Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przedłużenie okresu rozliczania projektów BMN 2019

Przedłużenie okresu rozliczania projektów BMN 2019

W związku z utrudnieniami w realizacji projektów badawczych spowodowanymi pandemią COVID-19, termin rozliczania projektów finansowanych w ramach programu BMN, edycja 2019, ulega przedłużeniu do 15 stycznia 2021 r.

Do tego terminu należy złożyć w Sekretariacie ds. ogólnych WBBiB sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji projektu. Faktury dot. zakupów na potrzeby projektu przyjmowane będą do 30 listopada 2020 r.

Ponadto, biorąc pod uwagę problemy z prezentacjami wyników i udziałem w konferencjach międzynarodowych, wyjątkowo dopuszczona jest inna forma rozliczenia projektu BMN dla osób, które ze względu na pandemię COVID-19 nie mogą uczestniczyć w konferencji. Zamiast wyjazdu i aktywnego uczestnictwa w konferencji, do sprawozdania merytorycznego można będzie załączyć miniaturę posteru, wraz z jego streszczeniem (maks. 250 słów), podsumowującego wyniki uzyskane dzięki realizacji projektu. Poster i streszczenie powinny być przygotowane w języku angielskim a forma i jakość posteru muszą odpowiadać ogólnie przyjętym standardom takich prezentacji na konferencjach międzynarodowych.

Niewykorzystane środki finansowe, zarezerwowane na pokrycie kosztów wyjazdu konferencyjnego, mogą być użyte w innych celach służących realizacji projektu badawczego.

Prof. dr hab. Leszek Fiedor
Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Młodych Naukowców
oraz Uczestników Studiów Doktoranckich

Widok zawartości stron Widok zawartości stron