Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warsztaty ERP-owskie

Warsztaty ERP-owskie

W dniach 10–13 października 2022 roku odbędzie się XII konferencja z cyklu „International Workshop on EPR in Biology and Medicine”, która od 1989 roku niezmiennie co 3 lata odbywa się w Krakowie.

Spotkanie cieszące się zasłużoną renomą gromadzi czołowe postaci z dziedziny biomedycznych zastosowań Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego – ERP. Obrady będą się odbywać w Audytorium Maximum. Uroczystego otwarcia konferencji dokona Prorektor ds. badań naukowych, prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski.

Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się 100 uczestników, spośród których 70 uczestniczyć będzie w wykładach osobiście, a 30 zdalnie. Program konferencji składa się łącznie z 10 sesji – przykładowe z nich zatytułowane zostały: Imaging, Oximetry, Technology, Membranes, Oxidative stress, New labels and spin traps, Melanin, Mitochondrial redox signaling.

W poniedziałek, pierwszego dnia konferencji odbędzie się uroczyste wręczenie Srebrnego Medalu Międzynarodowego Towarzystwa ERP (ang. International EPR Society, IES), nagrody przyznawanej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ERP. W tym roku jej laureatem został prof. Bernard Gallez z Uniwersytetu w Louvin w Belgii. Profesor Gallez wygłosi wykład, zatytułowany „Use of EPR biomarkers to assess the impact of drugs altering tumor microenvironment”.

We wtorek, odbędzie się sesja plakatowa, której uczestnicy mogą się ubiegać o dwie nagrody: za najlepszy plakat oraz za najlepszy plakat studencki. Ta ostatnia nagroda została ufundowana przez IES i obejmuje nagrodę pieniężną w wysokości 200 USD, roczne członkostwo w Towarzystwie oraz zaproszenie na konferencję międzynarodową w 2023 roku.

Przewodniczącą komitetu organizacyjnego konferencji jest dr hab. Martyna Elas z Zakładu Biofizyki i Biologii Nowotworów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron