Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs POB BioS

Konkurs POB BioS

Wydziałowa Komisja ds. POB BioS ogłasza działania finansowane z funduszy programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. W ich ramach uruchomione zostają: konkurs na Staże Zagraniczne, konkurs na Indywidualne Granty Badawcze oraz program dofinansowania publikacji w formacie „open access” – Otwarta Nauka.

Konkurs: Indywidualne Granty Badawcze

Opis: Celem konkursu jest finansowanie projektów badawczych z udziałem partnera zagranicznego, realizowanych w ramach tematyki poszczególnych domen badawczych POB BioS przez osoby zatrudnione na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ i posiadające co najmniej stopień doktora. Maksymalna kwota finansowania dla indywidualnych projektów badawczych to 40 000 PLN. Szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie.

Zgłoszenie:
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA.

Uwaga:
Plik formularza (pdf) załączony poniżej służy jedynie jako wzorcowy dokument. Wnioski należy zgłaszać wyłącznie elektronicznie.

Do kogo skierowany jest konkurs:
Osoby zatrudniony na WBBiB, posiadające co najmniej stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 9 lat przed ogłoszeniem konkursu.

Termin przyjmowania wniosków:
od 20 lutego 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany w porównaniu do konkursu z roku 2022:

  • Zmieniono termin wydatkowania środków finansowych – w obecnej edycji możliwe jest wydawanie tych środków przez cały okres trwania projektu.
  • Zmianie uległa formuła informacyjna na temat finansowania badań – obecny punkt III.2 Regulaminu. Beneficjenci są zobowiązani do umieszczania w publikacjach powstałych w wyniku realizacji projektu właściwego odwołania o finansowaniu w ramach jednostek UJ (a nie w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego (POB)), zgodnie z komunikatem 1027.0643.48.2022 z dnia 5 września 2022 roku (dostępny w plikach do pobrania).

Konkurs: Staże zagraniczne

Opis:
Celem konkursu jest finansowanie zagranicznych staży badawczych lub szkoleniowych, realizowanych w ramach tematyki poszczególnych domen badawczych POB BioS przez osoby zatrudnione na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ i posiadające co najmniej stopień doktora. Maksymalna kwota finansowania stażu zagranicznego to 30.000 PLN, a maksymalny czas trwania wynosi 3 miesiące. Szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie. 

Zgłoszenie:
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA.  

Uwaga:
Plik PDF formularza załączony poniżej służy jedynie jako wzorcowy dokument. Wnioski należy zgłaszać wyłącznie elektroncznie.

Do kogo skierowany jest konkurs: 
Osoby zatrudnione na WBBiB, posiadające stopień doktora.

Termin przyjmowania wniosków: 
od 20 lutego 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany w porównaniu do konkursów z roku 2022:

1. Usunięto limit wieku, w obecnym konkursie mogą aplikować osoby posiadające stopień doktora, ale nie posiadające habilitacji.
2. Zmieniono minimalną długość trwania stażu – w obecnej edycji możliwe są staże trwające od 1 do 3 miesięcy.

Program: Otwarta Nauka BioS

Opis: 
Celem programu Otwarta Nauka BioS na finansowanie publikacji artykułów naukowych w ramach otwartego dostępu w prestiżowych czasopismach naukowych. Działanie służy realizacji celu strategicznego POB BioS I.3.a, tj. podniesienia jakości publikowanych prac. Przed przystąpieniem do konkursu prosimy zapoznać się z jego zasadami, zamieszczonymi poniżej. (zob.: PLIKI DO POBRANIA).

Do kogo skierowany jest program: 
Pracownicy zatrudnieni na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. 

Zgłoszenie:
Aby wziąć udział w programie należy wypełnić ELEKTRONICZNY FORMULARZ.

Uwaga: 
Plik PDF formularza załączony poniżej służy jedynie jako wzorcowy dokument. Wnioski należy zgłaszać wyłącznie elektronicznie.

Po wypełnieniu formularza powinni Państwo otrzymać wiadomość zwrotną (e-mail) potwierdzającą wysłanie wniosku. W przypadku braku takiego powiadomienia, w pierwszej kolejności proszę sprawdzić katalog wiadomości-śmieci (spam) w swojej skrzynce pocztowej. Gdyby to nie przyniosło rezultatu proszę się kontaktować z administratorem sieci odpowiedzialnym za formularze (wojtek.pilch@uj.edu.pl).
 

Termin przyjmowania wniosków: 
Zgłoszenia do programu przyjmowane będą od 20 lutego 2023 r. aż do wyczerpania środków przeznaczonych przez POB BioS na realizację celu I.3.a.

Najważniejsze zmiany w porównaniu do programu Otwarta Nauka z roku 2022:

  • Poszerzono kryteria, które muszą być spełnione, aby uzyskać dofinansowanie: Punkt 1.2. Regulaminu: ….współczynnik oddziaływania, IF, lokuje czasopismo w grupie 20% najlepszych czasopism w danej dziedzinie lub wynosi powyżej 8 i lokuje czasopismo w grupie 25% najlepszych czasopism w danej dziedzinie…
  • Zmianie uległa formuła informacyjna na temat finansowania otwartego dostępu – punkt 2.d. Regulaminu. 

 

Pliki do pobrania
pdf
Indywidualne Granty Badawcze – regulamin
pdf
Indywidualne Granty Badawcze – wzór formularza
pdf
Indywidualne Granty Badawcze – RODO
pdf
Staże zagraniczne – regulamin
pdf
Staże zagraniczne – wzór formularza
pdf
Staże zagraniczne – RODO
pdf
Otwarta Nauka BioS – regulamin
pdf
Otwarta Nauka BioS – wzór formularza
pdf
Otwarta Nauka BioS – RODO
pdf
Obowiązek informacyjny i promocyjny w ramach programu Inicjatywa Doskonałości w UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron