Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

​Dr Krzysztof Szade zdobywcą prestiżowego grantu ERC

​Dr Krzysztof Szade zdobywcą prestiżowego grantu ERC

Dr Krzysztof Szade jest jednym z 397 młodych naukowców, którym Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) przyznała tzw. grant na start (starting grant).

Naukowiec z Zakładu Biotechnologii Medycznej uzyskał finansowanie w wysokości 2,5 mln. euro na realizację projektu pt. What does your blood remember? The memory of hematopoietic stem cells oraz zakup aparatury niezbędnej do badań. Badania będą prowadzone przez 5 lat. Ich celem jest zbadanie jak krwiotwórcze komórki macierzyste adaptują się do sytuacji stresowych.

Zaplanowane doświadczenia mają wyjaśnić czy krwiotwórcze komórki macierzyste posiadają pamięć epigenetyczną, dzięki której szybciej i efektywniej produkują potrzebne komórki krwi przy powtarzających się czynnikach stresowych. Projekt zakłada wyjaśnienie mechanizmu pamięci krwiotwórczych komórek macierzystych na poziomie pojedynczej komórki w oparciu o nowe modele myszy transgenicznych, a także badania na ludzkich krwiotwórczych komórkach macierzystych. Badania mogą się przyczynić do lepszego zrozumienia jak produkowana jest ludzka krew i opracowania nowych strategii terapeutycznych. 

Granty na start skierowane są do utalentowanych naukowców, maksymalnie 7 lat po doktoracie, posiadających już pierwsze duże osiągnięcia oraz potencjał do przewodzenia zespołowi badawczemu. Granty przyznawane są w 3 obszarach: nauk o życiu, nauk fizycznych i inżynieryjnych oraz nauk społecznych i humanistycznych.

Informacja o wynikach konkursu zorganizowanego w ramach programu Badań i Rozwoju Horyzont Europa została opublikowana na stronie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC*) 10 stycznia 2022 r. 

W tegorocznej edycji konkursu współczynnik sukcesu wyniósł 9,8%. Laureatami konkursu zostało łącznie 8 osób z Polski, z czego tylko dwie w obszarze nauk o życiu. Warto podkreślić, że grant zdobyty przez dr. Krzysztofa Szade to pierwszy indywidualny grant ERC w historii Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. 

*ERC, utworzona przez Unię Europejską w 2007 r., jest czołową europejską organizacją finansującą pionierskie badania. ERC oferuje cztery podstawowe programy grantowe: granty na start, granty konsolidacyjne, granty dla zaawansowanych i granty synergiczne.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron