Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki konkursów SONATA 18 i OPUS 24

Wyniki konkursów SONATA 18 i OPUS 24

18 maja na stronie Narodowego Centrum Nauki opublikowane zostały wyniki kolejnych edycji konkursów SONATA i OPUS. Środki na badania uzyskało 5 naukowców z WBBiB.

Laureatką konkursu SONATA 18 została dr Agata Lichawska-Cieślar z Zakładu Biochemii Ogólnej. Na realizację projektu pt. Czy MCPIP1 i MCPIP3 odgrywają analogiczną, a może przeciwną rolę w utrzymaniu funkcji skóry? uzyskała dotację w wysokości 1 113 632 zł. 
 
W ramach konkursu OPUS 24 środki na badania pozyskali:
  • prof. dr hab. Artur Osyczka z Zakładu Biofizyki Molekularnej (Fosfoproteina TSP9 jako nowo odkryty partner cytochromu b6f w roślinach – poznanie dynamiki jej oddziaływań i wynikających z nich molekularnych konsekwencji dla procesu fotosyntezy, 2 549 800 zł)
  • dr Jan Jakub Łyczakowski z Zakładu Biotechnologii Roślin (Struktura i biosynteza hemiceluloz pierwotnej ściany komórkowej drzew i ich znaczenie w mechanice komórki roślinnej, 1 934 407 zł)
  • prof. dr hab. Piotr Mydel z Zakładu Mikrobiologii (Rola karbamylacji w regulacji układu RAA oraz funkcjonalności endotelium, 2 321 121 zł)
  • dr Paulina Marona z Zakładu Biochemii Komórki (Znaczenie delecji genu Zc3h12a w hepatocytach i komórkach proksymalnych kanalików nerkowych dla transformacji nowotworowej i oporności na sorafenib, 2 333 632 zł).
Finansowanie uzyskał również projekt badawczy pt. Razem czy osobno? Znaczenie wzajemnych oddziaływań stafylokoagulazy i stafylokinazy w rozwoju zakażeń gronkowca złocistego, którego współautorem jest dr Jakub Kwieciński z Zakładu Mikrobiologii (UJ jako konsorcjant otrzyma na badania 1 552 230 zł PLN). Liderem projektu jest dr Marta Anna Zapotoczna z Uniwersytetu  Warszawskiego. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron