Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badaczka z WBBiB w eksperckim zespole PAN

Badaczka z WBBiB w eksperckim zespole PAN

Prof. Ewa Zuba-Surma z Zakładu Biologii Komórki została jednym z członków nowopowstałego Zespołu ds. Komórek Macierzystych i Terapii Komórkowych (KMiTK) Polskiej Akademii Nauk.

Zespół ds. Komórek Macierzystych i Terapii Komórkowych został powołany przy Wydziale V Nauk Medycznych PAN m.in. w celu: 
  • upowszechniania wiedzy na temat terapeutycznego potencjału komórek jako substancji czynnej produktów leczniczych 
  • kształtowania standardów w badaniach podstawowych, przedklinicznych i klinicznych w terapiach z zastosowaniem komórek według obowiązujących kryteriów definiowanych przez międzynarodowe towarzystwa naukowe oraz organy regulatorowe
  • konsolidacji środowiska naukowego zajmującego się badaniami naukowymi nad komórkami macierzystymi i rozwojem terapii komórkowych.
W oświadczeniu Zespołu napisano:
 
„Świat nauki identyfikuje ten obszar jako niezwykle obiecujący i perspektywiczny kierunek medycyny translacyjnej. Jednocześnie, występujące na całym świecie zjawisko nieetycznego stosowania terapii komórkowych, stwarza poważne zagrożenie dla rozwoju tej dziedziny. Ryzyko to może być potęgowane wówczas, gdy debata przybiera formę propagowania treści budujących niechęć do terapii komórkowych w ogóle, pomijających osiągnięcia naukowe wskazujące na ich potencjał. W poczuciu odpowiedzialności za wolny od nadużyć rozwój tego kierunku biotechnologii i medycyny uważamy, że podstawowym orężem powinna być edukacja i upowszechnianie rzetelnej, naukowej wiedzy na temat komórek macierzystych (...)”. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron