Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda PTM

Nagroda PTM

​Dr Maja Kosecka-Strojek z Zakładu Mikrobiologii została laureatką Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów im. prof. Edmunda Mikulaszka.

Dr Kosecka-Strojek otrzymała nagrodę II stopnia za cykl monotematyczny 5 prac opublikowanych w latach 2020–2021. Artykuły z zakresu mikrobiologii medycznej, dotyczyły możliwości wykorzystania nowych metod do rozpoznawania zakażeń oportunistycznymi szczepami z rodzaju Streptococcus, Enterococcus i Staphylococcus. W badaniach wykazano m.in. przydatność metod genetycznych i białka HSP70 jako wskaźników infekcji. 

Uroczystość wręczenia dyplomu odbędzie się we wrześniu 2022 roku, w Warszawie, w czasie XXIX Ogólnopolskiego  Zjazdu PTM.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron