Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Relacja z Konferencji Jubileuszowej WBBiB

Relacja z Konferencji Jubileuszowej WBBiB

​W dniach 23–24 września na WBBiB odbyła się Konferencja Jubileuszowa pt. Najnowsze osiągnięcia w biochemii, biofizyce i biotechnologii. Wydarzenie miało charakter międzynarodowy. W święcie Wydziału udział wzięło ponad 350 osób.

Pierwotnie konferencja miała się odbyć w maju 2020 roku i być częścią obchodów jubileuszu „50 lat historii WBBiB”. Niestety wybuch pandemii pokrzyżował plany ówczesnych organizatorów i spotkanie, w nieco odmiennej formule, zostało przeniesione na wrzesień 2021 roku.

Konferencja odbyła się w trybie hybrydowym. Na miejscu uczestniczyło w niej blisko 270 osób, kolejne 100 śledziło transmisję z wydarzenia w Internecie. 

W imieniu władz rektorskich UJ, głos na rozpoczęcie konferencji zabrał prof. Piotr Kuśtrowski, prorektor UJ ds. badań naukowych. – Opracowanie skutecznej szczepionki chroniącej organizm ludzki przed skutkami działania wirusa SARS-CoV-2 w ciągu praktycznie kilku miesięcy pozwala wierzyć w moc nauki. Nie byłoby to możliwe bez pracy rzeszy biochemików, biofizyków i biotechnologów, również z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy codzienną pracą zwiększają poziom zrozumienia zjawisk biomolekularnych, dzięki czemu możliwy jest szybki rozwój diagnostyki oraz skutecznych metod terapii – mówił.

Z kolei prof. Jolanta Jura, dziekan WBBiB, w swoim wystąpieniu podkreśliła, że – Dzieje wydziału, to dzieje jego pracowników – wspominając tym samym wszystkich tych, którzy na przestrzeni ostatnich 50 lat tworzyli najpierw Instytut Biologii Molekularnej, a następnie Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Następnie zwróciła uwagę, iż – Praca na wydziale to małe i duże wyzwania, a mierzenie się z nimi i ich przezwyciężanie budują markę naszej jednostki. Poza pracą badawczą, naszą misją jest kształcenie. Możemy pochwalić się znakomitymi studentami i doktorantami, którzy są dla nas inspiracją i mobilizują nas do rzetelnej pracy. Wydział może poszczycić się także wybitnymi absolwentami, którzy pracują w wiodących instytucjach naukowych, często nimi zarządzając

W ceremonii otwarcia konferencji obok władz rektorskich i dziekańskich UJ udział wzięli także przedstawiciele wiodących ośrodków badawczych w Polsce. Gratulacje oraz pamiątkowe prezenty z okazji jubileuszu złożyli na ręce Dziekan Jury prof. Ewa Łojkowska, Przewodnicząca Komitetu Biotechnologii PAN, dr hab. Monika Liguz-Lęcznar, zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN oraz prof. Andrzej Legocki, Prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Konferencja zostało podzielone na dwie części – historyczną i naukową. W części historycznej, profesorowie Wojciech Froncisz, Kazimierz Strzałka i Zbigniew Madeja (dziekani WBBiB minionych kadencji) omówili działalność IBM UJ oraz WBBiB UJ na przestrzeni lat 1970–2020. 

Część naukowa rozpoczęła się od wykładem plenarnym profesora Virginijusa Šikšnysa z Uniwersytetu Wileńskiego, współodkrywcy systemu CRISPR/Cas9, który jako metoda edycji genów zmienia oblicze współczesnej biologii. 

Drugiego dnia konferencji siedemnaście wykładów wygłosili naukowcy z kraju i z zagranicy, absolwenci IBM i WBBiB oraz badacze od lat współpracujący z Wydziałem. Pięć kolejnych sesji poświęconych było: molekularnym i cytologicznym podstawom powstawania i leczenia nowotworów; zjawiskom zachodzącym w mózgu i w neuronach, badaniom nad lekami przeciw COVID-19 oraz mechanizmami molekularnymi chorób prionowych; etiologii i leczeniu chorób przyzębia oraz badaniom transportu elektronów w łańcuchu oddechowym i fotosyntezie.

Ze szczegółowym programem, sylwetkami zaproszonych prelegentów oraz fotorelacją z wydarzenia, można się zapoznać na stronie konferencji, pod adresem jubileuszwbbib.confer.uj.edu.pl

Konferencja pt. Najnowsze osiągnięcia w biochemii, biofizyce i biotechnologii – 50 lat historii WBBiB została objęta honorowym patronatem Rektora UJ, Jego Magnificencji prof. dr. hab. Jacka Popiela.

Organizacja konferencji była współfinansowana z programu Doskonała Nauka, Ministerstwa Edukacji i Nauki (umowa Nr DNK/SP/461916/2020).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron