Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

​Obiecujące wyniki badań nowych biomateriałów

​Obiecujące wyniki badań nowych biomateriałów

W prestiżowym czasopiśmie „ACS Applied Materials & Interfaces” ukazał się artykuł zatytułowany „Addressing the osteoporosis problem – multifunctional injectable hybrid materials for controlling the local bone tissue remodeling”, którego współautorkami są mgr Alicja Hinz i dr Monika Bzowska z Zakładu Biochemii Komórki.

Praca dotyczy interdyscyplinarnych badań nad nowym wielofunkcyjnym hydrożelowym materiałem hybrydowym, który ma służyć do odbudowy tkanki kostnej, w szczególności niewielkich ubytków kostnych spowodowanych osteoporozą. Nowatorski materiał został opracowany w Zespole Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów Wydziału Chemii UJ przez mgr Adrianę Gilarską pod kierownictwem dr hab. Joanny Lewandowskiej Łańcuckiej i profesor Marii Nowakowskiej. 

Specjalnie dobrany skład materiału umożliwia jego biointegrację (hydrożel biopolimerowy wzbogacony fazą mineralną). Materiał tworzy dogodną biomatrycę dla zasiedlania przez komórki osteoblastyczne (biomimetyczny skład), posiada pożądane właściwości mechaniczne (matryca polimerowa wzbogacona fazą mineralną), a także potencjał terapeutyczny (obecność cząstek krzemionkowo-apatytowych z przyłączonym lekiem, alendronianem). Tak skonstruowane biopolimerowe rusztowania sieciowane chemicznie substancją pochodzenia naturalnego pełni jednocześnie funkcję układu do kontrolowanego dostarczania substancji aktywnej (alendronianu) odgrywającej kluczową rolę w leczeniu osteoporozy. Prezentowane rozwiązanie zapewnia nieinwazyjne umieszczenie rusztowania w pożądanej lokalizacji, przy jednoczesnym zachowaniu jego struktury oraz właściwości biologicznych. Równocześnie, dzięki miejscowemu działaniu leku ograniczone zostają niekorzystne skutki uboczne terapii. 

Badaczki z Zakładu Biochemii Komórki przeprowadziły badania biokompatybilności materiału co pozwoliło ocenić możliwości wykorzystania otrzymanych systemów w warunkach in vivo. Pomyślnie zweryfikowana została wstrzykiwalność substancji a także jej zdolność do żelowania. Przeprowadzony panel analiz biochemicznych a także badania histopatologiczne wykluczyły hepato- i nefrotoksyczność hydrożeli. Ponadto wykazano, że otrzymane materiały są zasiedlane przez komórki gospodarza oraz dochodzi do powstawania w ich obrębie naczyń krwionośnych.

Artkuł jest dostępny na stronie czasopisma: 
Adriana Gilarska, Alicja Hinz, Monika Bzowska, Grzegorz Dyduch, Kamil Kamiński, Maria Nowakowska, Joanna Lewandowska-Łańcucka. Addressing the Osteoporosis Problem-Multifunctional Injectable Hybrid Materials for Controlling Local Bone Tissue Remodeling. ACS Appl Mater Interfaces.  2021 Oct 13.  doi: 10.1021/acsami.1c17472

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu „ACS Applied Materials & Interfaces” wynosi 200 (IF czasopisma to 9,229). 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron