klinicystów z firmy Galen-Ortopedia Sp. z o.o. w Bieruniu, został Laureatem XXI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Uroczystość ogłoszenia zwycięzców tegorocznej Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP odbyła się 23 listopada b.r. na Zamku w Łańcucie.

Prezydent uhonorował przedsiębiorstwa oraz zespoły realizujące badania wdrożeniowe, które – jak podaje Kancelaria Prezydenta RP – „przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych firm”. Nagrody zostały przyznane w pięciu kategoriach głównych: 
 • Lider MŚP (Małe lub Średnie Przedsiębiorstwo), 
 • Narodowy Sukces, 
 • Międzynarodowy Sukces, 
 • Odpowiedzialny Biznes, 
 • Firma Rodzinna 
oraz w dwóch kategoriach specjalnych: 
 • Badania+Rozwój, 
 • STARTUP_PL.
I to właśnie nagroda w kategorii Badania+Rozwój trafiła do zespołu BioMiStem za opracowanie „leku komórkowego” MesoCellA-Ortho – biologicznego produktu leczniczy terapii zaawansowanej (ang. Advanced Therapy Medicinal Product, ATMP), którego substancję czynną stanowią ludzkie autologiczne mezenchymalne komórki macierzyste/stromalne z tkanki tłuszczowej.
 
MesoCellA-Ortho przeznaczony jest do zastosowania w ortopedii, w leczeniu ubytków chrzęstno-kostnych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów (osteoartrozą – OA). Twórcami produktu MesoCellA-Ortho są prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma i dr Anna Łabędź-Masłowska z Zakładu Biologii Komórki WBBiB oraz prof. dr hab. Krzysztof Ficek z Galen-Ortopedia Sp. z o.o. Lek  został wytworzony w certyfikowanych warunkach GMP, jest w pełni scharakteryzowany pod względem aktywności terapeutycznej, przeszedł procedurę zgłoszenia i klasyfikacji w Europejskiej Agencji Leków oraz został dopuszczony do badania klinicznego z udziałem pacjentów z OA, które jest w tej chwili realizowane przez Zespół BioMiStem, a jego sponsorem jest Uniwersytet Jagielloński. 
 
Nagrodę z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy odebrali prof. Ewa Zuba-Surma, kierownik Zespołu BioMiStem oraz prof.  Krzysztof Ficek, Prezes Zarządu firmy Galen-Ortopedia sp. z o.o. Relacja z gali jest dostępna na stronie Kancelarii Prezydenta RP.
 
MesoCellA-Ortho został w całości opracowany w ramach partnerstwa uczelnia-podmiot gospodarczy w toku realizacji projektu BioMiStem pt. „Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi” dofinansowanego ze środków NCBiR kwotą ponad 17 mln zł. W latach 2017–2021 zrealizowana została faza badawczo-rozwojowa projektu, w trakcie której prace były realizowane przez 7 partnerów konsorcjum:
 1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (a w nim Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Wydział Chemii) – lider konsorcjum
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 3. Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
 4. Instytut Zootechniki PIB w Krakowie
 5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 6. Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie
 7. Galen-Ortopedia Sp. z o.o. z Bierunia – partner biznesowy.
Od 2021 r., w fazie przygotowania do wdrożenia, prowadzone jest badania kliniczne I/II fazy z udziałem pacjentów z OA (BioMiStem-CT; NCT05081921), w którym badanie jest bezpieczeństwo i efektywność działania leku MesoCellA-Ortho. W tym etapie w prace zaangażowany jest zespół badawczy kierowany przez prof. dr hab. Ewę Zubę-Surmę, Bank Tkanek i Komórek Zakładu Biologii Komórki WBBiB UJ kierowany przez prof. dr hab. Justynę Drukałę, Wytwórnia produktów ATMP CM UJ, kierowana przed prof. dr. hab. Marcina Majkę z CM UJ, Bank Tkanek i Komórek Angelius Provita w Katowicach oraz firma Galen-Ortopedia, która w badaniu pełni rolę ośrodka klinicznego. Funkcję Głównego Badacza pełni prof. dr hab. Krzysztof Ficek.
 
W materiale, za zgodą Kancelarii Prezydenta RP, wykorzystane zostało zdjęcie autorstwa AK.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron