Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Genetyka medyczna i molekularna

Genetyka medyczna i molekularna

Naukowcy z Zakładu Biotechnologii Medycznej – prof. Agnieszka Łoboda i prof. Józef Dulak współautorami podręcznika akademickiego pt. Genetyka medyczna i molekularna.

Piąte, poprawione wydanie książki pod redakcją naukową prof. Jerzego Bala, kierownika Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie (ZGM IMID) ukazała się nakładem Państwowego Wydawnictwa Naukowego.

Nasi naukowcy z Zakładu Biotechnologii Medycznej, napisali rozdział 13.2 pt. Techniki inżynierii genetycznej w terapii genowej, medycynie regeneracyjnej i transplantacyjnej.

Na ponad 600 stronach podręcznika zawarte zostały najnowsze (stan z początku 2023 roku) informacje z zakresu genetyki i biologii molekularnej człowieka oraz organizmów modelowych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w biotechnologii medycznej i medycynie.

Jak zaznaczono w informacji na stronie ZGM IMID: „Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców: studentów medycyny, farmacji, biologii, biotechnologii, inżynierii genetycznej, lekarzy wszystkich specjalności, diagnostów laboratoryjnych, specjalizujących się w genetyce klinicznej i laboratoryjnej genetyce medycznej, pracowników firm farmaceutycznych, a także wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu genetyki człowieka".

Zachęcamy do lektury!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron