Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowy rok akademicki

Nowy rok akademicki

W poniedziałek 3 października o godzinie 9.30 w auli P01.1 Zespołu Dydaktyczno-Bibliotecznego odbędzie się wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2022/2023.

W imieniu władz Wydziału zapraszamy całą społeczność WBBiB do wzięcia udziału w uroczystości.

Wykład inauguracyjny pt. „Od immunologii do biotechnologii” wygłosi prof. dr hab. Joanna Bereta, kierownik kierunków biotechnologia i biotechnologia molekularna.

PLAN UROCZYSTOŚCI

  • Odsłuchanie hymnu Gaude Mater Polonia 
  • Wystąpienie Dziekan WBBiB, prof. dr hab. Jolanty Jury
  • Wystąpienie Prodziekan WBBiB ds. dydaktycznych, dr hab. Marty Michalik
  • Ślubowanie nowoprzyjętych studentów 
  • Przedstawienie studentom 1. roku opiekunów kierunków studiów i pracowników dziekanatu ds. studenckich
  • Wystąpienia przedstawicieli organizacji studenckich 
  • Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Joanny Berety pt. „Od immunologii do biotechnologii” 
  • Odsłuchanie hymnu Gaudeamus Igitur  i zakończenie inauguracji

 

W związku z uroczystością, 3 paździenika do godziny 12.00 wprowadzone zostają godziny dziekańskie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron