Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dobrze powiedziane

Dobrze powiedziane

Pani Anna Juszczyk, studentka I roku biotechnologii molekularnej zajęła drugie miejsce w konkursie na najlepsze wystąpienie ustne w trakcie 10. Międzyuczelnianego Sympozjum Biotechnologicznego „Symbioza”.

Pani Anna Juszczyk jest magistrantką w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Roślin (promotor: dr hab. Dariusz Latowski).

Nagrodzone wystąpienie nosiło tytuł The effect of selected point mutations in spinach violaxanthin de-epoxidase on the course of reaction and enzyme structure

Sympozjum odbyło się w dniach 12–14 maja 2023 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja organizowana jest od 2012 roku z inicjatywy Warszawskiego Stowarzyszenia Biotechnologicznego „Symbioza” zrzeszającego członków kół naukowych trzech największych warszawskich uczelni: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron