Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybory dziekańskie

Wybory dziekańskie

W piątek, 3 lipca 2020 r. o godz. 12.00, za pomocą programu MS TEAMS, odbyło się z się spotkanie pracowników WBBiB z Kandydatką do pełnienia funkcji Dziekana, prof. dr hab. Jolantą Jurą, w czasie którego prof. Jura przedstawiła swój program działania.

Po spotkaniu, członkowie Rady Wydziału WBBiB wzięli udział w tajnym głosowaniu. W jego wyniku Wydziałowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę o wyborze prof. dr hab. Jolanty Jury na oficjalną kandydatkę na dziekana WBBiB. Zgodnie ze Statuem UJ (Dział V, rozdział 2, par. 93) dziekani są powoływani przez Rektora. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron