Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

XLIX Szkoła Zimowa WBBiB

XLIX Szkoła Zimowa WBBiB

XLIX Szkoła Zimowa WBBiB zatytułowana „Omics research – from methodology to application” odbędzie się w Krakowie w dniach 22–24 lutego 2022 roku.

W planie konferencji obok standardowych referatów i sesji posterowych uwzględnione zostały szkolenia, których celem jest możliwie kompleksowe wprowadzenie uczestników do metodyki badań omicznych. Zajęcia obejmujące cztery bloki tematyczne –  genomikę, transkryptomikę, proteomikę oraz metabolomikę – będą prowadzone przez ekspertów z WBBiB oraz innych jednostek UJ.

Opłata rejestracyjna, przeznaczona w dużej mierze na pokrycie kosztów posiłków, została uzależniona od statusu uczestników i wynosi odpowiednio 80 zł dla studentów oraz 120 zł dla doktorantów i pracowników WBBiB. 

Program konferencji jest dostępny na stronie konferencji pod adresem: https://winterschool.wbbib.uj.edu.pl

Organizatorem tegorocznej Szkoły jest Pracownia Metabolomiki, pod kierownictwem dr. hab. Dariusza Dzigi. Chęć udziału w szkole należy zgłaszać do 14 stycznia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Szkoły. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron