Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybory członków Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN na lata 2020-2023

Wybory członków Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN na lata 2020-2023

Profesor Zbigniew Madeja został wybrany do Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN jako członek specjalista

To już druga kadencja profesora Madeji w KBMK PAN. Po raz pierwszy profesor Madeja zasiadał w Komitecie w latach 2016-2019. 

Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN jest ciałem doradczym i opiniodawczym w zakresie procesów i zjawisk biologicznych zachodzące w komórkach na poziomie molekularnym. Dotyczy to zarówno organizmów prokariotycznych, jak i eukariotycznych, jedno- i wielokomórkowych, a także wirusów i czynników subwirusowych (np. wiroidów itp.) zakażających komórki wszystkich organizmów.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron