Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grant MAESTRO

Grant MAESTRO

Dr hab. Ewa Zuba-Surma z Zakładu Biologii Komórki otrzyma blisko 4,5 mln złotych z programu NCN MAESTRO na badania roli pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EVs) z komórek macierzystych w uszkodzeniach niedokrwiennych serca.

18 lutego Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów UWERTURA 4, SONATA BIS 9 oraz MAESTRO 11. W konkursie MAESTRO, w panelu nauki o życiu, finansowanie przyznano 5 projektom. Jednym z nich jest projekt dr hab. Ewy Zuby-Surmy z Zakładu Biologii Komórki zatytułowany Molekularne i komórkowe mechanizmy pro-regeneracyjnego działania pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EVs) z komórek macierzystych w uszkodzeniach niedokrwiennych serca: Rola microRNAs. Na badania przeznaczono 4 494 000 zł.

Z pozostałymi zwycięskimi projektami można się zapoznać na stronie NCN.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron