Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauczanie online na WBBiB

Nauczanie online na WBBiB

WBBiB skutecznie rozpoczął prowadzenie zajęć dla studentów na odległość. W trybie zdalnym odbywają się wykłady, seminaria i konwersatoria oraz niektóre ćwiczenia. Jak na razie frekwencja na nietypowych zajęciach jest bardzo wysoka. Sekretariat ds. studenckich działa online w godzinach od 10.00 do 14.00 – drogą elektroniczną można kierować wszelkie zapytania. Studenci zobowiązani są do używania adresu w domenie student.uj.edu.pl.

Wprowadzenie decyzji – najpierw o ograniczeniu zajęć na uczelni, a następnie o całkowitym ich zamknięciu – spowodowało gwałtowną zmianę w prowadzeniu zajęć i przejście w tryb zdalny. Od chwili wydania w/w decyzji nasz Wydział zorganizował szereg szkoleń na temat praktycznego korzystania z dostępnych narzędzi do nauczania zdalnego. Cieszyły się one dużym powodzeniem. Uczelniane Centrum Zdalnego Nauczania, Dział Usług Informatycznych czy Dział Usług Sieciowych udostępniają szereg przewodników i wskazówek na temat różnych narzędzi i platform informatycznych. Umożliwiają one zarówno rozpoczęcie korzystania z tych narzędzi jak i bardziej zaawansowane ich używanie.

W ciągu zaledwie kilku dni udało się uruchomić większość wykładów, seminariów i konwersatoriów w trybie zdalnym. Skutki zamknięcia uczelni są jednak najbardziej odczuwalne w prowadzeniu zajęć praktycznych, które zawsze były silną stroną dydaktyki na naszym Wydziale. Ćwiczenia komputerowe, obliczeniowe, wstępy z teorii poszczególnych ćwiczeń będą prowadzona w trybie zdalnym. Część ćwiczeń laboratoryjnych będzie prowadzona w oparciu o wykorzystanie gotowych materiałów w postaci filmów, nagrywanych pokazów, aplikacji na smartfony itd., nie zastąpią one jednak w pełni własnoręcznego wykonywania doświadczeń.

Decyzja o tym, kiedy i w jakiej formie zostaną wznowione zajęcia w laboratoriach z udziałem studentów zależy od rozwoju sytuacji epidemiologicznej i decyzji władz uczelni o odwołaniu zawieszenia zajęć w budynkach UJ. Na razie termin wstrzymania zajęć został przedłużony do 10 kwietnia.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron