Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Najnowsze wyniki konkursów OPUS, PRELUDIUM, SONATA

Najnowsze wyniki konkursów OPUS, PRELUDIUM, SONATA

W dniu 18 maja 2020 r. Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18.

Naukowcy z WBBiB zdobyli łącznie 10 grantów na łączną kwotę blisko 14 mln złotych. Laureatami konkursu OPUS zostali:
  1. Prof. dr hab. Joanna Cichy (Rola naskórkowego białka Regnazy-1 w patogenezie przewlekle swędzących chorób zapalnych, 2 716 800 zł)
  2. Dr Aleksander Grabiec (Synergistyczna aktywacja fibroblastów dziąsła przez patogeny jamy ustnej i zapalne środowisko tkanki jako nowy patomechanizm przewlekłego stanu zapalnego w paradontozie, 1 741 452 zł)
  3. Dr hab. Agnieszka Łoboda (Nowe spojrzenie na cytoprotekcyjne funkcje siarkowodoru – czy H2S może zapobiegać progresji dystrofii mięśniowej Duchenne'a?, 1 791 132 zł)
  4. Dr Mirosław Książek (Proteazy KLIKK ludzkiego patogenu Tannerella forsythia: potencjalne czynniki wirulencji o wyjątkowych właściwościach biochemicznych i strukturalnych, 1 721 952 zł).
W konkursie SONATA środki na badania w otrzymali:
  1. Dr Michał Gabruk (Kierowana ewolucja molekularna i uczenie maszynowe w badaniach nad zależną od światła oksydoreduktazą protochlorofilidu, 929 172 zł)
  2. Dr Anna Golda (Terapeutyczne zastosowanie pochodnych temporyny w chorobach infekcyjnych wywoływanych patogenami wewnątrzkomórkowymi, 978 732 zł)
  3. Dr Witold Nowak (Metabolizm hemu w ścianie naczyń krwionośnych – wpływ na powstawanie tętniaków aorty brzusznej, 1 791 132 zł)
  4. Dr Agata Szade (Komórkowe i molekularne mechanizmy indukcji cytokin mobilizujących, 1 825 692 zł).
W gronie osób, które otrzymały finansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM, znalazły się:
  1. Mgr Marta Kamińska (Wpływ karbamylacji na aktywność i biologiczne funkcje konwertazy angiotensyny I (ACE1), 69 996 zł)
  2. Mgr Aleksandra Kopacz (S-nitrozacja białek jako bodziec do wycieku DNA z jądra komórkowego: w poszukiwaniu mechanizmu, 209 988 zł).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron